ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: နယူးဇီလန္တြင္ ေဝလငါးအမ်ားအျပား ကမ္းတင္ေသဆံုး

Monday, 6 January 2014

နယူးဇီလန္တြင္ ေဝလငါးအမ်ားအျပား ကမ္းတင္ေသဆံုး


Photo: နယူးဇီလန္တြင္ ေဝလငါးအမ်ားအျပား ကမ္းတင္ေသဆံုး
Monday, January 6, 2014

နယူးဇီလန္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဝလငါးမ်ားကို ပင္လယ္ထဲ ျပန္လည္ တြန္းလႊတ္ေပးႏုိင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ျပင္းထန္သည့္ ဒီလိႈင္းမ်ားႏွင့္ ေလတုိက္ႏႈန္းတို႔က လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကို ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္ေနခဲ့သည္

နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံ၊ ေဆာက္သ္အန္းလိုင္း ေဒသတြင္ တနဂၤေႏြေန႔ ညပိုင္းက ေဝလငါး အမ်ားအျပား ကမ္းတင္ၿပီး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယခုေႏြရာသီအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လမ္းျပေဝလငါး (၃၉)ေကာင္ အစုအၿပံုလုိက္ ကမ္းတင္၍ ေသဆံုးခဲ့သည့္ေနာက္ ေဝလငါး ခ်စ္သူမ်ားက ၎တို႔အား ႏႈတ္ဆက္ သၿဂႋဳဟ္ရန္ စီစဥ္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ နယူးဇီလန္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဝလငါးမ်ားကို ပင္လယ္ထဲ ျပန္လည္ တြန္းလႊတ္ေပးႏုိင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ျပင္းထန္သည့္ ဒီလိႈင္းမ်ားႏွင့္ ေလတုိက္ႏႈန္းတို႔က လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကို ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္ေနခဲ့သည္။ တနလၤာေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္မူ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဝလငါးမ်ားထံသို႔ ဝမ္းနည္းပက္လက္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ (၁၂)ေကာင္မွာ ေသဆံုးေနၿပီ ျဖစ္သည္။

က်န္ေသာ ေဝလငါးမ်ားကိုလည္း မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ပင္လယ္ထဲသို႔ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့သည့္အတြက္ ဝမ္းနည္းစြာပင္ ပစ္သတ္ခဲ့ရသည္။ သို႔မွသာ ၎တို႔အေနျဖင့္ အခံရခက္ေသာ ဒုကၡမွ လ်င္ျမန္စြာ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္သည္။ "သူတို႔ကို ဘယ္လိုမွ ကယ္လုိ႔မရေတာ့ဘူး။ ကမ္းေျခကို ေတာ္ေတာ္ႀကီး ေဝးတဲ့ထိ သူတို႔က ေသာင္တင္ေနတယ္။ ဒါက လိႈင္းၾကမ္းလြန္းလုိ႔လည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် နည္းလမ္းအားလံုး သံုးခဲ့ေပမယ့္ သူတို႔ကို မကယ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး"ဟု ဂိုးလ္ဒင္းေဘး ဧရိယာ ထိန္းသိမ္းေရး တာဝန္ခံ ဂၽြန္ေမဆင္က စိတ္မေကာင္းျခင္းႀကီးစြာျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လမ္းျပေဝလငါးမ်ားသည္ နယူးဇီလန္ အနီးတဝိုက္ ပင္လယ္မ်ားတြင္ က်က္စားေလ့ရွိၿပီး ႏိုဝင္ဘာလႏွင့္ မတ္လတို႔ၾကားတြင္ လမ္းမွားရင္း ကမ္းတင္မႈမ်ိဳး ႀကံဳရတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ (၂၄)ကီလိုမီတာမွ် ရွည္လ်ားသည့္ ဖဲဝဲလ္စပစ္တြင္ ေဝလငါးမ်ား ကမ္းတင္ေလ့ရွိၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ ေရထဲတြန္းထုတ္ေပးႏုိင္သည့္တိုင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လာေရာက္ ကမ္းတင္မႈမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Planet Myanmar Network
နယူးဇီလန္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဝလငါးမ်ားကို ပင္လယ္ထဲ ျပန္လည္ တြန္းလႊတ္ေပးႏုိင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ျပင္းထန္သည့္ ဒီလိႈင္းမ်ားႏွင့္ ေလတုိက္ႏႈန္းတို႔က လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကို ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္ေနခဲ့သည္

နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံ၊ ေဆာက္သ္အန္းလိုင္း ေဒသတြင္ တနဂၤေႏြေန႔ ညပိုင္းက ေဝလငါး အမ်ားအျပား ကမ္းတင္ၿပီး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယခုေႏြရာသီအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လမ္းျပေဝလငါး (၃၉)ေကာင္ အစုအၿပံုလုိက္ ကမ္းတင္၍ ေသဆံုးခဲ့သည့္ေနာက္ ေဝလငါး ခ်စ္သူမ်ားက ၎တို႔အား ႏႈတ္ဆက္ သၿဂႋဳဟ္ရန္ စီစဥ္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ နယူးဇီလန္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဝလငါးမ်ားကို ပင္လယ္ထဲ ျပန္လည္ တြန္းလႊတ္ေပးႏုိင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ျပင္းထန္သည့္ ဒီလိႈင္းမ်ားႏွင့္ ေလတုိက္ႏႈန္းတို႔က လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကို ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္ေနခဲ့သည္။ တနလၤာေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္မူ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဝလငါးမ်ားထံသို႔ ဝမ္းနည္းပက္လက္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ (၁၂)ေကာင္မွာ ေသဆံုးေနၿပီ ျဖစ္သည္။

က်န္ေသာ ေဝလငါးမ်ားကိုလည္း မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ပင္လယ္ထဲသို႔ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့သည့္အတြက္ ဝမ္းနည္းစြာပင္ ပစ္သတ္ခဲ့ရသည္။ သို႔မွသာ ၎တို႔အေနျဖင့္ အခံရခက္ေသာ ဒုကၡမွ လ်င္ျမန္စြာ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္သည္။ "သူတို႔ကို ဘယ္လိုမွ ကယ္လုိ႔မရေတာ့ဘူး။ ကမ္းေျခကို ေတာ္ေတာ္ႀကီး ေဝးတဲ့ထိ သူတို႔က ေသာင္တင္ေနတယ္။ ဒါက လိႈင္းၾကမ္းလြန္းလုိ႔လည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် နည္းလမ္းအားလံုး သံုးခဲ့ေပမယ့္ သူတို႔ကို မကယ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး"ဟု ဂိုးလ္ဒင္းေဘး ဧရိယာ ထိန္းသိမ္းေရး တာဝန္ခံ ဂၽြန္ေမဆင္က စိတ္မေကာင္းျခင္းႀကီးစြာျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လမ္းျပေဝလငါးမ်ားသည္ နယူးဇီလန္ အနီးတဝိုက္ ပင္လယ္မ်ားတြင္ က်က္စားေလ့ရွိၿပီး ႏိုဝင္ဘာလႏွင့္ မတ္လတို႔ၾကားတြင္ လမ္းမွားရင္း ကမ္းတင္မႈမ်ိဳး ႀကံဳရတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ (၂၄)ကီလိုမီတာမွ် ရွည္လ်ားသည့္ ဖဲဝဲလ္စပစ္တြင္ ေဝလငါးမ်ား ကမ္းတင္ေလ့ရွိၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ ေရထဲတြန္းထုတ္ေပးႏုိင္သည့္တိုင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လာေရာက္ ကမ္းတင္မႈမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...