ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အသက္အငယ္ဆုံး သား႐ုိင္းတိရစာၦန္ ကၽြမ္းက်င္သူ ကေလးငယ္

Wednesday, 23 January 2013

အသက္အငယ္ဆုံး သား႐ုိင္းတိရစာၦန္ ကၽြမ္းက်င္သူ ကေလးငယ္


Photo: အသက္အငယ္ဆုံး သား႐ုိင္းတိရစာၦန္ ကၽြမ္းက်င္သူ ကေလးငယ္

အသက္(၃)ႏွစ္သာ ရွိေသးေသာ္လည္း ေမြးရာပါ ဗီဇအရ သားရိုင္း တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ အလြန္ လက္ပြန္းတတီးရွိေသာ ခ်ာလီသည္ ရုန္းၾကြ သန္မာေသာ မိေက်ာင္း တစ္ေကာင္ႏွင့္ ေရကန္ထဲ ေဆာ့ကစားေန သည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွ အသက္အငယ္ဆံုး သားရိုင္းတိရစာၦန္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူေလး ခ်ာလီပါကားသည္ ၎၏ အေၾကာက္အလန္႔ကင္းေသာ စြမ္းရည္မ်ားကို ဆက္လက္ ျပသေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အသက္(၃)ႏွစ္သာ ရွိေသးေသာ္လည္း ေမြးရာပါ ဗီဇအရ သားရိုင္း တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ အလြန္ လက္ပြန္းတတီးရွိေသာ ခ်ာလီသည္ ရုန္းၾကြ သန္မာေသာ မိေက်ာင္း တစ္ေကာင္ႏွင့္ ေရကန္ထဲ ေဆာ့ကစားေနသည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေျမာက္အေမရိက ဇာတိျဖစ္ေသာ မိေက်ာင္းေခါင္းတိုကို ဂမ့္ပ္ဟု အမည္ေပးထားၿပီး ခ်ာလီက ယင္းသားစား သတၱဝါကို ခ်ီေျမွာက္မယူကာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေဆာ့ကစားေလ့ ရွိသည္။ ခ်ာလီႏွင့္ ဂမ့္ပ္တုိ႔၏ နပမ္းလံုးရင္း သတ္ပုတ္ ေဆာ့ကစားေလ့ ရွိသည့္ ျမင္ကြင္းသည္ လူအမ်ားအတြက္ အထူးအဆန္း ျဖစ္ေနရသည္။

အထူးသျဖင့္ Ballarrat သဘာဝ သားရိုင္းတိရစာၦန္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥယ်ာဥ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသူ အမ်ားအျပားသည္ ခ်ာလီႏွင့္ သားရိုင္း တိရစာၦန္မ်ားၾကား အံ့ဩဖြယ္ ေႏွာင္ႀကိဳးကို ေတြ႕ျမင္ရတိုင္း ပါးစပ္အေဟာင္းသား ျဖစ္ရေလ့ ရွိသည္။ ခ်ာလီသည္ တြားသြား သတၱဝါမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလြန္ကၽြမ္းက်င္စြာ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံႏုိင္သူျဖစ္ရာ အရွည္ (၂.၅)မီတာမွ် ရွိေသာ စပါးႀကီးေျမြ ပက္ဘလိုႏွင့္လည္း မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။ အျခားေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ မိေက်ာင္းမ်ား၊ ေျမြမ်ားသည္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ခ်ာလီႏွင့္ အေတြ႕တြင္မူ ျပဳသမွ် ႏုရသည့္ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္ေလးမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ခ်ာလီ၏ ဖခင္ ဂရက္ပါကားက သားျဖစ္သူသည္ သားရိုင္း တိရစာၦန္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ ျပဳစုသည့္ မ်ိဳးဆက္(၃)ခု မွ ေပါက္ဖြားလာသူ ျဖစ္သျဖင့္ ယခုလို တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ပါးေနျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဂုဏ္ယူစြာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ "ကၽြန္ေတာ္တို႔က အတင္းအက်ပ္ တိုက္တြန္း သြန္သင္တာ ဘာတစ္ခုမွ မရွိပါဘူး။ သူကိုယ္တုိင္က တိရစာၦန္ေတြကို ခ်စ္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ လူတိုင္းလိုပဲ တခ်ိဳ႕အရာေတြကိုေတာ့ ခ်ာလီက ေၾကာက္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရမ္းေတာ့လည္း မဟုတ္ဘူး"ဟု ဂရက္က ဆိုသည္။ ခ်ာလီ ေဆာ့ကစားေနက် အေမရိကန္ မိေက်ာင္းေခါင္းတို အမ်ိဳးအစားသည္ (၁၃)ေပမွ်ထိ ႀကီးထြားႏိုင္ၿပီး ကမာၻ႕စံခ်ိန္တင္ အႀကီးဆံုး မွတ္တမ္းမွာ (၁၈၉၀)ျပည့္ႏွစ္က ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ မိေက်ာင္းႀကီးျဖစ္ၿပီး (၁၉)ေပထိ ရွည္လ်ားခဲ့သည္။ 

Planet Myanmar Networkအသက္(၃)ႏွစ္သာ ရွိေသးေသာ္လည္း ေမြးရာပါ ဗီဇအရ သားရိုင္း တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ အလြန္ လက္ပြန္းတတီးရွိေသာ ခ်ာလီသည္ ရုန္းၾကြ သန္မာေသာ မိေက်ာင္း တစ္ေကာင္ႏွင့္ ေရကန္ထဲ ေဆာ့ကစားေန သည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွ အသက္အငယ္ဆံုး သားရိုင္းတိရစာၦန္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူေလး ခ်ာလီပါကားသည္ ၎၏ အေၾကာက္အလန္႔ကင္းေသာ စြမ္းရည္မ်ားကို ဆက္လက္ ျပသေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အသက္(၃)ႏွစ္သာ ရွိေသးေသာ္လည္း ေမြးရာပါ ဗီဇအရ သားရိုင္း တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ အလြန္ လက္ပြန္းတတီးရွိေသာ ခ်ာလီသည္ ရုန္းၾကြ သန္မာေသာ မိေက်ာင္း တစ္ေကာင္ႏွင့္ ေရကန္ထဲ ေဆာ့ကစားေနသည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေျမာက္အေမရိက ဇာတိျဖစ္ေသာ မိေက်ာင္းေခါင္းတိုကို ဂမ့္ပ္ဟု အမည္ေပးထားၿပီး ခ်ာလီက ယင္းသားစား သတၱဝါကို ခ်ီေျမွာက္မယူကာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေဆာ့ကစားေလ့ ရွိသည္။ ခ်ာလီႏွင့္ ဂမ့္ပ္တုိ႔၏ နပမ္းလံုးရင္း သတ္ပုတ္ ေဆာ့ကစားေလ့ ရွိသည့္ ျမင္ကြင္းသည္ လူအမ်ားအတြက္ အထူးအဆန္း ျဖစ္ေနရသည္။

အထူးသျဖင့္ Ballarrat သဘာဝ သားရိုင္းတိရစာၦန္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥယ်ာဥ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသူ အမ်ားအျပားသည္ ခ်ာလီႏွင့္ သားရိုင္း တိရစာၦန္မ်ားၾကား အံ့ဩဖြယ္ ေႏွာင္ႀကိဳးကို ေတြ႕ျမင္ရတိုင္း ပါးစပ္အေဟာင္းသား ျဖစ္ရေလ့ ရွိသည္။ ခ်ာလီသည္ တြားသြား သတၱဝါမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလြန္ကၽြမ္းက်င္စြာ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံႏုိင္သူျဖစ္ရာ အရွည္ (၂.၅)မီတာမွ် ရွိေသာ စပါးႀကီးေျမြ ပက္ဘလိုႏွင့္လည္း မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။ အျခားေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ မိေက်ာင္းမ်ား၊ ေျမြမ်ားသည္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ခ်ာလီႏွင့္ အေတြ႕တြင္မူ ျပဳသမွ် ႏုရသည့္ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္ေလးမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ခ်ာလီ၏ ဖခင္ ဂရက္ပါကားက သားျဖစ္သူသည္ သားရိုင္း တိရစာၦန္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ ျပဳစုသည့္ မ်ိဳးဆက္(၃)ခု မွ ေပါက္ဖြားလာသူ ျဖစ္သျဖင့္ ယခုလို တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ပါးေနျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဂုဏ္ယူစြာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ "ကၽြန္ေတာ္တို႔က အတင္းအက်ပ္ တိုက္တြန္း သြန္သင္တာ ဘာတစ္ခုမွ မရွိပါဘူး။ သူကိုယ္တုိင္က တိရစာၦန္ေတြကို ခ်စ္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ လူတိုင္းလိုပဲ တခ်ိဳ႕အရာေတြကိုေတာ့ ခ်ာလီက ေၾကာက္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရမ္းေတာ့လည္း မဟုတ္ဘူး"ဟု ဂရက္က ဆိုသည္။ ခ်ာလီ ေဆာ့ကစားေနက် အေမရိကန္ မိေက်ာင္းေခါင္းတို အမ်ိဳးအစားသည္ (၁၃)ေပမွ်ထိ ႀကီးထြားႏိုင္ၿပီး ကမာၻ႕စံခ်ိန္တင္ အႀကီးဆံုး မွတ္တမ္းမွာ (၁၈၉၀)ျပည့္ႏွစ္က ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ မိေက်ာင္းႀကီးျဖစ္ၿပီး (၁၉)ေပထိ ရွည္လ်ားခဲ့သည္။

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...