ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေရကိတ္

Monday, 16 June 2014

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေရကိတ္


Photo: ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေရကိတ္
Monday, June 16, 2014

ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ ေနရတဲ့ ကိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိတ္လို႔ေတာင္ မထင္ရပဲ ေရလုံးၾကီး တစ္လုံုး သုိ႔မဟုတ္ ဖန္လံုးၾကီး တစ္လံုးလို႔ေတာင္ ထင္ရ ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ယင္းဟာ ကိတ္မို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆန္၊ agar (ေရညွိ) နဲ႔ ေရ တို႔ကို အဓိက အေျခခံလို႔ ဖန္တီးထားတဲ့ ကိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရဓာတ္ အမ်ားဆံုး ပါဝင္ ပါတယ္။ သူ႔ကို ဂ်ပန္လို Mizu လို႔ ေခၚပါတယ္။ ကိတ္က ျမန္မာျပည္က ဆန္နဲ႔ ျပဳလုပ္တဲ့ မုန္႔ကြ်ဲသဲ လိုပဲ ႏူးညံနဲ႔ အလႊာ ရွိပါတယ္။ ျပဳလုပ္ျပီး အေအးခန္းက ထုတ္လိုက္ျပီ ဆုိရင္ မိနစ္ ၃၀ အတြင္းပဲ ပံုစံ တည္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီထက္ ၾကာရင္ အရည္ေပ်ာ္ သြားျပီး အရည္ အျဖစ္သာ က်န္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္း မတိုင္မီ စားရင္ သာမန္ ကိတ္တစ္လံုး ပါပဲ။ ဇြန္းနဲ႔ ခပ္စားလို႔ ရသလို၊ ကိုင္ စားလည္း ရွိပါတယ္။ ေရလံုး နဲ႔ အင္မတန္ တူညီတဲ့ Mizu ကိတ္ဟာ ဂ်ပန္ Alps ေတာင္နဲ႔ နီးတဲ့ ေနရာေဒသမွာ ျပဳလုပ္သူမ်ားျပီး Alps က ႏွင္းရည္ မ်ားနဲ႔ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။ Mizu ဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက နာမည္ၾကီး ရိုးရာကိတ္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
.
Ref: boredpanda.com
ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)

ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ ေနရတဲ့ ကိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိတ္လို႔ေတာင္ မထင္ရပဲ ေရလုံးၾကီး တစ္လုံုး သုိ႔မဟုတ္ ဖန္လံုးၾကီး တစ္လံုးလို႔ေတာင္ ထင္ရ ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ယင္းဟာ ကိတ္မို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆန္၊ agar (ေရညွိ) နဲ႔ ေရ တို႔ကို အဓိက အေျခခံလို႔ ဖန္တီးထားတဲ့ ကိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရဓာတ္ အမ်ားဆံုး ပါဝင္ ပါတယ္။ သူ႔ကို ဂ်ပန္လို Mizu လို႔ ေခၚပါတယ္။ ကိတ္က ျမန္မာျပည္က ဆန္နဲ႔ ျပဳလုပ္တဲ့ မုန္႔ကြ်ဲသဲ လိုပဲ ႏူးညံနဲ႔ အလႊာ ရွိပါတယ္။ ျပဳလုပ္ျပီး အေအးခန္းက ထုတ္လိုက္ျပီ ဆုိရင္ မိနစ္ ၃၀ အတြင္းပဲ ပံုစံ တည္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီထက္ ၾကာရင္ အရည္ေပ်ာ္ သြားျပီး အရည္ အျဖစ္သာ က်န္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္း မတိုင္မီ စားရင္ သာမန္ ကိတ္တစ္လံုး ပါပဲ။ ဇြန္းနဲ႔ ခပ္စားလို႔ ရသလို၊ ကိုင္ စားလည္း ရွိပါတယ္။ ေရလံုး နဲ႔ အင္မတန္ တူညီတဲ့ Mizu ကိတ္ဟာ ဂ်ပန္ Alps ေတာင္နဲ႔ နီးတဲ့ ေနရာေဒသမွာ ျပဳလုပ္သူမ်ားျပီး Alps က ႏွင္းရည္ မ်ားနဲ႔ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။ Mizu ဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက နာမည္ၾကီး ရိုးရာကိတ္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
.
Ref: boredpanda.com
ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...