ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ခ်စ္ျခင္းရွိရာ (Duet Songs) 2014

Friday, 7 February 2014

ခ်စ္ျခင္းရွိရာ (Duet Songs) 2014


၀၁ မခြဲေၾကး


၀၂ ခ်စ္ၿခင္းရွိရာ


၀၃ ခ်ဳိေပါ့က်


၀၄ အလိုအပ္ဆံုး


၀၅ ရွင္ကြဲ


၀၆ အလြမ္းၿပဇာတ္


၀၇ တိမ္တိုက္နတ္သမီး


၀၈ အဆံုးသတ္ခ်စ္ၿခင္း


၀၉ Dead kiss


၁၀ တူညီေသာအိပ္မက္မ်ား
{Solidfiles}
1 Download full album
{Sfshare.se}
Download full album

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...