ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: "သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္" ကဲမွတ္ပီလား...

Monday, 2 September 2013

"သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္" ကဲမွတ္ပီလား...


Photo: "သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္" ကဲမွတ္ပီလား... 
Monday, September 2, 2013

အေဝးေျပးကားတစ္စီးေပၚမွာ... ...
ျပည္ႀကီးတရုတ္တစ္ေယာက္နဲ႔ ဗမာတစ္ေယာက္ ေဘးျခင္းကပ္လွ်က္ထိုင္ၾကတယ္

ျပည္ႀကီးတရုတ္က အပ်င္းေျပ ပီေက ထုတ္ဝါးေနတယ္
ဗမာက ဗိုက္ဆာလို႔ထင္ပါရဲ႕၊ ဘီစကစ္နဲ႔ ဂ်ယ္လီ စားေနတယ္

အဲဒီမွာ တရုတ္က ေျပာတယ္... ...
'ငါတို႔တရုတ္ျပည္မွာ ေပါင္မုန္႔စားရင္ ေဘးသားေတြမစားဘူး၊ ဖယ္ထားတယ္'
'အင္း ဘာလုပ္ဖို႔ ဖယ္ထားတာလဲ'
'ဘီစကစ္လုပ္ၿပီး ျမန္မာျပည္ကို သြင္းတယ္'
'ဟင္...'

ေနာက္တခါ တရုတ္ကေျပာျပန္တယ္... ...
'ငါတို႔တရုတ္ျပည္မွာ အသီးေတြစားရင္ အခြံနဲ႔ အေစ့ေတြ မစားဘူး၊ ဖယ္ထားတယ္'
'အင္း ဘာလုပ္ဖို႔ ဖယ္ထားတာလဲ'
'ဂ်ယ္လီလုပ္ၿပီး ျမန္မာျပည္ကို သြင္းတယ္'
'ဟင္...'

ဗမာက ျပန္ေျပာတယ္... ...
'ငါတို႔ျမန္မာျပည္မွာ လိင္ဆက္ဆံၿပီးရင္ ကြန္ဒံုေတြကို လႊင့္မပစ္ဘူး၊ စုထားတယ္'
'အင္း ဘာလုပ္ဖို႔ စုထားတာလဲ'
'ပီေက လုပ္ၿပီး တရုတ္ျပည္ပို႔တယ္'
'ဟင္... ဖြီး ေဝါ့'

ဟာသဗိမာန္ ဆရာသန္

သန္၄ကုိ-ဘာသာျပန္သည္
အေဝးေျပးကားတစ္စီးေပၚမွာ... ...
ျပည္ႀကီးတရုတ္တစ္ေယာက္နဲ႔ ဗမာတစ္ေယာက္ ေဘးျခင္းကပ္လွ်က္ထိုင္ၾကတယ္

ျပည္ႀကီးတရုတ္က အပ်င္းေျပ ပီေက ထုတ္ဝါးေနတယ္
ဗမာက ဗိုက္ဆာလို႔ထင္ပါရဲ႕၊ ဘီစကစ္နဲ႔ ဂ်ယ္လီ စားေနတယ္

အဲဒီမွာ တရုတ္က ေျပာတယ္... ...
'ငါတို႔တရုတ္ျပည္မွာ ေပါင္မုန္႔စားရင္ ေဘးသားေတြမစားဘူး၊ ဖယ္ထားတယ္'
'အင္း ဘာလုပ္ဖို႔ ဖယ္ထားတာလဲ'
'ဘီစကစ္လုပ္ၿပီး ျမန္မာျပည္ကို သြင္းတယ္'
'ဟင္...'

ေနာက္တခါ တရုတ္ကေျပာျပန္တယ္... ...
'ငါတို႔တရုတ္ျပည္မွာ အသီးေတြစားရင္ အခြံနဲ႔ အေစ့ေတြ မစားဘူး၊ ဖယ္ထားတယ္'
'အင္း ဘာလုပ္ဖို႔ ဖယ္ထားတာလဲ'
'ဂ်ယ္လီလုပ္ၿပီး ျမန္မာျပည္ကို သြင္းတယ္'
'ဟင္...'

ဗမာက ျပန္ေျပာတယ္... ...
'ငါတို႔ျမန္မာျပည္မွာ လိင္ဆက္ဆံၿပီးရင္ ကြန္ဒံုေတြကို လႊင့္မပစ္ဘူး၊ စုထားတယ္'
'အင္း ဘာလုပ္ဖို႔ စုထားတာလဲ'
'ပီေက လုပ္ၿပီး တရုတ္ျပည္ပို႔တယ္'
'ဟင္... ဖြီး ေဝါ့'

ဟာသဗိမာန္ ဆရာသန္

သန္၄ကုိ-ဘာသာျပန္သည္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...