ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အလုပ္ႀကီးၾကပ္သူအား လုပ္ငန္းရွင္က အလုပ္ထုတ္သျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားပါအလုပ္ကႏုတ္ထြက္”

Thursday, 31 January 2013

အလုပ္ႀကီးၾကပ္သူအား လုပ္ငန္းရွင္က အလုပ္ထုတ္သျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားပါအလုပ္ကႏုတ္ထြက္”

ဇန္န၀ါရီ ၃၁
   ဆန္းဆန္း....
         မဲေဆာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ေမေတာင္ရြာ၊အိမ္တြင္း အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္ရံုတြင္ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္ၾကပ္(၀ဏၰအမ်ိဳးသမီး) မလမင္း  ဆိုသူအား လုပ္ငန္းရွင္က အလုပ္ထုတ္ပစ္ခဲ့သျဖင့္ က်န္အလုပ္သမား ၁၁ဦးတို႔လည္း အလုပ္မွႏုတ္ ထြက္သြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
             ဇန္န၀ါရီလ ၃၀  ရက္ေန႔ ညေနတြင္  စက္ခ်ဳပ္အလုပ္သမား ေမာင္သက္မိုးလြင္ သည္ ခ်ဳပ္ထည္ မရွိေတာသျဖင့္အခ်ိန္ပို မဆင္းေတာ့ပဲ မလမင္း  ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ နားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အလုပ္သမားအား နားခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ အလုပ္ၾကပ္ မလမင္း ကိုအလုပ္ နားေစၿပီး ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။
              မလမင္း သည္ အဆိုပါ စက္ရံုကို စတင္ထူေထာင္ကတည္းက ၀ဏၰလုပ္လွ်က္ တာ၀န္ေက်ပြန္ စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္မွာ ၁ႏွစ္ ၁လႏွင့္ ၁၁ ရက္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သူမက ဆိုသည္။

“အလုပ္ရွင္က လုပ္အားခကို  အျပည့္မေပးပဲစါရင္းရွင္းတာေတြ၊ အလုပ္သမားေတြကို ဖိႏွိပ္တာေတြကို က်မ
အလုပ္သမားေတြဘက္က အၿမဲရပ္တည္ခဲ့တယ္။ အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ မစဥ္းစားပဲ အႏိုင္က်င့္တာျဖစ္
တယ္” ဟုေျပာသည္။
                  အလုပ္သမားမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ေရးကိစၥအတြက္ အခက္အခဲႀကံဳေနသျဖင့္ ရခိုင္အလုပ္သမား လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ ့ALCကိုအကူညီေတာင္းခံခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္ မဟာမိတ္အဖြဲ ့အစည္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေရာင္ျခည္ဦးအလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္  ပူးေပါင္းကူညီခဲ့သည္။
      ထိုသို႔ကူညီေနၾကစဥ္ အလုပ္ရံု မန္ေနဂ်ာမွ ဖုန္းဆက္တိုင္ၾကားသျဖင့္ ပုလိပ္ကားတစ္စီးေရာက္လာ၍ စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့သည္။
ကူညီသူမ်ားရိုက္ကူးထားၾကသည့္ ဓါတ္ပံုႏွင့္ VDO ကလစ္မ်ားကို  ထိုင္းပုလိပ္မ်ားက ဖ်က္ဆီးၿပီး သတင္းမထုတ္ရန္ တားျမစ္ခဲ့ၿပီး ပုလိပ္မ်ားျပန္လည္ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကသည္။
             အလုပ္ၾကပ္ မလမင္း မွာ သူမအား အေၾကာင္းမဲ့အလုပ္ထုတ္ခဲ့သျဖင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးရုံး(ဆ၀ါဒီန္)သို႔ သြားေရာက္တိုင္ၾကားထားသည္။
အလုပ္သမားမ်ား အမည္စာရင္း - မလမင္း  (၀ဏၰမ) ႏွင့္အတူ အလုပ္ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည့္ အလုပ္သမားမ်ား မွာ  မနီနီ၊ ေဇာ္ေဇာ္၊ ကိုမ်ဳိး၊ သက္မိုးလြင္၊ ေဌးေဌးႏုိင္၊ ယြန္းယြန္း၊ သဇင္ေခ်၊ သင္းသင္းစိုး၊ သန္းႏုဇာ၊ ေအးျမသန္း၊ ေအာင္ေန ဆိုသူတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

by-goldenworkers.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...