ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: "ကမာၻ႕ဖလားေဘာလုံးၿပဳိ္င္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား တုိက္႐ုိက္ၾကည့္႐ႈရန္ လင့္ခ္မ်ား"

Thursday, 12 June 2014

"ကမာၻ႕ဖလားေဘာလုံးၿပဳိ္င္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား တုိက္႐ုိက္ၾကည့္႐ႈရန္ လင့္ခ္မ်ား"

Photo: "ကမာၻ႕ဖလားေဘာလုံးၿပဳိ္င္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား တုိက္႐ုိက္ၾကည့္႐ႈရန္ လင့္ခ္မ်ား"
ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္၊ ေသာၾကာေန႕ နံနက္ ၀၀း၃၀ တြင္ ဘရာဇီးလ္ႏုိင္ငံ၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကမာၻ႕ဖလား ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား တုိက္႐ုိက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည့္ လင့္ခ္မ်ားကုိ စုစည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား စတင္မည့္အခ်ိန္ နီးကပ္လာပါက တုိက္႐ုိက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည့္ လင့္ခ္မ်ား ထပ္မံ စုစည္းေဖာ္ျပသြားပါမည္။
ဖြင့္ပြဲအၿပီး ပထမဆုံး ပြဲစဥ္အျဖစ္ အိမ္႐ွင္ ဘရာဇီးလ္ႏွင့္ ခ႐ုိေအး႐ွားအသင္းတုိ႕ ယွဥ္ၿပဳိင္ကစားမည့္ ပြဲစဥ္ကုိ တုိက္႐ုိက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည့္ လင့္ခ္မ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ စုစည္းေဖာ္ျပသြားပါမည္။
http://www.gofirstrow.eu/watch/264937/1/watch-fifa-world-cup-2014---opening-ceremony-.html
http://www.atdhe24.net/live-streaming/20140609/vv5395cec1ca6415.24115075-835604.html

Planet Myanmar Network

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္၊ ေသာၾကာေန႕ နံနက္ ၀၀း၃၀ တြင္ ဘရာဇီးလ္ႏုိင္ငံ၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကမာၻ႕ဖလား ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား တုိက္႐ုိက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည့္ လင့္ခ္မ်ားကုိ စုစည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား စတင္မည့္အခ်ိန္ နီးကပ္လာပါက တုိက္႐ုိက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည့္ လင့္ခ္မ်ား ထပ္မံ စုစည္းေဖာ္ျပသြားပါမည္။
ဖြင့္ပြဲအၿပီး ပထမဆုံး ပြဲစဥ္အျဖစ္ အိမ္႐ွင္ ဘရာဇီးလ္ႏွင့္ ခ႐ုိေအး႐ွားအသင္းတုိ႕ ယွဥ္ၿပဳိင္ကစားမည့္ ပြဲစဥ္ကုိ တုိက္႐ုိက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည့္ လင့္ခ္မ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ စုစည္းေဖာ္ျပသြားပါမည္။
http://www.gofirstrow.eu/watch/264937/1/watch-fifa-world-cup-2014---opening-ceremony-.html
http://www.atdhe24.net/live-streaming/20140609/vv5395cec1ca6415.24115075-835604.html

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...