ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ငါးမန္းမ်ားတြင္ ရင္သားကင္ဆာတိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေသာ ေဆးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေတာ့မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္

Wednesday, 2 October 2013

ငါးမန္းမ်ားတြင္ ရင္သားကင္ဆာတိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေသာ ေဆးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေတာ့မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္

ငါးမန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ ပဋိပစၥည္း တစ္မ်ိဳးသည္ အမ်ိဳးသမီးထုကို ႀကီးက်ယ္စြာ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ရင္သားကင္ဆာ ေရာဂါကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မည့္ လမ္းစတစ္ခုအျဖစ္ သုေတသီမ်ားက ယူဆေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ စေကာ့တလန္မွ ပညာရွင္မ်ားက သမုဒၵရာကို ႀကီးစိုးေသာ သားစား သတၱဝါႀကီးမ်ားသည္ Herceptinထက္ ပိုမိုထက္ျမက္သည့္ ေဆးဝါးတစ္လက္ ျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ ရွိသည္။ Herceptinသည္ (၂၅)ႏွစ္ၾကာ ကာလအတြင္း ရင္သားကင္ဆာ တိုက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အေကာင္းဆံုး ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈ တစ္ခုအျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးခံခဲ့ရသည္။ Trastuzumab အမည္ရွိ ပဋိပစၥည္းကို အသံုးျပဳထားသည့္ ေဆးဝါးသည္ ကင္ဆာအေျခအေန အေစာပိုင္းအဆင့္မ်ားတြင္ အထိေရာက္ဆံုး ကုသႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း HER2+ ပရိုတိန္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ရင္သား ကင္ဆာသည္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ကူးစက္တတ္သည့္ အစြမ္းမ်ိဳး ရွိေနၿပီး သုေတသီမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုသဖြယ္ ရပ္တည္ေနသည္။
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ အမ်ိဳးသမီး (၄၄၀၀၀)မွ် ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိရၿပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ယင္းတို႔အနက္ (၄)ဦးလွ်င္ (၁)ဦးတိုင္းသည္ HER2+ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ႀကံဳေနရသည္။ Herceptinသည္ HER2+ကို ကုသရာတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈမွာ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနသည္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဘာဒင္း တကၠသိုလ္မွ ေဆးသုေတသန ပညာရွင္မ်ားကမူ ငါးမန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ ကိုယ္ခံအား တစ္ရပ္က HER2 အႏြယ္ဝင္ ပရိုတိန္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ကုသရန္ အေျဖတစ္ရပ္ ျဖစ္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။
ငါးမန္းမ်ားရွိ ပဋိပစၥည္း တစ္မ်ိဳးသည္ HER2 ပရိုတိန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိေနသည္။ ယင္းသည္ ကင္ဆာႀကိတ္မ်ား၏ မ်က္နွာျပင္တြင္ ျဖန္႔က်က္ တြယ္ကပ္ၿပီးေနာက္ ယင္းပရိုတိန္းကို ေလာင္စာအျဖစ္ ဝါးမ်ိဳကာ ႀကီးထြားအားေကာင္းလာႏုိင္သည္။ ငါးမန္း၏ ကိုယ္ထဲသို႔ HER2 ပရိုတိန္းမ်ား ထိုးသြင္းသည့္အခါ ယင္းပဋိပစၥည္းက အလိုလို တံု႔ျပန္ တိုက္ထုတ္လုိက္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ကင္ဆာသုေတသန ဌာနသည္ ယခုေတြ႕ရွိမႈအတြက္ ေဆးသုေတသီ ဟယ္လန္ဒူလီႏွင့္ အဖြဲ႕ကို ေပါင္စတာလင္ ႏွစ္သိန္း ေထာက္ပံ့အားေပးထားသည္။
ေဒါက္တာဟယ္လန္က "ငါးမန္းရဲ႕ ဆူးေတာင္ကေန HER2 ပရိုတိန္းေတြကို ထိုးသြင္းေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ လေပါင္း ေတာ္ေတာ္ၾကာမွ အၿမီးကေန ေသြးနမူနာယူၿပီး ေလ့လာခဲ့ပါတယ္"ဟု ဆိုသည္။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အရ ငါးမန္း၏ ခႏၶာကိုယ္မွ ပဋိပစၥည္းသည္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ မရွိေအာင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္တားဆီးထားၿပီး HER2 ပရိုတိန္းမ်ားတြင္ တြယ္ကပ္ဝါးမ်ိဳရင္း ႀကီးထြားလာေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ဓာတ္ျပဳစမ္းသပ္ခ်က္ အခ်ို႕အရ ယင္းပဋိပစၥည္းကို ေဆးဝါးအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လည္း ရွိေနသည္။
ငါးမန္း၏ ခႏၶာကိုယ္ရွိ ပဋိပစၥည္းသည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ေနရာမ်ားထိ တိုးဝင္ႏုိင္ရာ အျခားေသာ ပဋိပစၥည္းမ်ားက HER2 ပရိုတိန္း၏ ဖြဲ႕စည္းမႈအတြင္း မဝင္ေရာက္ႏုိင္ခ်ိန္တြင္ ယင္းတို႔က အျပည့္အဝ ေနရာဝင္ယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဒါက္တာ ဟယ္လန္က "Herceptinဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေဆးစြမ္းတစ္လက္ပါ။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ဒီေဆးရဲ႕ အာနိသင္ သက္ေရာက္မႈအတြက္ မတံု႔ျပန္ဘူး။ တခ်ို႕ အမ်ိဳးသမီးေတြ က်ျပန္ေတာ့လည္း ဒီေဆး အစြမ္းျပလာဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရ တာမ်ိဳး ရွိတယ္"ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။
ေဒါက္တာဟယ္လန္ႏွင့္ အဘာဒင္း တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားသည္ အေကာင္ႀကီးေသာ္လည္း ယဥ္ပါးသည့္ သူနာျပဳငါးမန္း မ်ိဳးစိတ္ျဖင့္ ယခုစမ္းသပ္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ငါးမန္းမ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဘာလ္တီမိုး ငါးျပတိုက္တြင္ ထားရွိၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ေသြးနမူနာမ်ားကို စေကာ့တလန္ရွိ သုေတသန အဖဲြ႕ထံ ေပးပို႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာဟယ္လန္က သုေတသနအတြက္ ေရြးခ်ယ္ရေသာ ငါးမန္းအတြက္ ယဥ္ပါးေသာ မ်ိဳးစိတ္ကို တမင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ငါးမန္းျဖဴ တစ္ေကာင္ဆီက ေသြးနမူနာ ယူဖို႔က်ေတာ့ ဒီထက္ပိုခက္ႏုိင္တယ္ေလ"ဟု ေဒါက္တာဟယ္လန္က မွတ္ခ်က္ျပဳသြားသည္။ 
By Planet

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...