ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး လူဥ ခြဲစိတ္ေမြးဖြား (4 photos)

Saturday, 22 February 2014

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး လူဥ ခြဲစိတ္ေမြးဖြား (4 photos)


ရာသီထိန္လားဆိုေတာ့ ဟင့္အင္း
ဗိုက္ကအရမ္းတင္းေနတာမေနႏိုင္ေတာ့လို႕လာတာေမြးေပးပါတဲ႕
ဟုတ္ကဲ႕ တက္စမ္းမယ္
ကေလးနွလံဳးသံ မရွိ
ကေလးကိုစမ္းမရ
ဆီးစစ္ျကည့္ေတာ့ မရွိကိုယ္ဝန္ultrasoundဆိုေတာ့မသြားနိင္ေငြမရွိ
ကေလးမဟုတ္ဘူးလူဥပဲရမယ္ထင္တယ္သေဘာတူလား
တူတယ္ ခြဲတယ္ လူဥ ပဲဗ်ိဳ႕

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...