ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေခ်ာင္းသာ၌ ျမန္မာ့အႀကီးဆုံး နဂါး႐ုံဘုရား တည္ေဆာက္

Wednesday, 30 October 2013

ေခ်ာင္းသာ၌ ျမန္မာ့အႀကီးဆုံး နဂါး႐ုံဘုရား တည္ေဆာက္


Photo: ေခ်ာင္းသာ၌ ျမန္မာ့အႀကီးဆုံး နဂါး႐ုံဘုရား တည္ေဆာက္

ေခ်ာင္းသာ-ေငြေသာင္ယံလမ္းေပၚရွိ အမွတ္ ၆ ရပ္ကြက္တြင္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး ဒီပါေအးျမ မဟာနဂါး႐ုံဘုရားကုိ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိရာ ယခုအခါ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နဂါး႐ုံဘုရား တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႕က People Power သတင္းစာသုိ႔
ေျပာၾကားသည္။

ယင္းနဂါး႐ုံဘုရားႀကီးကို စတင္တည္ေဆာက္စဥ္က နဂါးရုပ္တစ္ရုပ္တည္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ္လည္း
ေနာက္ပိုင္းတြင္ နဂါးခုႏွစ္ ေကာင္ကို ထည့္သြင္းတည္
ေဆာက္ထားျပီး ဥာဏ္ေတာ္ ၆၃ ေပ အျမင့္ရွိေၾကာင္း ယင္းဘုရားကိုတာဝန္ယူတည္ေဆာက္သည့္ ပန္းရံဆရာ ဦးအာႏိုးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီဘုရားၿကီး ၿပီးသြားရင္ ျမန္မႏိုင္ငံမာရွိတဲ့ နဂါးရံုးေတြထဲမွာ အၾကီးဆံုးျဖစ္လာမယ္” ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ဘုရားၾကီးျပီးစီးသြားပါက ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခသည္ အပန္းေျဖစရာေနရာသာမက ဘုရားဖူးမ်ားပါ စည္ကား လာႏိုင္ေၾကာင္း ေခ်ာင္းသာရြာတြင္ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီ
သမား ဦးေအာင္ေလးက ဆိုသည္။

အဆိုပါ နဂါးရံုဘုရားႀကီးကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ထား ကိုးကြယ္ခဲ့ျပီး ပထမတည္ထားစဥ္က နဂါးမွာ က်ိဳးက်သြားသျဖင့္
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကတည္းကျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားေဂါပကထံမွသိရွိရသည္။

Mandalay Media Group
ေခ်ာင္းသာ-ေငြေသာင္ယံလမ္းေပၚရွိ အမွတ္ ၆ ရပ္ကြက္တြင္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး ဒီပါေအးျမ မဟာနဂါး႐ုံဘုရားကုိ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိရာ ယခုအခါ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နဂါး႐ုံဘုရား တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႕က People Power သတင္းစာသုိ႔
ေျပာၾကားသည္။

ယင္းနဂါး႐ုံဘုရားႀကီးကို စတင္တည္ေဆာက္စဥ္က နဂါးရုပ္တစ္ရုပ္တည္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ္လည္း
ေနာက္ပိုင္းတြင္ နဂါးခုႏွစ္ ေကာင္ကို ထည့္သြင္းတည္
ေဆာက္ထားျပီး ဥာဏ္ေတာ္ ၆၃ ေပ အျမင့္ရွိေၾကာင္း ယင္းဘုရားကိုတာဝန္ယူတည္ေဆာက္သည့္ ပန္းရံဆရာ ဦးအာႏိုးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီဘုရားၿကီး ၿပီးသြားရင္ ျမန္မႏိုင္ငံမာရွိတဲ့ နဂါးရံုးေတြထဲမွာ အၾကီးဆံုးျဖစ္လာမယ္” ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ဘုရားၾကီးျပီးစီးသြားပါက ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခသည္ အပန္းေျဖစရာေနရာသာမက ဘုရားဖူးမ်ားပါ စည္ကား လာႏိုင္ေၾကာင္း ေခ်ာင္းသာရြာတြင္ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီ
သမား ဦးေအာင္ေလးက ဆိုသည္။

အဆိုပါ နဂါးရံုဘုရားႀကီးကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ထား ကိုးကြယ္ခဲ့ျပီး ပထမတည္ထားစဥ္က နဂါးမွာ က်ိဳးက်သြားသျဖင့္
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကတည္းကျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားေဂါပကထံမွသိရွိရသည္။

Mandalay Media Group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...