ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္ အသစ္ အဂၤါေန႔ စထြက္မည္

Monday, 7 October 2013

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္ အသစ္ အဂၤါေန႔ စထြက္မည္


Photo: အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္ အသစ္ အဂၤါေန႔ စထြက္မည္ 
Tuesday, October 8, 2013

အေမရိကန္ေဒၚလာေငြစကၠဴ တရာတန္သစ္ကို အခုအဂၤါေန႔မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက တရား၀င္ ထုတ္လိုက္ပါၿပီ။ အခု ေငြစကၠဴ တရာတန္သစ္မွာ အရင္တုန္းကရိွခဲ့တဲ့့ပံုစံမ်ဳိးေတြ ျပန္ေတြ႔ရေပမယ့္ လို႔ ေငြစကၠဴအတုလုပ္မႈေတြ ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ ပံုစံသစ္ေဆာင္ရြက္ထားတာေတြကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

ေဒၚလာ ေငြစကၠဴတရာတန္ဟာ အေမရိကန္ေငြစကၠဴေတြထဲမွာ ကမၻာဘဏ္ေတြမွာ အသံုးအမ်ားဆံုး ေငြစကၠဴျဖစ္ပါတယ္။ ေငြတန္ဖိုး ၈ ဘီလီယံထဲမွာ တ၀က္ေက်ာ္ သံုးပံုႏွစ္ပံုေလာက္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျပင္ပမွာ လည္ပတ္ေနပါတယ္။

လက္ရိွသံုးေနတဲ့ ေငြစကၠဴ တရာတန္လိုပဲ အခု အသစ္မွာလည္း လြန္ခဲ့တဲ့ ရာစုႏွစ္ ႏွစ္ခုေလာက္က ျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ Benjamin Franklin ပံုကိုပဲ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အျခားတဘက္မွာေတာ့ Philadephia မွာရိွတဲ့ လြတ္လပ္ေရး ခမ္းေဆာင္ပံု ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အခု ေငြစကၠဴသစ္မွာေတာ့ Franklin ပံုရဲ႕ ေထာင့္မွာ အဂၤလိပ္လို (100) ေရးထားတဲ့ အ၀ါေရာင္ အကြက္တကြက္ပါရိွၿပီး အျခားတဘက္မွာေတာ့ မွင္အိုးပံု တံဆိပ္တစ္ခု ပါရိွပါတယ္။ အဲဒီ မွင္အိုးပံုထဲမွာေတာ့ Philadelphia လြတ္ေျမာက္ေရးေခါင္းေလာင္းပံု ရိွပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အျပာေရာင္ လံုၿခံဳေရးဖဲျပားႀကိဳး ေဒါင္လိုက္ေတြ႔ရၿပီး အဲဒီအေပၚမွာေတာ့ အဂၤလိပ္လို ၁၀၀ ဂဏန္းနဲ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးေခါင္းေလာင္းပံုေလးေတြ ပါရိွပါတယ္။

အေမရိကန္ေငြစကၠဴအတုလုပ္မႈေတြ ပိုၿပီး ေခတ္မီတိုးတက္လာတာကို တဘက္မွာ တန္ျပန္ဖို႔ အခုလို ေဆာင္ရြက္ထားမႈျဖစ္တယ္လို႔ အစိုးရ တာ၀န္ရိွသူေတြက ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အရင္ ေငြစကၠဴ တရာတန္ေဟာင္းေတြကိုလည္း ဆက္လက္လက္ခံထားရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

VOA Burmese

ေအာက္တုိဘာလ (၈) ရက္၊ အဂၤါေန႔မွာ စတင္ထုတ္ေဝမယ့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္အသစ္ပံု။
အေမရိကန္ေဒၚလာေငြစကၠဴ တရာတန္သစ္ကို အခုအဂၤါေန႔မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက တရား၀င္ ထုတ္လိုက္ပါၿပီ။ အခု ေငြစကၠဴ တရာတန္သစ္မွာ အရင္တုန္းကရိွခဲ့တဲ့့ပံုစံမ်ဳိးေတြ ျပန္ေတြ႔ရေပမယ့္ လို႔ ေငြစကၠဴအတုလုပ္မႈေတြ ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ ပံုစံသစ္ေဆာင္ရြက္ထားတာေတြကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

ေဒၚလာ ေငြစကၠဴတရာတန္ဟာ အေမရိကန္ေငြစကၠဴေတြထဲမွာ ကမၻာဘဏ္ေတြမွာ အသံုးအမ်ားဆံုး ေငြစကၠဴျဖစ္ပါတယ္။ ေငြတန္ဖိုး ၈ ဘီလီယံထဲမွာ တ၀က္ေက်ာ္ သံုးပံုႏွစ္ပံုေလာက္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျပင္ပမွာ လည္ပတ္ေနပါတယ္။

လက္ရိွသံုးေနတဲ့ ေငြစကၠဴ တရာတန္လိုပဲ အခု အသစ္မွာလည္း လြန္ခဲ့တဲ့ ရာစုႏွစ္ ႏွစ္ခုေလာက္က ျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ Benjamin Franklin ပံုကိုပဲ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အျခားတဘက္မွာေတာ့ Philadephia မွာရိွတဲ့ လြတ္လပ္ေရး ခမ္းေဆာင္ပံု ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အခု ေငြစကၠဴသစ္မွာေတာ့ Franklin ပံုရဲ႕ ေထာင့္မွာ အဂၤလိပ္လို (100) ေရးထားတဲ့ အ၀ါေရာင္ အကြက္တကြက္ပါရိွၿပီး အျခားတဘက္မွာေတာ့ မွင္အိုးပံု တံဆိပ္တစ္ခု ပါရိွပါတယ္။ အဲဒီ မွင္အိုးပံုထဲမွာေတာ့ Philadelphia လြတ္ေျမာက္ေရးေခါင္းေလာင္းပံု ရိွပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အျပာေရာင္ လံုၿခံဳေရးဖဲျပားႀကိဳး ေဒါင္လိုက္ေတြ႔ရၿပီး အဲဒီအေပၚမွာေတာ့ အဂၤလိပ္လို ၁၀၀ ဂဏန္းနဲ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးေခါင္းေလာင္းပံုေလးေတြ ပါရိွပါတယ္။

အေမရိကန္ေငြစကၠဴအတုလုပ္မႈေတြ ပိုၿပီး ေခတ္မီတိုးတက္လာတာကို တဘက္မွာ တန္ျပန္ဖို႔ အခုလို ေဆာင္ရြက္ထားမႈျဖစ္တယ္လို႔ အစိုးရ တာ၀န္ရိွသူေတြက ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အရင္ ေငြစကၠဴ တရာတန္ေဟာင္းေတြကိုလည္း ဆက္လက္လက္ခံထားရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။

VOA Burmese

ေအာက္တုိဘာလ (၈) ရက္၊ အဂၤါေန႔မွာ စတင္ထုတ္ေဝမယ့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္အသစ္ပံု။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...