ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကမၻာ့ပထမဆံုး တရား၀င္ ေဆးေျခာက္ေရာင္းခ်ခြင့္ ေကာလုိရာဒုိမွာ စေပးလုိက္ၿပီ

Friday, 3 January 2014

ကမၻာ့ပထမဆံုး တရား၀င္ ေဆးေျခာက္ေရာင္းခ်ခြင့္ ေကာလုိရာဒုိမွာ စေပးလုိက္ၿပီ


Photo: ကမၻာ့ပထမဆံုး တရား၀င္ ေဆးေျခာက္ေရာင္းခ်ခြင့္ ေကာလုိရာဒုိမွာ စေပးလုိက္ၿပီ
Friday, January 03, 2014

ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္က ေကာ္ရုိရာဒုိတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးနွင့္ပတ္သတ္သည့္ သမုိင္း၀င္ မွတ္တုိင္သစ္သဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ ေဆးေျခာက္မ်ား တရား၀င္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားခြင့္ကုိ အတည္ျပဳကာ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေဆးေျခာက္ တရား၀င္ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳသည့္ ေနရာျဖစ္လာေၾကာင္း ဒန္ဗာပုိ႕စ္ သတင္းစာတြင္္ ေရးသားထားသည္။ 

ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႕က စတင္ေရာင္းခ်သည္နွင့္ နံနက္ကတည္းက တန္းစီ၀ယ္ယူၾကသည့္ လူတန္းသည္ ေန႔လည္ တုိင္ေအာင္ ေလ်ာ့သြားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ သူတုိ႕က တရား၀င္ ၀ယ္ယူခြင့္ရသည့္အေပၚ ေအာင္ပြဲခံေသာက္သံုးရန္ လာ၀ယ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းဆုိၾကသည္။ ရဲမ်ားက စတုိးဆုိင္အခ်ုဳိ႕တြင္ လူဒါဇင္ခန္႕မွ ရာခ်ီအထိ လာေရာက္တန္းစီကာ ၀ယ္ယူခဲ့ၾကေသာ္လည္း ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိဟု ဆုိသည္။ 

ျပည္နယ္အတြင္း ဆုိင္ေပါင္း ၃၇ဆုိင္က အသက္ ၂၁နွစ္ႏွင့္ အထက္ မည္သူ႕ကုိမဆုိ ေရာင္းခ်ေပးသည့္အေပၚ  ေစ်းဦးေပါက္ ေဖာက္သည္ထဲတြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ခရစ္စိရုိဘင္ဆန္က သူသည္ ယခုကဲ့သုိ႕ အေျခအေနမ်ုိဳးကုိ ေစာင့္စားေနသည္မွာ ၃၄ႏွစ္ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကာလတည္းက ေဆးလိပ္ေသာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ခုိးေခ်ာင္ခုိး၀ွက္လုပ္စရာ ဘာမွ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ဆုိသည္။ 

ေဆးေျခာက္တန္ဖုိးမွာ ၃ဂရမ္ခန္႕ကုိ ၂၅ေဒၚလာမွ ၄၅ေဒၚလာအထိ ေပးၾကရသည္။ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ေရာင္းခ်သူမ်ား ထံမွ ၀ယ္ယူလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀၀ ခန္႕အထိ ေစ်းႀကီးႀကီး ေပးရသည္လည္း ရွိတတ္သည္။

ျမန္မာ့ေခတ္
ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္က ေကာ္ရုိရာဒုိတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးနွင့္ပတ္သတ္သည့္ သမုိင္း၀င္ မွတ္တုိင္သစ္သဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ ေဆးေျခာက္မ်ား တရား၀င္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားခြင့္ကုိ အတည္ျပဳကာ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေဆးေျခာက္ တရား၀င္ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳသည့္ ေနရာျဖစ္လာေၾကာင္း ဒန္ဗာပုိ႕စ္ သတင္းစာတြင္္ ေရးသားထားသည္။

ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႕က စတင္ေရာင္းခ်သည္နွင့္ နံနက္ကတည္းက တန္းစီ၀ယ္ယူၾကသည့္ လူတန္းသည္ ေန႔လည္ တုိင္ေအာင္ ေလ်ာ့သြားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ သူတုိ႕က တရား၀င္ ၀ယ္ယူခြင့္ရသည့္အေပၚ ေအာင္ပြဲခံေသာက္သံုးရန္ လာ၀ယ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းဆုိၾကသည္။ ရဲမ်ားက စတုိးဆုိင္အခ်ုဳိ႕တြင္ လူဒါဇင္ခန္႕မွ ရာခ်ီအထိ လာေရာက္တန္းစီကာ ၀ယ္ယူခဲ့ၾကေသာ္လည္း ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိဟု ဆုိသည္။

ျပည္နယ္အတြင္း ဆုိင္ေပါင္း ၃၇ဆုိင္က အသက္ ၂၁နွစ္ႏွင့္ အထက္ မည္သူ႕ကုိမဆုိ ေရာင္းခ်ေပးသည့္အေပၚ ေစ်းဦးေပါက္ ေဖာက္သည္ထဲတြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ခရစ္စိရုိဘင္ဆန္က သူသည္ ယခုကဲ့သုိ႕ အေျခအေနမ်ုိဳးကုိ ေစာင့္စားေနသည္မွာ ၃၄ႏွစ္ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကာလတည္းက ေဆးလိပ္ေသာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ခုိးေခ်ာင္ခုိး၀ွက္လုပ္စရာ ဘာမွ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ေဆးေျခာက္တန္ဖုိးမွာ ၃ဂရမ္ခန္႕ကုိ ၂၅ေဒၚလာမွ ၄၅ေဒၚလာအထိ ေပးၾကရသည္။ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ေရာင္းခ်သူမ်ား ထံမွ ၀ယ္ယူလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀၀ ခန္႕အထိ ေစ်းႀကီးႀကီး ေပးရသည္လည္း ရွိတတ္သည္။

ျမန္မာ့ေခတ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...