ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဦးေခါင္းတစ္လံုးႏွင့္ ၀က္ႏွစ္ေကာင္ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ၌ ေပါက္ဖြား

Sunday, 1 December 2013

ဦးေခါင္းတစ္လံုးႏွင့္ ၀က္ႏွစ္ေကာင္ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ၌ ေပါက္ဖြား


ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ၿမိတ္ေတာင္နယ္ေျမ ဘုရားကိုင္ရပ္ မီးေသြးေဖာင္းေတာင္ေပၚ စိန္ပန္းျပာလမ္း ေဒၚနီေကြးႏွင့္ ေဒၚသန္းႏုတို႔ ေမြးျမဴထားေသာ ၀က္ၿခံမွ ၀က္မႀကီးတစ္ေကာင္မွာ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္ ညတြင္ သားေပါက္ ကိုးေကာင္ေပါက္ဖြားရာ အထီး ခုနစ္ကာင္ အမႏွစ္ေကာင္ ပါရီွိခဲ့သည္။

အဆိုပါ ၀က္သားေပါက္မ်ားတြင္ ဦးေႏွာက္ပြင့္လ်က္ ဦးေခါင္းတစ္လံုးတြင္

ရင္ခ်င္းဆက္၊ ေျခလက္အစံုပါေသာ ၀က္ႏွစ္ေကာင္ ေပါက္ဖြားခဲ့သည္။

၄င္းဦးေခါင္းတစ္လံုးႏွင့္ ရင္ခ်င္းဆက္လ်က္ ေပါက္ဖြားလာေသာ ၀က္ႏွစ္ေကာင္မွာ နာရီ၀က္ခန္႔သာ အသက္ရွင္ခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ေပါက္ဖြားသည္ကို တစ္ခါမွ မႀကံဳေတြ႔ ခဲ့ရေၾကာင္း ၀က္ပိုင္ရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရိုက္ကူးေပးပို႔သူ - ခိုင္ထူး
by- စပ္မိစပ္ရာ

 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...