ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေရခဲေတာင္ေပၚက ထူးဆန္းေသာ ပိုးေကာင္

Wednesday, 23 January 2013

ေရခဲေတာင္ေပၚက ထူးဆန္းေသာ ပိုးေကာင္


Photo: ေရခဲေတာင္ေပၚက ထူးဆန္းေသာ ပိုးေကာင္

ရွီးပဒီးေခၚ ပိုးႏြယ္ေလးရဲ႕ အစြမ္းထက္ ေဆးဘက္ဝင္ မႈေတြက ေတာ္ေတာ္ ကိုမ်ားျပားပါတယ္။ အရသာမွာ ခ်ိဳျပီးဆိမ္႕တဲ႔အရသာရွိတယ္ ဆိုပါတယ္။ ၄င္းရွီးပဒီး ပိုးေကာင္ေလးေတြကို အေျခာက္လွမ္းျပီး အမႈန္႕ျပဳလုပ္ ကာ ေရာင္းခ်တတ္ၾကပါတယ္။အဟာရဓာတ္ ပါဝင္မႈ မ်ားျပားတဲ႔ အတြက္ ဖ်ားနာျပီး နလံထစလူနာေတြ အျမန္ဆံုး က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္လာေစျခင္း
ေက်ာက္ကပ္ကို ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ တာမ်ား ေခ်ာေမြ႕ေစျခင္းဓာတ္မတည္႕ျခင္းကို သက္ သာေစျခင္း၊
ေခ်ာင္း ဆိုး၊ ရင္ၾကပ္ေရာဂါမ်ားကို သက္သာေစျခင္းကင္ဆာျဖစ္ ပြားျခင္း ကို ေလ်ာ႕နည္းေစျခင္းေသြးဥမ်ားကို တိုးပြားေစျခင္း ေသြး ရည္ၾကည္အတြက္ ပရိုတိန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ ေသြးဖိအား မ်ားျခင္း၊ နည္းျခင္းကို ပံုမွန္ အတိုင္း ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္းအမ်ိဳးသားမ်ား အတြက္ ခြန္အား တိုးပြားေစျခင္း
ကိုယ္ခံအားကို ျမင္႕မားေစျခင္း၊ အဆုပ္ရဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ကို ေကာင္း မြန္ေစျခင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား ဓမၼတာေကာင္း မြန္ေစျခင္း ၊ ႏုပ်ိဳေစျခင္း၊ အေရး အေၾကာင္းမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္း သက္သာေစျခင္း စသျဖင္႕ အက်ိဳးမ်ား ရရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ရွီးပဒီးေခၚ ပိုးႏြယ္ေလးရဲ႕ အစြမ္းထက္ ေဆးဘက္ဝင္ မႈေတြက ေတာ္ေတာ္ ကိုမ်ားျပားပါတယ္။ အရသာမွာ ခ်ိဳျပီးဆိမ္႕တဲ႔အရသာရွိတယ္ ဆိုပါတယ္။ ၄င္းရွီးပဒီး ပိုးေကာင္ေလးေတြကို အေျခာက္လွမ္းျပီး အမႈန္႕ျပဳလုပ္ ကာ ေရာင္းခ်တတ္ၾကပါတယ္။အဟာရဓာတ္ ပါဝင္မႈ မ်ားျပားတဲ႔ အတြက္ ဖ်ားနာျပီး နလံထစလူနာေတြ အျမန္ဆံုး က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္လာေစျခင္း
ေက်ာက္ကပ္ကို ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ တာမ်ား ေခ်ာေမြ႕ေစျခင္းဓာတ္မတည္႕ျခင္းကို သက္ သာေစျခင္း၊
ေခ်ာင္း ဆိုး၊ ရင္ၾကပ္ေရာဂါမ်ားကို သက္သာေစျခင္းကင္ဆာျဖစ္ ပြားျခင္း ကို ေလ်ာ႕နည္းေစျခင္းေသြးဥမ်ားကို တိုးပြားေစျခင္း ေသြး ရည္ၾကည္အတြက္ ပရိုတိန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ ေသြးဖိအား မ်ားျခင္း၊ နည္းျခင္းကို ပံုမွန္ အတိုင္း ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္းအမ်ိဳးသားမ်ား အတြက္ ခြန္အား တိုးပြားေစျခင္း
ကိုယ္ခံအားကို ျမင္႕မားေစျခင္း၊ အဆုပ္ရဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ကို ေကာင္း မြန္ေစျခင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား ဓမၼတာေကာင္း မြန္ေစျခင္း ၊ ႏုပ်ိဳေစျခင္း၊ အေရး အေၾကာင္းမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္း သက္သာေစျခင္း စသျဖင္႕ အက်ိဳးမ်ား ရရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...