ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: The Aizawi Thunder အဖြဲ႕ဆုိင္ကယ္အစီး ၃ဝဝ ခ်င္းေတာင္တက္မည္

Saturday, 19 October 2013

The Aizawi Thunder အဖြဲ႕ဆုိင္ကယ္အစီး ၃ဝဝ ခ်င္းေတာင္တက္မည္


Photo: The Aizawi Thunder အဖြဲ႕ဆုိင္ကယ္အစီး ၃ဝဝ ခ်င္းေတာင္တက္မည္
Sunday, October 20, 2013

Bullet ဆုိင္ကယ္စီးၿပီး နယ္လွည့္သြားလာေနေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္မွ The Aizawi Thunder အဖြဲ႕သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ နာမည္ႀကီး အသည္းႏွလံုးပံု ရိဒ္ေရကန္ကို ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးအေနျဖင့္ ဆုိင္ကယ္အစီး ၃ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ သြားေရာက္ၾကမည္ဟု သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္ က်န္ဖိုင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ 5th North East Riders' Meet တြင္ ပါဝင္ရင္း ယခုကဲ့သို႔ ခ်င္းေတာင္ေပၚရွိ ရိဒ္ေရကန္ကို ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးအေနျဖင့္ သြားေရာက္ၾကမည္ဟု The Aizawi Thunder အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ လားရင့္ခ်န္နာတို ေခ်ာင္းကေျပာသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ နဂိုစီစဥ္ထားတာက ကေလးၿမိဳ႕ တာဟန္းအထိ သြားဖုိ႔ပါ၊ ဒါေပမယ့္လမ္းေတြက အလြန္ဆိုးေနေတာ့ တာဟန္းဘက္ကိုေတာ့ မေရာက္ေတာ့ဘူး။ ရိဒ္ေရကန္ကို တက္ၾကမွာပါ''ဟု လားရင့္ခ်န္နာက ေျပာသည္။ The Aizawi Thunder မွ Royal Enfield Bullet ဆိုင္ကယ္သမား ၃ဝဝ တို႔သည္ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ အမွတ္(၂) ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွတစ္ဆင့္ ဖလမ္းခ႐ိုင္ ရိဒ္ေခၚဒါရ္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲရွိ ရိဒ္ေရကန္ႏွင့္အနီးနား ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားကို သြားေရာက္ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္သည္။

Inline image 1 ယင္းကိစၥအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရထံ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ႀကိဳဆိုလက္ခံေၾကာင္း လားရင့္ခ်န္နာက ဆက္ေျပာသည္။
အိႏိၵယႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ဆုိင္ကယ္သမားမ်ားစုေဝးရာ North East Riders ေတြ႕ဆံုပြဲကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ကစၿပီး အိႏၵိယႏုိင္ငံ ေဒသအသီးသီးတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလာခဲ့ၾကရာ ယခုႏွစ္တြင္ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္ က်န္ဖိုင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပၾကမည္ဟု သိရသည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပသည့္ အခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႕၏ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ To Ride with Charity ႏွင့္အညီ မိဘမဲ့ေဂဟာတခ်ိဳ႕တြင္ အလွဴဒါနျပဳၾကမည္ဟု သိရသည္။

သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း
Bullet ဆုိင္ကယ္စီးၿပီး နယ္လွည့္သြားလာေနေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္မွ The Aizawi Thunder အဖြဲ႕သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ နာမည္ႀကီး အသည္းႏွလံုးပံု ရိဒ္ေရကန္ကို ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးအေနျဖင့္ ဆုိင္ကယ္အစီး ၃ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ သြားေရာက္ၾကမည္ဟု သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္ က်န္ဖိုင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ 5th North East Riders' Meet တြင္ ပါဝင္ရင္း ယခုကဲ့သို႔ ခ်င္းေတာင္ေပၚရွိ ရိဒ္ေရကန္ကို ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးအေနျဖင့္ သြားေရာက္ၾကမည္ဟု The Aizawi Thunder အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ လားရင့္ခ်န္နာတို ေခ်ာင္းကေျပာသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ နဂိုစီစဥ္ထားတာက ကေလးၿမိဳ႕ တာဟန္းအထိ သြားဖုိ႔ပါ၊ ဒါေပမယ့္လမ္းေတြက အလြန္ဆိုးေနေတာ့ တာဟန္းဘက္ကိုေတာ့ မေရာက္ေတာ့ဘူး။ ရိဒ္ေရကန္ကို တက္ၾကမွာပါ''ဟု လားရင့္ခ်န္နာက ေျပာသည္။ The Aizawi Thunder မွ Royal Enfield Bullet ဆိုင္ကယ္သမား ၃ဝဝ တို႔သည္ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ အမွတ္(၂) ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွတစ္ဆင့္ ဖလမ္းခ႐ိုင္ ရိဒ္ေခၚဒါရ္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲရွိ ရိဒ္ေရကန္ႏွင့္အနီးနား ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားကို သြားေရာက္ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္သည္။

Inline image 1 ယင္းကိစၥအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရထံ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ႀကိဳဆိုလက္ခံေၾကာင္း လားရင့္ခ်န္နာက ဆက္ေျပာသည္။
အိႏိၵယႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ဆုိင္ကယ္သမားမ်ားစုေဝးရာ North East Riders ေတြ႕ဆံုပြဲကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ကစၿပီး အိႏၵိယႏုိင္ငံ ေဒသအသီးသီးတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလာခဲ့ၾကရာ ယခုႏွစ္တြင္ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္ က်န္ဖိုင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပၾကမည္ဟု သိရသည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပသည့္ အခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႕၏ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ To Ride with Charity ႏွင့္အညီ မိဘမဲ့ေဂဟာတခ်ိဳ႕တြင္ အလွဴဒါနျပဳၾကမည္ဟု သိရသည္။

သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...