ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဖခင္ ကြယ္လြန္ေၾကာင္း လိမ္ညာ၍ နာေရး ေထာက္ပံ့ေငြ ေတာင္းခံသည့္ ကစားသမားကို ဇဲြကပင္ အသင္း စာခ်ုဳပ္ဖ်က္

Wednesday, 18 September 2013

ဖခင္ ကြယ္လြန္ေၾကာင္း လိမ္ညာ၍ နာေရး ေထာက္ပံ့ေငြ ေတာင္းခံသည့္ ကစားသမားကို ဇဲြကပင္ အသင္း စာခ်ုဳပ္ဖ်က္


Photo: ဖခင္ ကြယ္လြန္ေၾကာင္း လိမ္ညာ၍ နာေရး ေထာက္ပံ့ေငြ ေတာင္းခံသည့္ ကစားသမားကို ဇဲြကပင္ အသင္း စာခ်ုဳပ္ဖ်က္
-------------------------------------
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ MNL Cup ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ရန္ ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္ေနေသာ ဇဲြကပင္ ယူႏိုက္တက္ အသင္းသည္ အသင္းမွ ကစားသမား တစ္ဦး ျဖစ္သူ ေက်ာနံပါတ္ (၂၀) ေက်ာ္ၿဖိဳးဦးအား နာေရးကိစၥ ေထာက္ပံ့ ေၾကးေငြ က်ပ္ (၅)သိန္းကို မေတာ္ေလာဘ ျဖင့္လိမ္လည္ ရယူရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့မႈ ေၾကာင့္ အသင္းမွ စာခ်ဳပ္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
ဇဲြကပင္ ယူႏိုက္တက္ အသင္းသည္ အသင္းပိုင္ရွင္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ နည္းျပအဖဲြ႕ႏွင့္ ကစားသမား တုိ႔၏ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိမႈ၊ သာေရး၊ နာေရး၊ လူမႈေရး ကိစၥမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ေသာ ေငြေၾကးႏႈန္းထား ခ်မွတ္၍ အစဥ္ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ကစားသမား သည္ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က နာေရးကိစၥ ေထာက္ပံ့ ေၾကးေငြကို မေတာ္ေလာဘ၊ မသမာေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ မိမိ၏ အနႏၱဂိုဏ္း၀င္ ေက်းဇူးရွင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ဆန္း (အသက္ ၅၄ ႏွစ္) ကြယ္လြန္ေၾကာင္းကို စာရြက္စာတမ္း အတု မ်ားျဖင့္ လိမ္လည္တင္ျပ ခဲ့ေၾကာင္း၊ အသင္းတာ၀န္ ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ အတုျပဳလုပ္ ထားသည့္ စာရြက္စာတမ္း ၃ ေစာင္ တြင္ပါရွိေသာ လိပ္စာအတိုင္း ကစားသမား၏ ေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ ဖခင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းမွာ သက္ရွိ ထင္ရွား ရွိေနေၾကာင္း ညီအစ္ကုိရင္း မ်ားက ေျဖၾကားသည့္ အတြက္ ေက်ာ္ျဖိဳးဦးသည္ မသမာေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လိမ္ညာ၍ နာေရး ေထာက္ပံ့ေငြ ရယူလုိေသာ အျပစ္က်ဴးလြန္ သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ နည္းျပမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ ေက်ာ္ျဖိဳးဦး၏ လုပ္ရပ္အတြက္ အသင္းမွ ရံႈခ် ထုတ္ပယ္ကာ စာခ်ဳပ္ ဖ်က္သိမ္း လိုက္ေၾကာင္း ဇဲြကပင္ ယူႏုိက္တက္ အသင္းက ံျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘာလံုး အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ထံသို႔ တုပျပဳလုပ္ ထားသည့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား ႏွင့္အတူ တရား၀င္ စာျဖင့္ ေပးပို႔ အေၾကာင္းၾကား ခဲ့သည္။
ဇဲြကပင္ ယူႏုိက္တက္ အသင္းသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စ၍ ျမန္မာ ေနရွင္နယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပဲြ (MNL) အား၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနေသာ အသင္း တစ္သင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ပရိသတ္ အၾကိဳက္ ေျခစြမ္းျပသ ႏုိင္ခဲ့ေသာ အသင္းတစ္သင္း ျဖစ္သည္။ ဇဲြကပင္ အသင္း၏ ပိုင္ရွင္မွာ ဦးလွေဌး ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး လက္ေရြးစင္ အသင္း ဆီးဂိမ္းစ္ ေအာင္ႏိုင္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ အျဖစ္လည္း တာ၀န္ ယူထားသည္။
By;Myanmar Football Federation
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ MNL Cup ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ရန္ ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္ေနေသာ ဇဲြကပင္ ယူႏိုက္တက္ အသင္းသည္ အသင္းမွ ကစားသမား တစ္ဦး ျဖစ္သူ ေက်ာနံပါတ္ (၂၀) ေက်ာ္ၿဖိဳးဦးအား နာေရးကိစၥ ေထာက္ပံ့ ေၾကးေငြ က်ပ္ (၅)သိန္းကို မေတာ္ေလာဘ ျဖင့္လိမ္လည္ ရယူရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့မႈ ေၾကာင့္ အသင္းမွ စာခ်ဳပ္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဇဲြကပင္ ယူႏိုက္တက္ အသင္းသည္ အသင္းပိုင္ရွင္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ နည္းျပအဖဲြ႕ႏွင့္ ကစားသမား တုိ႔၏ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိမႈ၊ သာေရး၊ နာေရး၊ လူမႈေရး ကိစၥမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ေသာ ေငြေၾကးႏႈန္းထား ခ်မွတ္၍ အစဥ္ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ကစားသမား သည္ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က နာေရးကိစၥ ေထာက္ပံ့ ေၾကးေငြကို မေတာ္ေလာဘ၊ မသမာေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ မိမိ၏ အနႏၱဂိုဏ္း၀င္ ေက်းဇူးရွင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ဆန္း (အသက္ ၅၄ ႏွစ္) ကြယ္လြန္ေၾကာင္းကို စာရြက္စာတမ္း အတု မ်ားျဖင့္ လိမ္လည္တင္ျပ ခဲ့ေၾကာင္း၊ အသင္းတာ၀န္ ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ အတုျပဳလုပ္ ထားသည့္ စာရြက္စာတမ္း ၃ ေစာင္ တြင္ပါရွိေသာ လိပ္စာအတိုင္း ကစားသမား၏ ေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ ဖခင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းမွာ သက္ရွိ ထင္ရွား ရွိေနေၾကာင္း ညီအစ္ကုိရင္း မ်ားက ေျဖၾကားသည့္ အတြက္ ေက်ာ္ျဖိဳးဦးသည္ မသမာေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လိမ္ညာ၍ နာေရး ေထာက္ပံ့ေငြ ရယူလုိေသာ အျပစ္က်ဴးလြန္ သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ နည္းျပမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ ေက်ာ္ျဖိဳးဦး၏ လုပ္ရပ္အတြက္ အသင္းမွ ရံႈခ် ထုတ္ပယ္ကာ စာခ်ဳပ္ ဖ်က္သိမ္း လိုက္ေၾကာင္း ဇဲြကပင္ ယူႏုိက္တက္ အသင္းက ံျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘာလံုး အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ထံသို႔ တုပျပဳလုပ္ ထားသည့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား ႏွင့္အတူ တရား၀င္ စာျဖင့္ ေပးပို႔ အေၾကာင္းၾကား ခဲ့သည္။
ဇဲြကပင္ ယူႏုိက္တက္ အသင္းသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စ၍ ျမန္မာ ေနရွင္နယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပဲြ (MNL) အား၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနေသာ အသင္း တစ္သင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ပရိသတ္ အၾကိဳက္ ေျခစြမ္းျပသ ႏုိင္ခဲ့ေသာ အသင္းတစ္သင္း ျဖစ္သည္။ ဇဲြကပင္ အသင္း၏ ပိုင္ရွင္မွာ ဦးလွေဌး ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး လက္ေရြးစင္ အသင္း ဆီးဂိမ္းစ္ ေအာင္ႏိုင္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ အျဖစ္လည္း တာ၀န္ ယူထားသည္။
By;Myanmar Football Federation

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...