ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဗုိလ္ခ်ဳပ္လက္ေရးမူစာအုပ္ မိဘဆရာအသင္းႏွင့္ စာအုပ္ျပန္လည္ရ ရွိေရးေကာ္မတီ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔သြားယူမည္ "

Friday, 9 August 2013

ဗုိလ္ခ်ဳပ္လက္ေရးမူစာအုပ္ မိဘဆရာအသင္းႏွင့္ စာအုပ္ျပန္လည္ရ ရွိေရးေကာ္မတီ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔သြားယူမည္ "


Photo: ဗုိလ္ခ်ဳပ္လက္ေရးမူစာအုပ္ မိဘဆရာအသင္းႏွင့္ စာအုပ္ျပန္လည္ရ ရွိေရးေကာ္မတီ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔သြားယူမည္ "
Friday, August 9, 2013

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လက္ေရးမူစာအုပ္အား လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးၿပီးသည္ကုိ မေစာင့္ပဲ ၾကားကာလအတြင္း ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရနံေခ်ာင္း အ.ထ.က (၁) မိဘဆရာအသင္းမွ သိရသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေက်ာင္းသားဘဝလက္ေရးမူစာအုပ္ကုိ ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕လူထုဆႏၵအရ ျပန္လုိခ်င္ပါကလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး(စက္တင္ဘာလ)ၿပီးပါက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ၎ကုိယ္တုိင္ျပန္ ပုိ႔ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ကာလအား မေစာင့္ႏုိင္ပါက ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ လာယူႏုိင္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ကုိယ္ စား ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ျမင့္ က ေရနံေခ်ာင္း အ.ထ.က (၁)ခန္းမတြင္ ယေန႔နံနက္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရနံေခ်ာင္း အ.ထ.က (၁) မိဘဆရာအသင္းမွ ဒုဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ဆန္းဦးက " ျမိဳ႕ေနလူထုဆႏၵအရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လက္ေရးမူစာအုပ္ကုိ သြားယူမွာပါ။ စက္တင္ဘာလ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးၿပီးတာကုိ မေစာင့္ဘဲ ေနျပည္ေတာ္ကုိသြားၿပီး ယူမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဟုိဘက္က ဘယ္ေန႔လာယူလုိ႔ရၿပီလုိ႔ အေၾကာင္းၾကားမွပဲ သြားယူျဖစ္မွာ၊ အခုက 
သြားယူမယ့္ အခ်ိန္ဇယားညွိေနတုန္းပါ " ဟု ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ေန႔တြင္ေျပာသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္လက္ေရးမူ စာအုပ္အားသြားယူရာတြင္ ေရနံေခ်ာင္း အ.ထ.က (၁) မိဘဆရာအသင္း(သုိ႔မဟုတ္) စာအုပ္ျပန္လည္ရရွိေရးေကာ္မတီ အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း အဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔ပူးေပါင္း၍လည္းေကာင္း ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ ယူမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထက္ထက္မုိးျမင့္
Popular Myanmar News Journal
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လက္ေရးမူစာအုပ္အား လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးၿပီးသည္ကုိ မေစာင့္ပဲ ၾကားကာလအတြင္း ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရနံေခ်ာင္း အ.ထ.က (၁) မိဘဆရာအသင္းမွ သိရသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေက်ာင္းသားဘဝလက္ေရးမူစာအုပ္ကုိ ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕လူထုဆႏၵအရ ျပန္လုိခ်င္ပါကလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး(စက္တင္ဘာလ)ၿပီးပါက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ၎ကုိယ္တုိင္ျပန္ ပုိ႔ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ကာလအား မေစာင့္ႏုိင္ပါက ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ လာယူႏုိင္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ကုိယ္ စား ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ျမင့္ က ေရနံေခ်ာင္း အ.ထ.က (၁)ခန္းမတြင္ ယေန႔နံနက္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရနံေခ်ာင္း အ.ထ.က (၁) မိဘဆရာအသင္းမွ ဒုဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ဆန္းဦးက " ျမိဳ႕ေနလူထုဆႏၵအရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လက္ေရးမူစာအုပ္ကုိ သြားယူမွာပါ။ စက္တင္ဘာလ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးၿပီးတာကုိ မေစာင့္ဘဲ ေနျပည္ေတာ္ကုိသြားၿပီး ယူမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဟုိဘက္က ဘယ္ေန႔လာယူလုိ႔ရၿပီလုိ႔ အေၾကာင္းၾကားမွပဲ သြားယူျဖစ္မွာ၊ အခုက
သြားယူမယ့္ အခ်ိန္ဇယားညွိေနတုန္းပါ " ဟု ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ေန႔တြင္ေျပာသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္လက္ေရးမူ စာအုပ္အားသြားယူရာတြင္ ေရနံေခ်ာင္း အ.ထ.က (၁) မိဘဆရာအသင္း(သုိ႔မဟုတ္) စာအုပ္ျပန္လည္ရရွိေရးေကာ္မတီ အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း အဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔ပူးေပါင္း၍လည္းေကာင္း ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ ယူမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထက္ထက္မုိးျမင့္
Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...