ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဆီးဂိမ္းစ္ဖြင့္ပဲြအား အြန္လိုင္းမွၾကည့္ရႈရန္....

Wednesday, 11 December 2013

ဆီးဂိမ္းစ္ဖြင့္ပဲြအား အြန္လိုင္းမွၾကည့္ရႈရန္....


Photo: SEA GAMES 2013 OPENING CEREMONY LIVE
ယေန႔ ည ၆ နာရီ မွ ၁၁ နာရီအထိက်င္းပမည့္ ဆီးဂိမ္းစ္ဖြင့္ပဲြအား အြန္လိုင္းမွၾကည့္ရႈရန္ႏွင့္ ရုပ္သံလုိင္းမ်ားမွ ၾကည့္ရႈရန္
ျပသမည့္ျပည္တြင္းရုပ္သံလိုင္းမ်ား - 4HD , MRTV-4, For Sea Games
အင္တာနက္မွၾကည့္ရွူရန္ - www.mrtv4.tv

၁။ www.ustream.tv/channel/up-to-date---sky-net
၂။ www.mmseagames2013.com
၃။ www.mrtv4.tv
၄။ http://myanmartvchannel.com/sea-games-channel.html
၅။ https://www.youtube.com/watch?v=uYknHX0h3XA


Ref:MFF
Football Café
ယေန႔ ည ၆ နာရီ မွ ၁၁ နာရီအထိက်င္းပမည့္ ဆီးဂိမ္းစ္ဖြင့္ပဲြအား အြန္လိုင္းမွၾကည့္ရႈရန္ႏွင့္ ရုပ္သံလုိင္းမ်ားမွ ၾကည့္ရႈရန္
ျပသမည့္ျပည္တြင္းရုပ္သံလိုင္းမ်ား - 4HD , MRTV-4, For Sea Games
အင္တာနက္မွၾကည့္ရွူရန္ - www.mrtv4.tv

၁။ www.ustream.tv/channel/up-to-date---sky-net
၂။ www.mmseagames2013.com
၃။ www.mrtv4.tv
၄။ http://myanmartvchannel.com/sea-games-channel.html
၅။ https://www.youtube.com/watch?v=uYknHX0h3XA


Ref:MFF
Football Café

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...