ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Born to Win

Saturday, 16 November 2013

Born to Win

Sea Game အတြက္ ထုတ္တဲ့ သီခ်င္းေတြထဲမွာ အေကာင္းဆုံး

လုိ႕ အေၿပာမ်ားေနတဲ့ သီခ်င္းေလး ပါ။

ႏုိင္ငံတကာ နဲ႕ ယွဥ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ရုိက္ခ်က္ေတြလဲ လန္းတယ္ဗ်၊

အာကာ ထုတ္လုပ္ေရးမွ တင္ဆက္ၿပီး အဆုိေတာ္

( Jock & Zara ) သီဆုိထားတာလုိ႕ သိရပါတယ္။

အားေပးလုိက္ႀကပါအုန္း.....

ကခ်င္ ( MM Social Sky )

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...