ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ားအတြက္ ယခုတစ္ပတ္ေလယာဥ္လက္မွတ္ေစ်း

Thursday, 19 September 2013

မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ားအတြက္ ယခုတစ္ပတ္ေလယာဥ္လက္မွတ္ေစ်း


Photo: မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ားအတြက္ ယခုတစ္ပတ္ေလယာဥ္လက္မွတ္ေစ်း
**********************************************

MALAYSIA AIRLINE PROMOTION

ခရီးထြက္ရက္ ၂၂.၉.၂၀၁၃ မွ ၃၁.၇.၂၀၁၃ ၾကား 

ကြာလာလမ္ပူ ရန္ကုန္ တစ္ေၾကာင္တည္း ၂၉၀.၀၀ ရင္းဂစ္
ကြာလာလမ္ပူ ရန္ကုန္ သြားျပန္ ၄၆၀.၀၀ ရင္ဂစ္

ပီနန္း ၊ ဂ်ဳိဟိုး - ရန္ကုန္ တစ္ေၾကာင္းတည္း - ၃၅၀ ရင္းဂစ္
ပီနန္း ၊ ဂ်ဳိဟိုး - ရန္ကုန္ သြား့ျပန္ - ၅၆၅ ရင္းဂစ္

အစားအေသာက္ ႏွင့္ ကီလို ၃၀ ပါဝင္ျပီး
စက္တင္ဘာလ ကုန္အထိ အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားအတိုင္းဝယ္ယူႏိုင္သည္ ။

----------------------------------------------------

AIRASIA LINE NEW YEAR PROMOTION

1.11.2013 to 11.3.2013 
ရက္အကန္႕အသတ္ ရွိသည္။ 

ကြာလာလမ္ပူ - ရန္ကုန္ တစ္ေၾကာင္းတည္း       - ၁၇၉ ရင္းဂစ္
ကြလာလမ္ပူ - ရန္ကုန္ - ကြာလာလမ္ပူ သြားျပန္ - ၃၁၀ ရင္းဂစ္

လက္ဆြဲ ၇ ကီလိုပါဝင္သည္ ။

ကီလိုပိုေစ်းႏႈန္း မ်ားမွာ 

ကီလို ၂၀ = ၄၅ ရင္းဂစ္
ကီလို ၂၅ = ၅၀ ရင္းဂစ္
ကီလို ၃၀ = ၉၀ ရင္းဂစ္

မည္သူမဆို အကန္႕သတ္မရွိဝယ္ယူထားႏိုင္သည္ ။


ေရြလူငယ္ေလယာဥ္လက္မွတ္ အေရာင္းဌာန
(ကြာလာလမ္ပူ)
၀၁၂၄၄၆၈၈၄၂
၀၁၆၄၄၆၈၈၄၂
၀၁၆၂၇၄၈၀၇၄

(အီပို႕)
ေအာင္ျမန္မာ
0163360890

(ဂ်ဳိဟိုး)
ခ်မ္းေျမ႕စတိုး
0167247988

(ပီနန္း)
ေဟဝန္နန္း စတိုး
0175533343
တို႕တြင္ ဝယ္ယူႏိုင္သည္။

နယ္တြင္ဝယ္ယူပါက ဝန္ေဆာင္ခ ၂၀ ပိုမည္ျဖစ္သည္ ။
MALAYSIA AIRLINE PROMOTION

ခရီးထြက္ရက္ ၂၂.၉.၂၀၁၃ မွ ၃၁.၇.၂၀၁၃ ၾကား

ကြာလာလမ္ပူ ရန္ကုန္ တစ္ေၾကာင္တည္း ၂၉၀.၀၀ ရင္းဂစ္
ကြာလာလမ္ပူ ရန္ကုန္ သြားျပန္ ၄၆၀.၀၀ ရင္ဂစ္

ပီနန္း ၊ ဂ်ဳိဟိုး - ရန္ကုန္ တစ္ေၾကာင္းတည္း - ၃၅၀ ရင္းဂစ္
ပီနန္း ၊ ဂ်ဳိဟိုး - ရန္ကုန္ သြား့ျပန္ - ၅၆၅ ရင္းဂစ္

အစားအေသာက္ ႏွင့္ ကီလို ၃၀ ပါဝင္ျပီး
စက္တင္ဘာလ ကုန္အထိ အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားအတိုင္းဝယ္ယူႏိုင္သည္ ။

----------------------------------------------------

AIRASIA LINE NEW YEAR PROMOTION

1.11.2013 to 11.3.2013
ရက္အကန္႕အသတ္ ရွိသည္။

ကြာလာလမ္ပူ - ရန္ကုန္ တစ္ေၾကာင္းတည္း - ၁၇၉ ရင္းဂစ္
ကြလာလမ္ပူ - ရန္ကုန္ - ကြာလာလမ္ပူ သြားျပန္ - ၃၁၀ ရင္းဂစ္

လက္ဆြဲ ၇ ကီလိုပါဝင္သည္ ။

ကီလိုပိုေစ်းႏႈန္း မ်ားမွာ

ကီလို ၂၀ = ၄၅ ရင္းဂစ္
ကီလို ၂၅ = ၅၀ ရင္းဂစ္
ကီလို ၃၀ = ၉၀ ရင္းဂစ္

မည္သူမဆို အကန္႕သတ္မရွိဝယ္ယူထားႏိုင္သည္ ။


ေရြလူငယ္ေလယာဥ္လက္မွတ္ အေရာင္းဌာန
(ကြာလာလမ္ပူ)
၀၁၂၄၄၆၈၈၄၂
၀၁၆၄၄၆၈၈၄၂
၀၁၆၂၇၄၈၀၇၄

(အီပို႕)
ေအာင္ျမန္မာ
0163360890

(ဂ်ဳိဟိုး)
ခ်မ္းေျမ႕စတိုး
0167247988

(ပီနန္း)
ေဟဝန္နန္း စတိုး
0175533343
တို႕တြင္ ဝယ္ယူႏိုင္သည္။

နယ္တြင္ဝယ္ယူပါက ဝန္ေဆာင္ခ ၂၀ ပိုမည္ျဖစ္သည္ ။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...