ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မင္းဓမၼပန္းကြင္းထဲက ပန္းဆိုင္ပိုင္ရွင္ေတြကို ရန္ကုန္စည္ပင္ရဲ႕ ပန္းဥယ်ာဥ္ဌာနက ဝန္ထမ္းေတြ အင္အားသံုးၿပီး အၾကမ္းဖက္

Tuesday, 6 August 2013

မင္းဓမၼပန္းကြင္းထဲက ပန္းဆိုင္ပိုင္ရွင္ေတြကို ရန္ကုန္စည္ပင္ရဲ႕ ပန္းဥယ်ာဥ္ဌာနက ဝန္ထမ္းေတြ အင္အားသံုးၿပီး အၾကမ္းဖက္

မင္းဓမၼပန္းကြင္းထဲက ပန္းဆိုင္ပိုင္ရွင္ေတြကို ရန္ကုန္စည္ပင္ရဲ႕ ပန္းဥယ်ာဥ္ဌာနက ဝန္ထမ္းေတြ အင္အားသံုးၿပီး အၾကမ္းဖက္ ခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္ အေပၚ ျပည္တြင္းမီဒီယာအခ်ဳိ႕ ေရးသားခဲ့တဲ့ အေပၚ မေက်နပ္ဘူးလို႔ တိုက္ခိုက္ခံ ခဲ့ရသူေတြက ၾသဂုတ္ ၄ရက္ေန႔မွာ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...