ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဇူလိုင္လ (၃၁) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ Myanmar Event Park မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ သဘင္၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ဂီတ အႏုပညာရွင္မ်ားမွ တင္ဆက္ခဲ့တဲ့ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ အလွဴပြဲေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

Sunday, 2 August 2015

ဇူလိုင္လ (၃၁) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ Myanmar Event Park မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ သဘင္၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ဂီတ အႏုပညာရွင္မ်ားမွ တင္ဆက္ခဲ့တဲ့ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ အလွဴပြဲေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ


The Charity Variety Concert of Myanmar Celebrities was staged at the Myanmar Event Park (MEP) in Yangon on July 31, 2015. The concert was organized to support Flood Victims in Upper Myanmar. Myanmar well-known artists from Thabin, Film & Music industries performed for this Charity Concert and also donated cash for flood victims. Photos by Wai Yan
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...