ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကမာၻ႕ဖလားတြင္ မသန္စြမ္း ပရိသတ္တစ္ဦး ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ေပၚမွ ထ၍ အားေပးေနမႈကို ရဲတပ္ဖြဲ႕စံုစမ္းေန

Saturday, 21 June 2014

ကမာၻ႕ဖလားတြင္ မသန္စြမ္း ပရိသတ္တစ္ဦး ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ေပၚမွ ထ၍ အားေပးေနမႈကို ရဲတပ္ဖြဲ႕စံုစမ္းေန

ဘရာဇီးႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေနသည့္ ကမာၻ႕ဖလား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ၌ မသန္စြမ္း ပရိသတ္တစ္ဦး ဘီးတပ္ ကုလားထိုင္မွ ထ၍ မတ္တတ္ရပ္ ေအာင္ပြဲခံျခင္းကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က စံုစမ္းလ်က္ ရွိသည္။
မသန္စြမ္း ပရိသတ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ေဘာလံုးပြဲ လက္မွတ္မ်ားကို အမွန္တကယ္ မသန္စြမ္းသူ မဟုတ္သူမ်ားက အသံုးခ်ေနျခင္း ျဖစ္မည္ကို ရဲတပ္ဖဲြ႕က စိုးရိမ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ဘရာဇီး ပရိသတ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးက ဘီးတပ္ကုလားထုိင္ေပၚမွ ထ၍
မတ္တတ္ရပ္ၿပီး ေအာင္ပြဲခံေနသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕လာၿပီးေနာက္ ယင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆက္တြဲ ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ ကမာၻ႕ဖလားတြင္ လက္မွတ္မ်ားမွာ ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ဝယ္လိုအား မမွ်ဘဲ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အထူးလက္မွတ္မ်ားကို က်န္းမာသန္စြမ္းသူမ်ားက လိမ္လည္ အသံုးခ်ႏုိင္ေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။
ကမာၻ႕ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (FIFA)သည္ ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပင္စင္စားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ လက္မွတ္မ်ားကို သီးျခားေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အရြယ္ေကာင္း ပရိသတ္မ်ားက အဆိုပါ ခံုမ်ားေပၚတြင္ ေနရာယူထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။
ဘရာဇီးတြင္ လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းကို မူရင္းသတ္မွတ္ထားသည္ထက္ ျမႇင့္တင္ ေရာင္းခ်မႈကို ရာဇဝတ္မႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ပင္ ခ်မွတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ မတ္တတ္ထရပ္ႏုိင္သည့္ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕က စံုစမ္းေနေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားကမူ မိမိတို႔လည္း လမ္းေလွ်ာက္ရန္ ခက္ခဲသည့္အတြက္ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ အသံုးျပဳသည့္တုိင္ မတ္တတ္ရပ္ႏုိင္စြမ္းရွိေၾကာင္း တံု႔ျပန္ ေျဖရွင္းထားၾကသည္။
ဘရာဇီးတြင္ တစ္ဆင့္ေရာင္းခ်ေသာ ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္ကို အၿပီးသတ္ ႏွိမ္နင္းရန္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ေဘာလံုးပြဲစဥ္မ်ားအတြက္ လက္မွတ္ေပါက္ေစ်းမွာ စတာလင္ေပါင္ (၁၀၀၀)မွ်ထိ ျမင့္တက္ေနေလ့ရွိသည္။
Ref:Dailymail

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...