ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အသားပိုၾကီး ပိုင္ရွင္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ခြဲစိတ္နိုင္ခဲ့

Sunday, 17 November 2013

အသားပိုၾကီး ပိုင္ရွင္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ခြဲစိတ္နိုင္ခဲ့

Photo: အသားပိုၾကီး ပိုင္ရွင္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ခြဲစိတ္နိုင္ခဲ့
Sunday, November 17, 2013

အိႏၵိယ နိုင္ငံမွ Lalit Ram ဆိုသူတြင္ မ်က္နွာ၌ ၾကီးမားေသာ အသားပိုၾကီးကို ေတြ႔ရိွခဲ့ ရပါတယ္။ သူ၏ အသက္ကေတာ့ ၂၃ ျဖစ္ျပီး အိႏၵိယနိုင္ငံရိွ ျမိဳ႔နွင့္ အလြန္ေဝးေသာ ေဒသတြင္ ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကုိ လုပ္ကိုင္ကာ အသက္ေမြးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

သူသည္ ထိုအသားပိုၾကီးေၾကာင့္ အေပါင္းအသင္း မရိွသည့္အျပင္ အစားစားရာတြင္လည္း အလြန္ပဲ အခက္အခဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထိုသူသည္ လြန္စြာပင္ စိတ္ဓာတ္က်ခဲ့ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကံေကာင္းစြာပဲ သူ၏ အသားပိုၾကီးကို ဆရာဝန္မ်ား ဖယ္ရွားနို္င္ခဲ့ပါတယ္။
ထိုေဒသမွ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတြက " သူသည္ အလြန္ပင္ သနားစရာ ေကာင္းေသာ သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေပမယ့္ အသားပိုၾကီးေၾကာင့္ မည္သည့္ သူကမွ် အေပါင္းအသင္း မလုပ္၊ ဘယ္အမ်ိဳးသမီး ကမွ ျပန္မၾကိဳက္ ခဲ့ပါဘူး"။
ယခုေတာ့ သူ၏ ဘဝဟာ လြန္စြာပင္ လွပခဲ့ပါတယ္။ အသက္အႏၱရာယ္ မရိွစြာပဲ အသားပိုၾကီးကို ေကာင္းစြာပင္ ဖယ္ရွားနိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ လာျခင္းမေကာင္းေသာ ထိုသူအတြက္ ဝမ္းသာစရာပင္ ျဖစ္ပါတယ္။
Lalit Ram " ကြ်န္ေတာ္ အလြန္ပဲ ဝမ္းသားပါတယ္။ အစကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ လူမ်ားတဲ့ ဘယ္ေနကိုမွ မသြားရဲဘူး။ ပိုက္ဆံလည္း ရေအာင္ မရွာနိုင္ဘူး။ ခ်စ္သူလည္း မရွာနိုင္ဘူး။ ဒီေန႔မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ အရင္က စိတ္ကူးယဥ္တာေတြ အားလံုးကို လုပ္ပါ့မယ္ " လို႔ သူက ဝမ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေက်ာ္လင္းနိုင္ (ရိုးရာေလး)
အိႏၵိယ နိုင္ငံမွ Lalit Ram ဆိုသူတြင္ မ်က္နွာ၌ ၾကီးမားေသာ အသားပိုၾကီးကို ေတြ႔ရိွခဲ့ ရပါတယ္။ သူ၏ အသက္ကေတာ့ ၂၃ ျဖစ္ျပီး အိႏၵိယနိုင္ငံရိွ ျမိဳ႔နွင့္ အလြန္ေဝးေသာ ေဒသတြင္ ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကုိ လုပ္ကိုင္ကာ အသက္ေမြးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

သူသည္ ထိုအသားပိုၾကီးေၾကာင့္ အေပါင္းအသင္း မရိွသည့္အျပင္ အစားစားရာတြင္လည္း အလြန္ပဲ အခက္အခဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထိုသူသည္ လြန္စြာပင္ စိတ္ဓာတ္က်ခဲ့ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကံေကာင္းစြာပဲ သူ၏ အသားပိုၾကီးကို ဆရာဝန္မ်ား ဖယ္ရွားနို္င္ခဲ့ပါတယ္။
ထိုေဒသမွ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတြက " သူသည္ အလြန္ပင္ သနားစရာ ေကာင္းေသာ သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေပမယ့္ အသားပိုၾကီးေၾကာင့္ မည္သည့္ သူကမွ် အေပါင္းအသင္း မလုပ္၊ ဘယ္အမ်ိဳးသမီး ကမွ ျပန္မၾကိဳက္ ခဲ့ပါဘူး"။
ယခုေတာ့ သူ၏ ဘဝဟာ လြန္စြာပင္ လွပခဲ့ပါတယ္။ အသက္အႏၱရာယ္ မရိွစြာပဲ အသားပိုၾကီးကို ေကာင္းစြာပင္ ဖယ္ရွားနိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ လာျခင္းမေကာင္းေသာ ထိုသူအတြက္ ဝမ္းသာစရာပင္ ျဖစ္ပါတယ္။
Lalit Ram " ကြ်န္ေတာ္ အလြန္ပဲ ဝမ္းသားပါတယ္။ အစကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ လူမ်ားတဲ့ ဘယ္ေနကိုမွ မသြားရဲဘူး။ ပိုက္ဆံလည္း ရေအာင္ မရွာနိုင္ဘူး။ ခ်စ္သူလည္း မရွာနိုင္ဘူး။ ဒီေန႔မွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ အရင္က စိတ္ကူးယဥ္တာေတြ အားလံုးကို လုပ္ပါ့မယ္ " လို႔ သူက ဝမ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေက်ာ္လင္းနိုင္ (ရိုးရာေလး)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...