ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထိုင္း-ျမန္မာ အမ်ဳိးသား ေဘာလုံးပြဲ မစခင္ ျမင္ကြင္းမ်ား (ဓါတ္ပုံ)

Saturday, 14 December 2013

ထိုင္း-ျမန္မာ အမ်ဳိးသား ေဘာလုံးပြဲ မစခင္ ျမင္ကြင္းမ်ား (ဓါတ္ပုံ)

ဆီးဂိမ္းၿပဳိင္ပြဲ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ ထိုင္း-ျမန္မာ အမ်ဳိးသား ေဘာလုံးပြဲ မစခင္ ေန႔လည္ ၃ နာရီ သု၀႑ကြင္း ျမင္ကြင္းမ်ား။ ဓါတ္ပုံ - ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း / DVB TV News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...