ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မီးရထားထိုင္ခံုေအာက္၀င္ၿပီး မိန္းကေလးေတြရဲ႕ ေျခေထာက္ကို လိုက္ပြတ္ေနတဲ့ ေယာကၤ်ားကို ဖုန္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့

Monday, 16 December 2013

မီးရထားထိုင္ခံုေအာက္၀င္ၿပီး မိန္းကေလးေတြရဲ႕ ေျခေထာက္ကို လိုက္ပြတ္ေနတဲ့ ေယာကၤ်ားကို ဖုန္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက မီးရထား ေတြေပၚမွာ အ မ်ဳိးသမီးေတြကို လိုက္လံ ေႏွာင္ယွက္ သူကို ခရီး သည္ တစ္ဦးက မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ ႐ိုက္ကူးၿပီး အင္တာနက္ေပၚ လႊင့္တင္မႈ ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ မစၥတာ ေဇာင္ဟိုဟာ ရထားစီးနင္း လိုက္ပါရင္း အမ်ဳိးသမီးေတြကို လုိက္လံေႏွာင့္ ယွက္သူကို မွတ္တမ္းတင္ ႐ိုက္ကူး မႈျပဳလုပ္ခဲ့ တာျဖစ္ပါ တယ္။ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးဟာ ရထားတြဲရဲ႕ ထုိင္ခံုေအာက္မွာ ပုန္းေအာင္း လိုက္ပါ ရင္း အမ်ဳိးသမီးေတြကို ေႏွာင့္ယွက္ မႈျပဳလုပ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အမ်ဳိးသားဟာ ကုတ္ အက်ႌအျပာ ကို၀တ္ဆင္ထားၿပီး မီးရထားေပၚ မွာ အမ်ဳိးသမီး ေတြကို အၿမဲတမ္း ေႏွာင့္ယွက္ ခဲ့ပံုရတယ္ လုိ႔သံုးသပ္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဒီအမ်ဳိးသား ဟာ ခံုေအာက္မွာ ထိုင္ေနရင္း အမ်ဳိးသမီးေတြ ရဲ႕ေျခေထာက္ကို ကိုင္တြယ္ ခဲ့ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ အမ်ဳိးသမီးေတြ ကေတာ့ ဒီအမ်ဳိးသားရဲ႕ အျပဳ အမႈကို ဂ႐ုမျပဳမိ ေပမယ့္ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ သိရွိ ၿပီး တဲ့ေနာက္မွာ အဲဒီခံုေပၚမွာ ဆက္လက္ မထိုင္ဘဲ အျခားေနရာကို ေျပာင္းေရႊ႕သြား ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူ သြားလာရာ အျဖစ္ အသံုးျပဳတဲ့ မီးရထား ေပၚမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ကို ေႏွာင့္ယွက္ေန တဲ့ဒီတ႐ုတ္ အမ်ဳိးသားရဲ႕ အျပဳအမႈကို အင္တာနက္ သံုးစြဲသူေတြက ၀ိုင္း၀န္း ေ၀ဖန္ခဲ့ၾက ပါတယ္။
By Messenger

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...