ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဘြဲ႔မရေသာ ထူးခြၽန္ ကမၻာေက်ာ္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား

Sunday, 5 January 2014

ဘြဲ႔မရေသာ ထူးခြၽန္ ကမၻာေက်ာ္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား


Photo: ဘြဲ႔မရေသာ ထူးခြၽန္ ကမၻာေက်ာ္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား
Sunday, January 5, 2014

Ellen DeGeneres
အေမရိကန္ အမ်ဳိးသမီးထုကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ အိမ္ရွင္မ စကားဝိုင္း အစီအစဥ္ျဖင့္ အေမရိကန္တြင္ လူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

New Orleans တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ရန္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံခဲ့ၿပီး ပထမ ႏွစ္ဝက္တြင္ပင္ သူမအတြက္ ေက်ာင္းတက္ရန္ မလိုအပ္ဟူ၍ ေက်ာင္းထြက္ ခဲ့သည္။

Thomas Edison
လွ်ပ္စစ္မီးသီးကို စတင္ တီထြင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ Thomas Edison သည္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ေက်ာင္းမွ ထြက္ခဲ့ၿပီး တစ္သက္တာလံုး တီထြင္မႈမ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ ေစခဲ့သည္။

Pablo Picasso
ငယ္စဥ္ဘဝ၌ ကံေကာင္းေထာက္မစြာပင္ စပိန္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ အႏုပညာေက်ာင္း ျဖစ္ေသာ Royal Academy တြင္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အႏုပညာ ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားခြင့္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းမွထြက္ခဲ့သည္။ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေသာ ပန္းခ်ီဆရာအျဖစ္ ကမၻာေက်ာ္ ပန္းခ်ီကား မ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့သည္။

James Cameron
ကမၻာေက်ာ္ အေကာင္းဆံုး ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာ အျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားသူ။ TITANIC ႏွင့္ AVATAR ကဲ့သို႔ေသာ ဂႏၳဝင္ေျမာက္ ႐ုပ္ရွင္ကားႀကီးမ်ားကို ႐ိုက္ကူးခဲ့သည္။ ကာလီဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္တြင္ ႐ူပေဗဒ အဓိကျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းထြက္ကာ ထရပ္ကား ေမာင္းခဲ့ၿပီး သူ႔ရည္မွန္းခ်က္ အတုိင္း ကမၻာေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။

ျမ၀တီ

Ellen DeGeneres
အေမရိကန္ အမ်ဳိးသမီးထုကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ အိမ္ရွင္မ စကားဝိုင္း အစီအစဥ္ျဖင့္ အေမရိကန္တြင္ လူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

New Orleans တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ရန္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံခဲ့ၿပီး ပထမ ႏွစ္ဝက္တြင္ပင္ သူမအတြက္ ေက်ာင္းတက္ရန္ မလိုအပ္ဟူ၍ ေက်ာင္းထြက္ ခဲ့သည္။

Thomas Edison
လွ်ပ္စစ္မီးသီးကို စတင္ တီထြင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ Thomas Edison သည္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ေက်ာင္းမွ ထြက္ခဲ့ၿပီး တစ္သက္တာလံုး တီထြင္မႈမ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ ေစခဲ့သည္။

Pablo Picasso
ငယ္စဥ္ဘဝ၌ ကံေကာင္းေထာက္မစြာပင္ စပိန္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ အႏုပညာေက်ာင္း ျဖစ္ေသာ Royal Academy တြင္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အႏုပညာ ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားခြင့္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းမွထြက္ခဲ့သည္။ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေသာ ပန္းခ်ီဆရာအျဖစ္ ကမၻာေက်ာ္ ပန္းခ်ီကား မ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့သည္။

James Cameron
ကမၻာေက်ာ္ အေကာင္းဆံုး ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာ အျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားသူ။ TITANIC ႏွင့္ AVATAR ကဲ့သို႔ေသာ ဂႏၳဝင္ေျမာက္ ႐ုပ္ရွင္ကားႀကီးမ်ားကို ႐ိုက္ကူးခဲ့သည္။ ကာလီဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္တြင္ ႐ူပေဗဒ အဓိကျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းထြက္ကာ ထရပ္ကား ေမာင္းခဲ့ၿပီး သူ႔ရည္မွန္းခ်က္ အတုိင္း ကမၻာေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...