ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဘဟားမားမွ ေၾကာက္စရာ ေရလႊာေခ်ာစီး

Monday, 21 January 2013

ဘဟားမားမွ ေၾကာက္စရာ ေရလႊာေခ်ာစီး


Photo: ဘဟားမားမွ ေၾကာက္စရာ ေရလႊာေခ်ာစီး 

ဘဟားမားႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ Mayan Temple ေရလႊာေခ်ာစီးကန္ တစ္ခုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေရလႊာေခ်ာစီးကို ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့အတိုင္း မာယာဗိသုကာ ေက်ာင္းေဆာင္ ကေန ျပဳလုပ္ထားေပးပါတယ္။ ေပ ၆၀ အျမင့္ေလာက္ကေန ေခ်ာဆင္းျပီး တစ္နာရီ ၃၅ မိုင္ႏွုန္းေလာက္ ျမန္ပါတယ္။ ကန္ထဲမွာ အသားစား ငါးမန္းမ်ား ေမြးျမဴထားတဲ့အတြက္ ေခ်ာစီးရင္ ငါးမန္းေတြကို အနီးကပ္ ၾကည့္ရွု ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ လူသြားတဲ့ ပိုက္လိုင္းကို မွန္နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လံုျခံဳ ေရး စနစ္ အျပည့္အဝ ထားရွိျပီး ေရလႊာေခ်ာစီး ကန္မွာ ငါးမန္းမ်ား ေမြး ထားတဲ့အတြက္ ကမၻာ့လွည့္ခရီးသြားမ်ား အတြက္ လည္ပတ္စရာ ေနရာ တစ္ခု အျဖစ္ တည္ရွိေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
--
Ref: weirdworld
International news for myanmar
ဘဟားမားႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ Mayan Temple ေရလႊာေခ်ာစီးကန္ တစ္ခုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရလႊာေခ်ာစီးကို ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့အတိုင္း မာယာဗိသုကာ ေက်ာင္းေဆာင္ ကေန ျပဳလုပ္ထားေပးပါတယ္။ ေပ ၆၀ အျမင့္ေလာက္ကေန ေခ်ာဆင္းျပီး တစ္နာရီ ၃၅ မိုင္ႏွုန္းေလာက္ ျမန္ပါတယ္။ ကန္ထဲမွာ အသားစား ငါးမန္းမ်ား ေမြးျမဴထားတဲ့အတြက္ ေခ်ာစီးရင္ ငါးမန္းေတြကို အနီးကပ္ ၾကည့္ရွု ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လူသြားတဲ့ ပိုက္လိုင္းကို မွန္နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လံုျခံဳ ေရး စနစ္ အျပည့္အဝ ထားရွိျပီး ေရလႊာေခ်ာစီး ကန္မွာ ငါးမန္းမ်ား ေမြး ထားတဲ့အတြက္ ကမၻာ့လွည့္ခရီးသြားမ်ား အတြက္ လည္ပတ္စရာ ေနရာ တစ္ခု အျဖစ္ တည္ရွိေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: weirdworld
International news for myanmar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...