ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: (((((က်ဳံးေဘးဓားခုတ္မွဳမ်ားနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဗီဒီယုိဖုိင္ တင္ရျခင္းအေႀကာင္း)))))

Monday, 7 October 2013

(((((က်ဳံးေဘးဓားခုတ္မွဳမ်ားနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဗီဒီယုိဖုိင္ တင္ရျခင္းအေႀကာင္း)))))


ကၽြန္ေတာ္ ဒီဗီဒီယုိေလးကုိ တင္ရတာ အေႀကာင္းရွိပါတယ္။ တရားေရးဖက္က မရုိးသားမွဳေတြကုိ ျမင္ေနႀကားေနရလုိ႔ပါ။ စဥ္းစားႀကည့္စမ္းပါဦး ေဘာ္ဒါတုိ႔။ တရားခြင္မွာ တရားသူႀကီးက တရားခံလူငယ္ေတြကုိ ဖက္ေပြ႔ျပီး ႏွဳတ္ဆက္တယ္တဲ့၊ ျပီးေတာ့ ပါးကုိ ဖက္နမ္းတယ္တဲ့။ ျပီးေတာ့- မင္းတုိ႔ စိတ္မပ်က္ႀကပါနဲ႔၊ ကြင္းလုံးကၽြတ္လြတ္မွာပါ၊ ငါတာ၀န္ယူပါတယ္လို႔ အားေပးစကားေျပာတယ္တဲ့။
ျပီးေတာ့- တရားခြင္အျပီးမွာ တရားခံလူငယ္မ်ားရဲ႕မိဘေတြ ကားနဲ႔တင္ေခၚသြားတဲ့ စားေသာက္ဆုိင္(ဟုိတယ္)ကုိ တရားသူႀကီးနဲ႔အဖြဲ႔က ရယ္ရယ္ေမာေမာ၊ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးနဲ႔ လုိက္ပါသြားပါသတဲ့။
(၂-၁၀-၂၀၁၃)ရက္ခ်ိန္းမွာ မီဒီယာသမားေတြ အုံနဲ႔က်င္းနဲ႔ လာတာေတြ႕ေတာ့ စီရင္ခ်က္မခ်ပဲ ရက္ခ်ိန္းျပန္ေပးလုိက္တယ္။ ျပန္ေပးတဲ့ရက္ခ်ိန္းက မနက္ဖန္ (၉-၁၀-၂၀၁၃) ဆုိ ေရာက္ေတာ့မွာပါ။ ဘယ္လုိဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွာလဲ။ တရားေရးအရာရွိမ်ားအေနနဲ႔ အခ်ိန္မီ ဆင္ျခင္သင့္တာမ်ား ဆင္ျခင္ႏိုင္ေအာင္ ေစတနာနဲ႕ ဒီဗီယုိဖုိင္ေလးနဲ႔ သတိေပးလုိက္တာပါ။ ေစတနာနဲ႔ပါ။
http://www.youtube.com/watch?v=NleemtN3FTk&feature=share&list=UUOCOsxmhrgWTrdnJ8h-boJg

From : Saung Luu Lin
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...