ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၁၀မိနစ္ OG ၈ဂုိးသြင္းတဲ့ပြဲကုိ အီတလီေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္စစ္ေဆးေန

Friday, 7 February 2014

၁၀မိနစ္ OG ၈ဂုိးသြင္းတဲ့ပြဲကုိ အီတလီေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္စစ္ေဆးေန


Photo: ၁၀မိနစ္ OG ၈ဂုိးသြင္းတဲ့ပြဲကုိ အီတလီေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္စစ္ေဆးေန
Saturday, February 8, 2014

အီတလီ ျပည္တြင္းဖလား ပြဲစဥ္တစ္ပြဲတြင္ ပြဲခ်ိန္ ၁၀မိနစ္အတြင္း ကုိယ့္ဂုိးကုိယ္ ၈ႀကိမ္ သြင္းယူခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အီတလီေဘာလုံး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ တာရီႏုိဗီႏွင့္ ဘာဂ်ီရီယာတုိ႔ ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့သည့္ (၃)သင္းပါ အုပ္စုပတ္လည္အဆင့္တြင္ ပြဲစဥ္တြင္ ပြဲခ်ိန္မိနစ္ ၈၀အထိ တာရီႏုိဗီအသင္း (၄-၃)ဂုိးျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး ဘာဂ်ီရီယာအေနျဖင့္ အုပ္စုဗုိလ္အျဖစ္ ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ႏုိင္ရန္အတြက္ တစ္မွတ္ရရွိရန္ လုိအပ္ေနရာတြင္ တာရီႏုိဗီ အသင္းက (၂)ဂုိးဆက္တုိက္ ထပ္သြင္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ လက္က်န္ပြဲခ်ိန္ ၁၀မိနစ္အတြင္း ဘာဂ်ီရီယာ ကစားသမားမ်ားက OG ရွစ္ဂုိးသြင္းခဲ့ၿပီး (၁၄-၃)ဆုိသည့္ ရလဒ္ေၾကာင့္ တာရီႏုိဗီအသင္း ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ (၅-၃)ဂုိးျဖင့္သာ ပြဲၿပီးမည္ဆုိပါက ပါတီနီေကာေဒ့အသင္း ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘာဂ်ီရီယာ ကစားသမားမ်ားက တာရီႏုိဗီကုိသာ ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ေစလုိေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ကုိယ့္ဂုိးကုိယ္ သြင္းယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါပြဲစဥ္မွာ လုပ္ပြဲကစားမႈ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေနသည္ဟု အီတလီ ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ယူဆၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ ၂၀၀၂ခုႏွစ္က ေအအက္စ္အဒီမာႏွင့္ အမ္ျမန္းတုိ႔ ကစားခဲ့သည့္ပြဲစဥ္တြင္ ကြင္းလယ္ဒုိင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မေက်နပ္သည့္အတြက္ အမ္ရာနီ ကစားသမားမ်ားက OG ၁၄၉ ဂုိး သြင္းယူၿပီး ကမာၻ႔စံခ်ိန္တင္ခဲ့ဖူးသည္။

(ရုိးရာေလး)

အီတလီ ျပည္တြင္းဖလား ပြဲစဥ္တစ္ပြဲတြင္ ပြဲခ်ိန္ ၁၀မိနစ္အတြင္း ကုိယ့္ဂုိးကုိယ္ ၈ႀကိမ္ သြင္းယူခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အီတလီေဘာလုံး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ တာရီႏုိဗီႏွင့္ ဘာဂ်ီရီယာတုိ႔ ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့သည့္ (၃)သင္းပါ အုပ္စုပတ္လည္အဆင့္တြင္ ပြဲစဥ္တြင္ ပြဲခ်ိန္မိနစ္ ၈၀အထိ တာရီႏုိဗီအသင္း (၄-၃)ဂုိးျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး ဘာဂ်ီရီယာအေနျဖင့္ အုပ္စုဗုိလ္အျဖစ္ ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ႏုိင္ရန္အတြက္ တစ္မွတ္ရရွိရန္ လုိအပ္ေနရာတြင္ တာရီႏုိဗီ အသင္းက (၂)ဂုိးဆက္တုိက္ ထပ္သြင္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ လက္က်န္ပြဲခ်ိန္ ၁၀မိနစ္အတြင္း ဘာဂ်ီရီယာ ကစားသမားမ်ားက OG ရွစ္ဂုိးသြင္းခဲ့ၿပီး (၁၄-၃)ဆုိသည့္ ရလဒ္ေၾကာင့္ တာရီႏုိဗီအသင္း ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ (၅-၃)ဂုိးျဖင့္သာ ပြဲၿပီးမည္ဆုိပါက ပါတီနီေကာေဒ့အသင္း ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘာဂ်ီရီယာ ကစားသမားမ်ားက တာရီႏုိဗီကုိသာ ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ေစလုိေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ကုိယ့္ဂုိးကုိယ္ သြင္းယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါပြဲစဥ္မွာ လုပ္ပြဲကစားမႈ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေနသည္ဟု အီတလီ ေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ယူဆၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ ၂၀၀၂ခုႏွစ္က ေအအက္စ္အဒီမာႏွင့္ အမ္ျမန္းတုိ႔ ကစားခဲ့သည့္ပြဲစဥ္တြင္ ကြင္းလယ္ဒုိင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မေက်နပ္သည့္အတြက္ အမ္ရာနီ ကစားသမားမ်ားက OG ၁၄၉ ဂုိး သြင္းယူၿပီး ကမာၻ႔စံခ်ိန္တင္ခဲ့ဖူးသည္။

(ရုိးရာေလး)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...