ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တန္နက္ဆီ ျပည္နယ္သား တစ္ဦး ေျခာက္ရက္ ေက်ာ္ၾကာ ေရငုပ္၍ စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ခဲ့

Monday, 5 August 2013

တန္နက္ဆီ ျပည္နယ္သား တစ္ဦး ေျခာက္ရက္ ေက်ာ္ၾကာ ေရငုပ္၍ စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ခဲ့


Photo: တန္နက္ဆီ ျပည္နယ္သား တစ္ဦး ေျခာက္ရက္ ေက်ာ္ၾကာ ေရငုပ္၍ စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ခဲ့
Monday, August 05, 2013

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တန္နက္ဆီ ျပည္နယ္သား စကူဘာ ေရငုပ္သမား (ေက်ာပိုး သယ္ေဆာင္ ႏိုင္ေသာ ေရေအာက္ အသက္႐ွဴ ကိရိယာျဖင့္ ေရ ငုပ္ျခင္း) တစ္ဦးသည္ ေရေအာက္တြင္ ေျခာက္ ရက္ ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ေနျပ၍ စံခ်ိန္သစ္ တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္က ေရျပင္ေပၚသို႔ ျပန္လည္ ေပၚထြက္ လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ဲရီေဟာ အမည္ရွိ အဆိုပါ ေရငုပ္သမားသည္ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္း က ေရေအာက္ဘက္သို႔ ငုပ္လွ်ဳိး သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေျခာက္ရက္ႏွင့္ တစ္နာရီ ၄၂ မိနစ္ အၾကာတြင္ တန္နက္ဆီ ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္ ရွိ South Holston Cake တြင္ ေရျပင္ေပၚသို႔ ျပန္လည္ ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဟာသည္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ ေပၚသို႔ ျပန္ေရာက္ေသာ အခါ စိတ္လႈပ္ရွားလ်က္ ရွိေသာ္လည္း အားနည္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ မိမိက ၎အား ေပြ႕ဖက္ထားေသာ အခါတြင္ အေျခအေနမွာ ပိုဆိုးခဲ့ေၾကာင္း ေဟာ၏ နည္းျပလည္း ျဖစ္ၿပီး ဖခင္လည္း ျဖစ္ေသာ အယ္လာဟဲလ္တန္က ေျပာၾကားထားသည္။

အသက္ ၄၉ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ေဟာသည္ ေရငုပ္ေနစဥ္တြင္ အရည္ကိုသာ ေသာက္ဖြယ္ရွိၿပီး ေရေပၚသို႔ ျပန္ေရာက္ ခ်ိန္တြင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေပါင္ ၃ဝ က်သြားသလို အလြန္အမင္း အားနည္း ေနခဲ့ေၾကာင္း ဟဲလ္တန္က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ေဟာ၏ ေရငုပ္ စံခ်ိန္သည္ ယခင္ ငါးရက္ျဖင့္ စံခ်ိန္ တင္ထားေသာ ဖေလာ္ရီဒါ ျပည္နယ္မွ ေရငုပ္သမား၏ စံခ်ိန္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကမၻာ့စံခ်ိန္ တင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္ အဖြဲ႕သို႔ တင္ျပသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တန္နက္ဆီ ျပည္နယ္သား စကူဘာ ေရငုပ္သမား (ေက်ာပိုး သယ္ေဆာင္ ႏိုင္ေသာ ေရေအာက္ အသက္႐ွဴ ကိရိယာျဖင့္ ေရ ငုပ္ျခင္း) တစ္ဦးသည္ ေရေအာက္တြင္ ေျခာက္ ရက္ ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ေနျပ၍ စံခ်ိန္သစ္ တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္က ေရျပင္ေပၚသို႔ ျပန္လည္ ေပၚထြက္ လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ဲရီေဟာ အမည္ရွိ အဆိုပါ ေရငုပ္သမားသည္ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္း က ေရေအာက္ဘက္သို႔ ငုပ္လွ်ဳိး သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေျခာက္ရက္ႏွင့္ တစ္နာရီ ၄၂ မိနစ္ အၾကာတြင္ တန္နက္ဆီ ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္ ရွိ South Holston Cake တြင္ ေရျပင္ေပၚသို႔ ျပန္လည္ ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဟာသည္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ ေပၚသို႔ ျပန္ေရာက္ေသာ အခါ စိတ္လႈပ္ရွားလ်က္ ရွိေသာ္လည္း အားနည္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ မိမိက ၎အား ေပြ႕ဖက္ထားေသာ အခါတြင္ အေျခအေနမွာ ပိုဆိုးခဲ့ေၾကာင္း ေဟာ၏ နည္းျပလည္း ျဖစ္ၿပီး ဖခင္လည္း ျဖစ္ေသာ အယ္လာဟဲလ္တန္က ေျပာၾကားထားသည္။

အသက္ ၄၉ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ေဟာသည္ ေရငုပ္ေနစဥ္တြင္ အရည္ကိုသာ ေသာက္ဖြယ္ရွိၿပီး ေရေပၚသို႔ ျပန္ေရာက္ ခ်ိန္တြင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေပါင္ ၃ဝ က်သြားသလို အလြန္အမင္း အားနည္း ေနခဲ့ေၾကာင္း ဟဲလ္တန္က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ေဟာ၏ ေရငုပ္ စံခ်ိန္သည္ ယခင္ ငါးရက္ျဖင့္ စံခ်ိန္ တင္ထားေသာ ဖေလာ္ရီဒါ ျပည္နယ္မွ ေရငုပ္သမား၏ စံခ်ိန္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကမၻာ့စံခ်ိန္ တင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္ အဖြဲ႕သို႔ တင္ျပသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...