ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမန္မာစကားနားလည္ျပီး ျမန္မာစာေပကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းေျပာတတ္ တဲ့ ရုရွား သူေလး..

Sunday, 16 March 2014

ျမန္မာစကားနားလည္ျပီး ျမန္မာစာေပကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းေျပာတတ္ တဲ့ ရုရွား သူေလး..

ျမန္မာစကားနားလည္ျပီး ျမန္မာစာေပကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းေျပာတတ္

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို တန္ဖိုးထားတဲ့ ရုရွားသူေလးရဲ့စကားသံကို နားဆင္ပါ

သူ ့ရဲ့ Page မွာလည္း သူ ့အေၾကာင္းေတြ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္. လိပ္စာက

https://www.facebook.com/wathonemoe.ru ျဖစ္ပါတယ္။
http://www.youtube.com/watch?v=OHh-IOFNaa8&feature=youtu.be

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...