ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ပါမစ္ျပန္ေပးမည့္ရက္ ၂၁.၁၀.၂၀၁၃ တြင္စတင္ေတာ့မည္

Saturday, 19 October 2013

ပါမစ္ျပန္ေပးမည့္ရက္ ၂၁.၁၀.၂၀၁၃ တြင္စတင္ေတာ့မည္


Photo: ပါမစ္ျပန္ေပးမည့္ရက္ ၂၁.၁၀.၂၀၁၃ တြင္စတင္ေတာ့မည္ 
************************************

အားလံုး ေမးေနတဲ့ေမးခြန္းတစ္ခု လဲျဖစ္ ၊ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာအိုဗာစေတးသမားမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ခုလဲျဖစ္တဲ့ OPS 6P ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ဒုတိယအၾကိမ္ Legalization အစီအစဥ္ကို ၂၁.၁၀.၂၀၁၃ မွာ မေလးရွားႏိုင္ငံ ပူထရာဂ်ာရာ ရွိ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးရံုး ၄ လႊာမွာ လာမည့္ ၂၁.၁၀.၂၀၁၃ (တနၤလာေန႕) မွာစတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွားရွိ အာဏာပိုင္မ်ားမွ တရားဝင္ေၾကာ္ျငာသြားခဲ့သည္ ။

အစီအစဥ္အရ တရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ား ျဖင့္လည္ပတ္ေနေသာ အလုပ္ရွင္မ်ား ႏွင့္ 6P ေအးဂ်င္းမ်ား ထံေငြသြင္းျပီး ပါမစ္မရရွိခဲ့ေသာ သူမ်ားအားလံုး ကိုခ်က္ခ်င္းပါမစ္ရရွိေအာင္ စီစဥ္ေပးသြားမည္ဟု ေၾကာ္ျငာသြားခဲ့သည္ ။

ၾကာလူ ၊ ေအးဂ်င္းႏွင့္ မည္သည့္ ကုမဏီကိုမွ ၾကားေနေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္းလဲထည့္သြင္းေရးသားထားသည္ ။

သို႕ေၾကာင့္ 6P တြင္ ေငြေပးျပီး ပါမစ္မရရွိေသာ သူမ်ားအားလံုး မိမိတို႕ အလုပ္ရွင္သူေဌးမ်ားကို ေခၚယူကာ ၊ ေအာက္ပါ အခ်က္လက္မ်ားျဖင့္ တရားဝင္သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျပီျဖစ္သည္ ။

၁.6P ကာလအတြင္ ေအးဂ်င္းမ်ားသို႕ေငြေပးထားေသာ အေထာက္အထား ။

၂. 6P ကာလအတြင္း လဝကမွ ရရွိထားေသာ အေထာက္အထားအျပည့္အစံု ။

၃. 6P ကာလအတြင္း မိမိတို႕ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ေအးဂ်င္းအေထာက္အထား ။

၄. မိမိတို႕ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသာ အလုပ္ရွင္ ။

စသည့္ အခ်က္အလက္ ၄ ခ်က္ျပည့္စံုစြာရွာေဖြ၍ 

အလုပ္သမား ၊ အလုပ္ရွင္ ၂ ဦးလံုး အတူတကြသြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျပီျဖစ္သည္ ။

Myanmar Passport Information
**********************
ထို 6P စီမံခ်က္အတြင္း ပါမစ္မရရွိေသာ သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕လက္ထဲတြင္ Passport စာအုပ္ရွိပါက ထိုစာအုပ္ျဖင့္ ပါမစ္ရရွိရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ ။

ပတ္စပို႕မရွိေတာ့ပါက လဝက မွ ေပးမည့္ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ျမန္မာသံရံုးတြင္ Passport စာအုပ္ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ ။

ထိုသို႕ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ယခင္ 6P အစီအစဥ္အတိုင္း မိမိတို႕ ၏ ျမန္မာျပည္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအေနျဖင့္ 

1. မွတ္ပံုတင္ မူရင္း - မိတၱဴ
2. အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မိတၱဴ
3. ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ
4. ရဲစခန္းေထာက္ခံစာမ်ားျဖင့္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္ထား ခိုင္လံုစြာတင္ျပေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္ ။


ယခု အစီအစဥ္အား ကာလအားျဖင့္ ၃ လတိတိေဆာင္ရြက္ေပးမည္ေၾကာင္း မေလးရွား အာဏာပိုင္မ်ားမွေၾကာ္ျငာထားသည္ ။

ပါမစ္မရရွိေသာ ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ားသည္ မိမိတို႕ ယခင္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ သူေဌးႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္ ။

ယခု ပါမစ္ထုတ္ေပးမည့္အစီအစဥ္တြင္ ေအးဂ်င္း ၊အလယ္လူ ၊ Man Power ကုမၼဏီ မည္သည့္ သူကိုမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္မေပးထားေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာထားသည့္အျပင္ ။ 6P တြင္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထာျခင္းမရွိေသာ မည္သည့္သူကိုမွ် ပါမစ္ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း NTV7 တြင္ မေန႕ညက ထပ္မံေၾကာ္ျငာသြားခဲ့သည္ ။

သို႕ေၾကာင့္ ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ မိမိတို႕ သူေဌးမ်ားျဖင့္ အထူးညွိႏိႈင္းကာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံေပးသည္။

ဆက္လက္ျပီး ထူးျခားေသာ အစီအစဥ္မ်ား ၊ ေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ားရွိပါက ဆက္လက္တင္ဆက္ေပးပါမည္ ။

မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ား Facebook စာမ်က္ႏွာ
www.facebook.com/mmrinmyအားလံုး ေမးေနတဲ့ေမးခြန္းတစ္ခု လဲျဖစ္ ၊ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာအိုဗာစေတးသမားမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ခုလဲျဖစ္တဲ့ OPS 6P ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ဒုတိယအၾကိမ္ Legalization အစီအစဥ္ကို ၂၁.၁၀.၂၀၁၃ မွာ မေလးရွားႏိုင္ငံ ပူထရာဂ်ာရာ ရွိ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးရံုး ၄ လႊာမွာ လာမည့္ ၂၁.၁၀.၂၀၁၃ (တနၤလာေန႕) မွာစတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွားရွိ အာဏာပိုင္မ်ားမွ တရားဝင္ေၾကာ္ျငာသြားခဲ့သည္ ။

အစီအစဥ္အရ တရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ား ျဖင့္လည္ပတ္ေနေသာ အလုပ္ရွင္မ်ား ႏွင့္ 6P ေအးဂ်င္းမ်ား ထံေငြသြင္းျပီး ပါမစ္မရရွိခဲ့ေသာ သူမ်ားအားလံုး ကိုခ်က္ခ်င္းပါမစ္ရရွိေအာင္ စီစဥ္ေပးသြားမည္ဟု ေၾကာ္ျငာသြားခဲ့သည္ ။

ၾကာလူ ၊ ေအးဂ်င္းႏွင့္ မည္သည့္ ကုမဏီကိုမွ ၾကားေနေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္းလဲထည့္သြင္းေရးသားထားသည္ ။

သို႕ေၾကာင့္ 6P တြင္ ေငြေပးျပီး ပါမစ္မရရွိေသာ သူမ်ားအားလံုး မိမိတို႕ အလုပ္ရွင္သူေဌးမ်ားကို ေခၚယူကာ ၊ ေအာက္ပါ အခ်က္လက္မ်ားျဖင့္ တရားဝင္သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျပီျဖစ္သည္ ။

၁.6P ကာလအတြင္ ေအးဂ်င္းမ်ားသို႕ေငြေပးထားေသာ အေထာက္အထား ။

၂. 6P ကာလအတြင္း လဝကမွ ရရွိထားေသာ အေထာက္အထားအျပည့္အစံု ။

၃. 6P ကာလအတြင္း မိမိတို႕ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ေအးဂ်င္းအေထာက္အထား ။

၄. မိမိတို႕ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသာ အလုပ္ရွင္ ။

စသည့္ အခ်က္အလက္ ၄ ခ်က္ျပည့္စံုစြာရွာေဖြ၍

အလုပ္သမား ၊ အလုပ္ရွင္ ၂ ဦးလံုး အတူတကြသြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျပီျဖစ္သည္ ။

Myanmar Passport Information
**********************
ထို 6P စီမံခ်က္အတြင္း ပါမစ္မရရွိေသာ သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕လက္ထဲတြင္ Passport စာအုပ္ရွိပါက ထိုစာအုပ္ျဖင့္ ပါမစ္ရရွိရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ ။

ပတ္စပို႕မရွိေတာ့ပါက လဝက မွ ေပးမည့္ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ျမန္မာသံရံုးတြင္ Passport စာအုပ္ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ ။

ထိုသို႕ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ယခင္ 6P အစီအစဥ္အတိုင္း မိမိတို႕ ၏ ျမန္မာျပည္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအေနျဖင့္

1. မွတ္ပံုတင္ မူရင္း - မိတၱဴ
2. အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မိတၱဴ
3. ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ
4. ရဲစခန္းေထာက္ခံစာမ်ားျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္ထား ခိုင္လံုစြာတင္ျပေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္ ။


ယခု အစီအစဥ္အား ကာလအားျဖင့္ ၃ လတိတိေဆာင္ရြက္ေပးမည္ေၾကာင္း မေလးရွား အာဏာပိုင္မ်ားမွေၾကာ္ျငာထားသည္ ။

ပါမစ္မရရွိေသာ ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ားသည္ မိမိတို႕ ယခင္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ သူေဌးႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္ ။

ယခု ပါမစ္ထုတ္ေပးမည့္အစီအစဥ္တြင္ ေအးဂ်င္း ၊အလယ္လူ ၊ Man Power ကုမၼဏီ မည္သည့္ သူကိုမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္မေပးထားေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာထားသည့္အျပင္ ။ 6P တြင္ပါမစ္ေလွ်ာက္ထာျခင္းမရွိေသာ မည္သည့္သူကိုမွ် ပါမစ္ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း NTV7 တြင္ မေန႕ညက ထပ္မံေၾကာ္ျငာသြားခဲ့သည္ ။

သို႕ေၾကာင့္ ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ မိမိတို႕ သူေဌးမ်ားျဖင့္ အထူးညွိႏိႈင္းကာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံေပးသည္။

ဆက္လက္ျပီး ထူးျခားေသာ အစီအစဥ္မ်ား ၊ ေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ားရွိပါက ဆက္လက္တင္ဆက္ေပးပါမည္ ။

မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ား Facebook စာမ်က္ႏွာ
www.facebook.com/mmrinmy

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...