ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: နန္က်င္းၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ လာဘ္စားမႈနဲ႔ အထုတ္ခံရ

Saturday, 19 October 2013

နန္က်င္းၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ လာဘ္စားမႈနဲ႔ အထုတ္ခံရ


Photo: နန္က်င္းၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ လာဘ္စားမႈနဲ႔ အထုတ္ခံရ 
Sunday, October 20, 2013

အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးကို အျပင္းအထန္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ႏုိင္ငံ့အေရွ႕ပိုင္း အဓိကၿမိဳ႕ႀကီး တစ္ခုရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကို ရာထူးက ဖယ္ရွားလုိက္တယ္လို႔ တ႐ုတ္မီဒီယာေတြက ေဖာ္ျပပါတယ္။

နန္က်င္းၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ Ji Jianye ကို ျပင္းထန္တဲ့စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြအတြက္ သံသယရွိတယ္လို႔   ဖယ္ရွားလိုက္တယ္ဆုိၿပီး ႏုိင္ငံပိုင္ရွင္ဟြာသတင္းဌာနမွာ စေနေန႔က ေဖာ္ျပခဲ့့ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပမထားေပမဲ့ ဒါဟာ အဂတိလိုက္စားမႈတမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ သံုးေနက် အသံုးအႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။

နန္က်င္းေဒသပါတီ ဒုတိယ အႀကီးအကဲလည္းျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ Ji ကုိ ရာထူးက ဖယ္ရွားလိုက္တာဟာ သူ႔ကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႔က စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတလႊား အဂတိမႈေတြကို ႏွိမ္နင္းတိုက္ဖ်က္သြားဖုိ႔ က်ီရွင္ဖ်င္က ကတိျပဳထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

VOA
အဂတိလိုက္စားမႈသံသယနဲ႔ ရာထူးကဖယ္ရွားခံရသူ နန္က်င္းၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ Ji Jianye (ယာ)
အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးကို အျပင္းအထန္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ႏုိင္ငံ့အေရွ႕ပိုင္း အဓိကၿမိဳ႕ႀကီး တစ္ခုရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကို ရာထူးက ဖယ္ရွားလုိက္တယ္လို႔ တ႐ုတ္မီဒီယာေတြက ေဖာ္ျပပါတယ္။

နန္က်င္းၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ Ji Jianye ကို ျပင္းထန္တဲ့စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြအတြက္ သံသယရွိတယ္လို႔ ဖယ္ရွားလိုက္တယ္ဆုိၿပီး ႏုိင္ငံပိုင္ရွင္ဟြာသတင္းဌာနမွာ စေနေန႔က ေဖာ္ျပခဲ့့ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပမထားေပမဲ့ ဒါဟာ အဂတိလိုက္စားမႈတမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ သံုးေနက် အသံုးအႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။

နန္က်င္းေဒသပါတီ ဒုတိယ အႀကီးအကဲလည္းျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ Ji ကုိ ရာထူးက ဖယ္ရွားလိုက္တာဟာ သူ႔ကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႔က စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတလႊား အဂတိမႈေတြကို ႏွိမ္နင္းတိုက္ဖ်က္သြားဖုိ႔ က်ီရွင္ဖ်င္က ကတိျပဳထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

VOA
အဂတိလိုက္စားမႈသံသယနဲ႔ ရာထူးကဖယ္ရွားခံရသူ နန္က်င္းၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ Ji Jianye (ယာ)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...