ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘ၀မွာ အက်င့္စရိုက္မေကာင္းရင္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ၀င္ဆံ့ဖို႔ခက္သြားလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ ယြန္းယြန္း

Monday, 7 October 2013

ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘ၀မွာ အက်င့္စရိုက္မေကာင္းရင္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ၀င္ဆံ့ဖို႔ခက္သြားလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ ယြန္းယြန္း


Photo: ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘ၀မွာ အက်င့္စရိုက္မေကာင္းရင္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ၀င္ဆံ့ဖို႔ခက္သြားလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ ယြန္းယြန္း

Q. ယြန္းယြန္းကို အက်င့္စ႐ိုက္ေကာင္းဖို႔ ေဖေဖနဲ႔ ေမေမက ဘယ္လိုသြန္သင္ဆံုးမထားလဲ။
A. သမီးကို ေဖေဖနဲ႔ေမေမက ဘာသာေရးသင္တန္းေတြ တက္ခိုင္းတယ္။ သမီးရဲ႕မိဘႏွစ္ဦးစလံုးကလည္း ဘာသာေရးဘက္မွာ အားသန္ၾက တယ္ေလ။ ၿပီးေတာ့ ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ေဖေဖနဲ႔ေမေမက သမီးကို စိတ္ေကာက္ခြင့္မေပးဘူး။ စိတ္ေကာက္တယ္ဆိုတာ မေကာင္းဘူးတဲ့။

Q. ယြန္းယြန္းက ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းေတြလည္း တက္ဖူးေတာ့ အက်င့္စ႐ိုက္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဲဒီမွာ ဘာေတြသင္ေပးလဲ။
A. သင္ေပးသမွ်ေတြအားလံုးကေတာ့ စိတ္ေကာင္းထားမႈကိုပဲ ဦးတည္ေနတယ္လို႔ နားလည္ထားပါတယ္။ စိတ္ထားေကာင္းၿပီဆိုရင္ အက်င့္စ႐ိုက္ေကာင္းၿပီပဲေလ။

A. မေကာင္းတဲ့အက်င့္စ႐ိုက္ေတြရွိတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘ၀မွာ ဘယ္လိုအျဖစ္ေတြနဲ႔ ၾကံဳရမယ္လို႔ ယြန္းယြန္းထင္ပါသလဲ။
A. ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ၀င္ဆံ့ဖို႔ခက္သြားလိမ့္မယ္၊ နိမ့္က်သိမ္ငယ္တဲ့သူ ျဖစ္သြားမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။

Eternal Light Magazine
October 2013
လူငယ္ႏွင့္ အက်င့္စရိုက္

Model - Nan Khin Zayar & Yoon Yoon
Photo - Min Khant Kyaw (AMS)
Location - Shwedagon Pagoda
Dress - Htay Htay Tin (Shi Mi Zu)

Credit To >Eternal Light Magazine
Q. ယြန္းယြန္းကို အက်င့္စ႐ိုက္ေကာင္းဖို႔ ေဖေဖနဲ႔ ေမေမက ဘယ္လိုသြန္သင္ဆံုးမထားလဲ။
A. သမီးကို ေဖေဖနဲ႔ေမေမက ဘာသာေရးသင္တန္းေတြ တက္ခိုင္းတယ္။ သမီးရဲ႕မိဘႏွစ္ဦးစလံုးကလည္း ဘာသာေရးဘက္မွာ အားသန္ၾက တယ္ေလ။ ၿပီးေတာ့ ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ေဖေဖနဲ႔ေမေမက သမီးကို စိတ္ေကာက္ခြင့္မေပးဘူး။ စိတ္ေကာက္တယ္ဆိုတာ မေကာင္းဘူးတဲ့။

Q. ယြန္းယြန္းက ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းေတြလည္း တက္ဖူးေတာ့ အက်င့္စ႐ိုက္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဲဒီမွာ ဘာေတြသင္ေပးလဲ။
A. သင္ေပးသမွ်ေတြအားလံုးကေတာ့ စိတ္ေကာင္းထားမႈကိုပဲ ဦးတည္ေနတယ္လို႔ နားလည္ထားပါတယ္။ စိတ္ထားေကာင္းၿပီဆိုရင္ အက်င့္စ႐ိုက္ေကာင္းၿပီပဲေလ။

A. မေကာင္းတဲ့အက်င့္စ႐ိုက္ေတြရွိတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘ၀မွာ ဘယ္လိုအျဖစ္ေတြနဲ႔ ၾကံဳရမယ္လို႔ ယြန္းယြန္းထင္ပါသလဲ။
A. ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ၀င္ဆံ့ဖို႔ခက္သြားလိမ့္မယ္၊ နိမ့္က်သိမ္ငယ္တဲ့သူ ျဖစ္သြားမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။

Eternal Light Magazine
October 2013
လူငယ္ႏွင့္ အက်င့္စရိုက္

Model - Nan Khin Zayar & Yoon Yoon
Photo - Min Khant Kyaw (AMS)
Location - Shwedagon Pagoda
Dress - Htay Htay Tin (Shi Mi Zu)

Credit To >Eternal Light Magazine

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...