ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကုိရင္တစ္ပါး မိေက်ာင္းကုိက္၍ ပ်ံလြန္ေတာ္မူ

Wednesday, 7 August 2013

ကုိရင္တစ္ပါး မိေက်ာင္းကုိက္၍ ပ်ံလြန္ေတာ္မူ


Photo: ကုိရင္တစ္ပါး မိေက်ာင္းကုိက္၍ ပ်ံလြန္ေတာ္မူ
Thursday, August 8, 2013

ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီး ၊ ဘုိကေလး ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္းႀကီး ေက်းရြာအုပ္စု ၊ ဆတ္ကၽြန္းေက်းရြာ ၌ ယမန္ေန႔ ညေန ၆ နာရီက ေရဆင္းခ်ိဳး ရာမွ မိေက်ာင္းကိုက္ ခံရ၍ ကုိရင္တစ္ပါး ပ်ံလြန္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မိေက်ာင္းဆဲြသြားေသာ ကုိရင္ ၀ါယမ အား ဆတ္ကၽြန္း ေက်းရြာ ျပည္သူ ၃၀၀ ဦးခန္႔မွ စက္ေလွ အစင္း ၅၀ ျဖင့္ မိေက်ာင္းကုိ လုိက္လံ ရွာေဖြရာ ကုိရင္ ေရခ်ိဳးဆင္း ခဲ့သည့္ သာသနပါလ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ႏွင့္ ကိုက္ ၁၀၀ ခန္႔ အကြာ အလ်ား ေပ ၂၀ ၊ လံုးပတ္ ၇ ေပရွိ မိေက်ာင္း တစ္ေကာင္အား မွိန္းျဖင့္ ပစ္ခတ္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၄င္း မိေက်ာင္းအား မိန္းမလွကၽြန္း ရွိ သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္း ေတာအုပ္ထံ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး မိေက်ာင္းအား ခဲြစိတ္ၾကည့္ရာ ၀မ္းဗုိက္အတြင္း ၌ ကိုရင္ အေလာင္း မေတြ႕ရဘဲ ကၽြဲ ၊ ႏြားမ်ား ႏွင့္ ၾကက္ ၊ ဘဲအေမြး ၊ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ မ်ားသာ ေတြ႕ရွိရသည္။

ဆက္လက္၍ ရွာေဖြရာ ေက်ာင္းႏွင့္ ကုိက္ ၈၀၀ ခန္႔အကြာ ကုိရင္ ၀ါယမ ၏ ခႏၶာကုိယ္ အႏွံ႔အျပား တြင္ မိေက်ာင္းကုိက္ ဒဏ္ရာမ်ား ႏွင့္ ျပန္လည္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုိကေလး ရဲစခန္း မွ ေသမႈေသခင္း အမွတ္ ၈/၁၃ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမ၀တီ

ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသႀကီး ၊ ဘုိကေလး ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္းႀကီး ေက်းရြာအုပ္စု ၊ ဆတ္ကၽြန္းေက်းရြာ ၌ ယမန္ေန႔ ညေန ၆ နာရီက ေရဆင္းခ်ိဳး ရာမွ မိေက်ာင္းကိုက္ ခံရ၍ ကုိရင္တစ္ပါး ပ်ံလြန္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မိေက်ာင္းဆဲြသြားေသာ ကုိရင္ ၀ါယမ အား ဆတ္ကၽြန္း ေက်းရြာ ျပည္သူ ၃၀၀ ဦးခန္႔မွ စက္ေလွ အစင္း ၅၀ ျဖင့္ မိေက်ာင္းကုိ လုိက္လံ ရွာေဖြရာ ကုိရင္ ေရခ်ိဳးဆင္း ခဲ့သည့္ သာသနပါလ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ႏွင့္ ကိုက္ ၁၀၀ ခန္႔ အကြာ အလ်ား ေပ ၂၀ ၊ လံုးပတ္ ၇ ေပရွိ မိေက်ာင္း တစ္ေကာင္အား မွိန္းျဖင့္ ပစ္ခတ္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၄င္း မိေက်ာင္းအား မိန္းမလွကၽြန္း ရွိ သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္း ေတာအုပ္ထံ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး မိေက်ာင္းအား ခဲြစိတ္ၾကည့္ရာ ၀မ္းဗုိက္အတြင္း ၌ ကိုရင္ အေလာင္း မေတြ႕ရဘဲ ကၽြဲ ၊ ႏြားမ်ား ႏွင့္ ၾကက္ ၊ ဘဲအေမြး ၊ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ မ်ားသာ ေတြ႕ရွိရသည္။

ဆက္လက္၍ ရွာေဖြရာ ေက်ာင္းႏွင့္ ကုိက္ ၈၀၀ ခန္႔အကြာ ကုိရင္ ၀ါယမ ၏ ခႏၶာကုိယ္ အႏွံ႔အျပား တြင္ မိေက်ာင္းကုိက္ ဒဏ္ရာမ်ား ႏွင့္ ျပန္လည္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုိကေလး ရဲစခန္း မွ ေသမႈေသခင္း အမွတ္ ၈/၁၃ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...