ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ငခံုးမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ေတာ့... ကယ္ရီသမားေတြနာမည္ပ်က္ၾကဦးေတာ့မယ္..........

Sunday, 15 June 2014

ငခံုးမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ေတာ့... ကယ္ရီသမားေတြနာမည္ပ်က္ၾကဦးေတာ့မယ္..........

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သတိထားၾကပါ သူငယ္ခ်င္းတို႔ရယ္
ျမန္မာျပည္မွာဆိုင္ကယ္ကယ္ရီစီးၾကေသာအမ်ုိဳးသမီးမ်ားသတိထားၾကပါ။
ပဲခူးတိုင္းအတြင္းမွာကယ္ရီသမားကအမ်ုိးသမီးကိုလူရွင္းသည္႕ေနရာတြင္
ဒါးေထာက္ျပီးမုဒိန္းက်င့္မည္လုပ္သျဖင့္အမ်ုိ ဳးသမီးျပန္လည္ခုခံရာပံုတြင္ျမင္

သည္႕အတုိင္းလက္တြင္ဒါဏ္ရာရျပီး။
ကယ္ရီသမားကုိရဲမွလက္ရဖမ္းဆီးမိ ခဲ့သျဖင့္အမ်ုိးးသမီးေရတိမ္နစ္
မည္႕ေဘးမွကင္းလြတ္ခဲ့ရပါသည္။ျမန္မာျပည္
အလုပ္ျပန္ရာတြင္ကယ္ရီစီးၾကေသာအမ်ိုးသမီးမ်ားသတိထားၾကရန္။။
Posted From Win Naing
Royal Hero Media

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...