ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ရင့္က်က္မႈေတြ တည္ျငိမ္မႈေတြနဲ႔ ဘဝကို ထူေထာင္ရမယ္ ေအးျမတ္သူ

Monday, 20 January 2014

ရင့္က်က္မႈေတြ တည္ျငိမ္မႈေတြနဲ႔ ဘဝကို ထူေထာင္ရမယ္ ေအးျမတ္သူ

Photo: ရင့္က်က္မႈေတြ တည္ျငိမ္မႈေတြနဲ႔ ဘဝကို ထူေထာင္ရမယ္ ေအးျမတ္သူ
Monday, January 20, 2014

ရင့္က်က္မႈေတြ တည္ျငိမ္မႈေတြနဲ႔ ဘဝကို ထူေထာင္ရမယ္ ေအးျမတ္သူ အသက္ရလာတဲ့ အခါမွာ သိ လာတာေတြ က အမ်ားႀကီးပဲ။ ေျပာ ျပလို႔ကုန္ မွာေတာင္ မဟုတ္ဘူး။ ရွင္း ျပလည္း စာအုပ္တစ္အုပ္စာ အထူ ႀကီးပဲျဖစ္လိမ့္မယ္။ အသက္ႀကီးလာ ရင္ အရာရာကို အေကာင္းျမင္တတ္ လာတယ္။ အရာရာကို စဥ္းစားေတြး ေခၚတတ္လာတယ္။ တစ္ဖက္လူကို ပါ ကိုယ္ခ်င္းစာ တရားေပးတတ္လာ တယ္။ အရင္က ကိုယ့္ဘက္ အျမင္ ပဲကိုယ္ၾကည့္တယ္။

အသက္ (၂၃၊ ၂၄) ႏွစ္ ေရာက္ လာေတာ့ တစ္ဖက္ သူကိုျပန္ၿပီးနား လည္ေပးတတ္လာ တယ္ အေကာင္းျမင္လာတယ္။ အဲဒီေတာ့ အလုပ္မွာ ပိုၿပီးအဆင္ ေျပလာတယ္။ အလုပ္ကို ပိုၿပီးေတာ့ အေလးအနက္ ထားလာတယ္။ ဘဝ ဆိုတာကို သိလာတယ္။ အလွေတြ ထက္စာရင္ဘဝက ဘဝပဲ။ ဘဝဆို တာရင့္က်က္မႈ ဆိုတာရွိတယ္။ ဘဝ ထဲမွာအလွက ပါေပမယ့္ အရင္ကလို ၁၀ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ေတာ့ အေရးမႀကီးေတာ့ဘူး။ ဘဝမွာရင့္ က်က္မႈေတြ၊ တည္ၿငိမ္မႈေတြနဲ႔ ဘဝ ဆိုတာကို ထူေထာင္ရမယ္။ ဘဝကို အလွနဲ႔ထူေထာင္လို႔ မရဘူး။ အလွ ဆိုတာ ၾကာလာရင္ ယိုယြင္းပ်က္စီး လာတာေတြရွိတယ္။အသက္ေတြ ေရြ႕ရင္း အခ်ိန္ေတြအမ်ားႀကီးေရြ႕ ေနရင္းပဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ျပင္ဆင္ ေနပါတယ္။

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေနတယ္။ အေကာင္းႀကီး ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ လူဆိုတာ အ ေကာင္းႀကီးမျဖစ္ႏိုင္ဘူး အဆိုးဆံုး မျဖစ္ေအာင္ေတာ့ေနတယ္။ အခ်ိန္ ေျပာင္းသေရြ႕ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ျပဳျပင္ ခ်င္ေသးတယ္။ အကုန္လံုးေျပာင္း ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး။ လူဆိုတာ အတၲရွိေသးတယ္။ ေလာဘရွိေသး တယ္။ ဘယ္လိုပဲ သူမ်ားဘက္စဥ္း စားေပးတယ္ေျပာေျပာ ငါ့ပစၥည္း၊ ငါ့အလုပ္ဆိုတဲ့ စိတ္ေလးေတာ့ရွိ ေသးတယ္။ အဲဒါေတြရွိမွလည္း လူ ဆိုတာတိုးတက္တယ္။

8 Days
ျမ၀တီ
ရင့္က်က္မႈေတြ တည္ျငိမ္မႈေတြနဲ႔ ဘဝကို ထူေထာင္ရမယ္ ေအးျမတ္သူ အသက္ရလာတဲ့ အခါမွာ သိ လာတာေတြ က အမ်ားႀကီးပဲ။ ေျပာ ျပလို႔ကုန္ မွာေတာင္ မဟုတ္ဘူး။ ရွင္း ျပလည္း စာအုပ္တစ္အုပ္စာ အထူ ႀကီးပဲျဖစ္လိမ့္မယ္။ အသက္ႀကီးလာ ရင္ အရာရာကို အေကာင္းျမင္တတ္ လာတယ္။ အရာရာကို စဥ္းစားေတြး ေခၚတတ္လာတယ္။ တစ္ဖက္လူကို ပါ ကိုယ္ခ်င္းစာ တရားေပးတတ္လာ တယ္။ အရင္က ကိုယ့္ဘက္ အျမင္ ပဲကိုယ္ၾကည့္တယ္။

အသက္ (၂၃၊ ၂၄) ႏွစ္ ေရာက္ လာေတာ့ တစ္ဖက္ သူကိုျပန္ၿပီးနား လည္ေပးတတ္လာ တယ္ အေကာင္းျမင္လာတယ္။ အဲဒီေတာ့ အလုပ္မွာ ပိုၿပီးအဆင္ ေျပလာတယ္။ အလုပ္ကို ပိုၿပီးေတာ့ အေလးအနက္ ထားလာတယ္။ ဘဝ ဆိုတာကို သိလာတယ္။ အလွေတြ ထက္စာရင္ဘဝက ဘဝပဲ။ ဘဝဆို တာရင့္က်က္မႈ ဆိုတာရွိတယ္။ ဘဝ ထဲမွာအလွက ပါေပမယ့္ အရင္ကလို ၁၀ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ေတာ့ အေရးမႀကီးေတာ့ဘူး။ ဘဝမွာရင့္ က်က္မႈေတြ၊ တည္ၿငိမ္မႈေတြနဲ႔ ဘဝ ဆိုတာကို ထူေထာင္ရမယ္။ ဘဝကို အလွနဲ႔ထူေထာင္လို႔ မရဘူး။ အလွ ဆိုတာ ၾကာလာရင္ ယိုယြင္းပ်က္စီး လာတာေတြရွိတယ္။အသက္ေတြ ေရြ႕ရင္း အခ်ိန္ေတြအမ်ားႀကီးေရြ႕ ေနရင္းပဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ျပင္ဆင္ ေနပါတယ္။

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေနတယ္။ အေကာင္းႀကီး ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ လူဆိုတာ အ ေကာင္းႀကီးမျဖစ္ႏိုင္ဘူး အဆိုးဆံုး မျဖစ္ေအာင္ေတာ့ေနတယ္။ အခ်ိန္ ေျပာင္းသေရြ႕ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ျပဳျပင္ ခ်င္ေသးတယ္။ အကုန္လံုးေျပာင္း ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး။ လူဆိုတာ အတၲရွိေသးတယ္။ ေလာဘရွိေသး တယ္။ ဘယ္လိုပဲ သူမ်ားဘက္စဥ္း စားေပးတယ္ေျပာေျပာ ငါ့ပစၥည္း၊ ငါ့အလုပ္ဆိုတဲ့ စိတ္ေလးေတာ့ရွိ ေသးတယ္။ အဲဒါေတြရွိမွလည္း လူ ဆိုတာတိုးတက္တယ္။

8 Days
ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...