ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မႏၱေလးတြင္ တရားမ၀င္ ေနထုိင္သည့္ ျမန္မာစကား မတတ္သူမ်ားကိစၥ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူၿပီ

Monday, 18 February 2013

မႏၱေလးတြင္ တရားမ၀င္ ေနထုိင္သည့္ ျမန္မာစကား မတတ္သူမ်ားကိစၥ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူၿပီ


Photo: မႏၱေလးတြင္ တရားမ၀င္ ေနထုိင္သည့္ ျမန္မာစကား မတတ္သူမ်ားကိစၥ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူၿပီ

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမဟုတ္သည့္ ျမန္မာစကား မတတ္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ား တရားမ၀င္ ေနထိုင္ၾကသည္ကုိ စတင္ စိစစ္ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာဆုိစဥ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းက အထက္ပါအတုိင္း ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္၀ုိင္းၾကည္က မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာစကား မတတ္သည့္ လူမ်ဳိးမ်ား တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ ေနထုိင္မႈကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးရန္ တင္ျပခ်က္အေပၚ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး စိစစ္အေရးယူမႈမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ ႏုိင္ငံသားကတ္မ်ားသည္ တရား၀င္ထုတ္ေပးထားျခင္း ရွိ၊ မရွိအပါအ၀င္ တရားမ၀င္ေနထုိင္မႈမ်ားကို ၀န္ႀကီးဌာနမွ ရုံး လက္ခံမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံသားလက္မွတ္ ရရွိ ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကုိ လက္မွတ္မ်ား ျပန္လည္သိမ္းဆည္းၿပီး လက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အရာရွိ၊ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

“မႏၱေလးၿမိဳ႕သုိ႔ ျမန္မာစကား မတတ္သည့္ လူမ်ဳိးမ်ား တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္မႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ စနစ္တက် စစ္ေဆးရမည္ကိုလည္း ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ၿပီး ယခု အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ မိမိ၀န္ႀကီးဌာနက ေလးစား လုိက္နာလွ်က္ ရွိပါတယ္၊ မိမိဌာနက ထုတ္ေပးထားေသာ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရ စာရင္းမ်ားသည္ တရား၀င္ ထုတ္ေပး ထားျခင္းရွိ၊ မရွိ၊ ထုတ္ေပးမႈမွန္ကန္ျခင္းရွိ၊ မရွိ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မရွိဘဲ ဧည့္စာရင္းျဖင့္ ေနထုိင္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ တရားမ၀င္ ေနထုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ရုံး လက္ခံ မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ တုိက္ဆုိင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားအား မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ မမွန္မကန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ထိေရာက္စြာ စစ္ေဆး အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး တရားမ၀င္ ေနထုိင္သူမ်ားအားလည္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္မႈ၊ အေျခခ် ေနထုိင္မႈတုိ႔သည္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားကလည္း အမ်ဳိးသားေရး တာ၀န္တရပ္အျဖစ္ ပူးေပါင္း အသိေပး ေဖာ္ထုတ္ေပးပါက ပုိမုိ ထိေရာက္မည္ကုိလည္း တပါတည္း အသိေပးလုိပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ခံ စာေရးဆရာဆူးငွက္ကမူ မႏၱေလးတြင္ ျမန္မာစကား မတတ္ေသာ လူမ်ဳိးျခားမ်ား တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ ေနထုိင္မႈမ်ား အမ်ားအျပားရွိေနၿပီး အထူးသျဖင့္ တရုတ္အႏြယ္၀င္ အမ်ားစုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတရုတ္ အႏြယ္၀င္မ်ားမွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပုိင္း မႏၱေလးသုိ႔ အလုံးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာအမ်ဳိးသားပုိင္ ေနအိမ္ၿခံေျမ တုိက္တာအေဆာက္အအုံႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ တရုတ္အႏြယ္၀င္မ်ားလက္ထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္း ဧရာ၀တီသုိ႔ေျပာသည္။

“မႏၱေလးမွာ တရားမ၀င္ေနထုိင္မႈ ေသခ်ာေပါက္ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ၁၉၉၀ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ အလုံးအရင္းနဲ႔ ၀င္လာတယ္။ အလုံးအရင္း၀င္လာတာက အခ်ဳိ႕က  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းစဥ္နဲ႔ ၀င္လာတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ခ်ိတ္ၿပီး၀င္လာတာ။ တရုတ္ေတြပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ယူနန္ဘက္က ဟာေတြမ်ားတာပဲ။ မႏၱေလးရဲ႕ လက္ရင္း ျမန္မာ အမ်ဳိးသားပုိင္ စီးပြားေရး၊ အိမ္ယာေတြ ကုန္ၿပီဗ်။ ေျမေတြလည္းကုန္ၿပီ။ ဒီအခ်ိန္က်မွ အေရးယူမယ္ဆုိေတာ့ တအား ေနာက္က်ေနၿပီ။ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေတြ ပိုင္တဲ့ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေရေျမကုိ အကာကြယ္ေပးတာ၊ အေထာက္ကူေပးတာ ေတြရွိသင့္တယ္။ တရားမ၀င္ ေနထုိင္မႈေတြနဲ႔ အလုံးအရင္း ျဖစ္လာတာက အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ ျခစားမႈေတြေၾကာင့္ အမ်ားဆုံးပဲေပါ့။ လက္နက္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေနာက္ကြယ္ကေန ၀င္တာေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲ။  ကုိးကန္႔တံဆိပ္ တပ္ထားတဲ့ တရုတ္၊ ၀တံဆိပ္ထားတဲ့ တရုတ္ေတြခ်ည္းပဲ” ဟု ဆရာဆူးငွက္က ဆုိသည္။

ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္မွ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚတင္တင္မာကမူ တရားမ၀င္ ေနထုိင္မႈမ်ားကို အေရးယူရန္မွာ တိက်ေသခ်ာမႈႏွင့္ ေစ့စပ္မႈ အေရးႀကီးသည္ဟု ေျပာသည္။

“မႏၱေလးမွာက တရုတ္ကုိးကန္႔စပ္ေတြ၊ ကိုးကန္႔ေတြ၊ ၀ေတြေပါ့၊ တခ်ဳိ႕သူေတြက ျမန္မာစကားကုိ ေရေရလည္လည္ကို မတတ္ဘူး။ အဲဒါမ်ဳိးေတြ ေတာ္ေတာ္ေလး ရွိတယ္။ တရုတ္အႏြယ္၀င္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ခ်မ္းသာၾကတယ္၊ ျမန္မာေတြက မခ်မ္းသာၾကဘူး။ မႏၱေလးၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာက သူတို႔ေတြခ်ည္းပဲ။ အိမ္ေကာင္းေနရာေကာင္း ဆုိရင္ သူတို႔ဟာေတြခ်ည္းပဲ။ တရားမ၀င္ ေနထုိင္မႈေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္မယ္ဆုိရင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ အေသးစိတ္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေဖာ္ထုတ္ မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေဖာ္ထုတ္လုိ႔ျမန္မွာပါ။ ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ဖုိ႔လိုပါတယ္” ဟု ေဒၚတင္တင္မာက ဆုိသည္။

မႏၱေလးတြင္သာမက တႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္လည္း တရားမ၀င္ ႏုိင္ငံသားကတ္ ရရွိထားမႈမ်ား၊ တရားမ၀င္ ေနထုိင္မႈမ်ား ကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို တရား၀င္ အၿမဲတမ္း ေနထုိင္ခြင့္ေပးမည့္ PR စနစ္ကုိလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္း၏ အဆုိအရ သိရွိရသည္။


ဧရာ၀တီမႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမဟုတ္သည့္ ျမန္မာစကား မတတ္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ား တရားမ၀င္ ေနထိုင္ၾကသည္ကုိ စတင္ စိစစ္ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာဆုိစဥ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းက အထက္ပါအတုိင္း ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္၀ုိင္းၾကည္က မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာစကား မတတ္သည့္ လူမ်ဳိးမ်ား တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ ေနထုိင္မႈကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးရန္ တင္ျပခ်က္အေပၚ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး စိစစ္အေရးယူမႈမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ ႏုိင္ငံသားကတ္မ်ားသည္ တရား၀င္ထုတ္ေပးထားျခင္း ရွိ၊ မရွိအပါအ၀င္ တရားမ၀င္ေနထုိင္မႈမ်ားကို ၀န္ႀကီးဌာနမွ ရုံး လက္ခံမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံသားလက္မွတ္ ရရွိ ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကုိ လက္မွတ္မ်ား ျပန္လည္သိမ္းဆည္းၿပီး လက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အရာရွိ၊ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

“မႏၱေလးၿမိဳ႕သုိ႔ ျမန္မာစကား မတတ္သည့္ လူမ်ဳိးမ်ား တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္မႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ စနစ္တက် စစ္ေဆးရမည္ကိုလည္း ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ၿပီး ယခု အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ မိမိ၀န္ႀကီးဌာနက ေလးစား လုိက္နာလွ်က္ ရွိပါတယ္၊ မိမိဌာနက ထုတ္ေပးထားေသာ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရ စာရင္းမ်ားသည္ တရား၀င္ ထုတ္ေပး ထားျခင္းရွိ၊ မရွိ၊ ထုတ္ေပးမႈမွန္ကန္ျခင္းရွိ၊ မရွိ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မရွိဘဲ ဧည့္စာရင္းျဖင့္ ေနထုိင္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ တရားမ၀င္ ေနထုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ရုံး လက္ခံ မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ တုိက္ဆုိင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားအား မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ မမွန္မကန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ထိေရာက္စြာ စစ္ေဆး အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး တရားမ၀င္ ေနထုိင္သူမ်ားအားလည္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္မႈ၊ အေျခခ် ေနထုိင္မႈတုိ႔သည္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားကလည္း အမ်ဳိးသားေရး တာ၀န္တရပ္အျဖစ္ ပူးေပါင္း အသိေပး ေဖာ္ထုတ္ေပးပါက ပုိမုိ ထိေရာက္မည္ကုိလည္း တပါတည္း အသိေပးလုိပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ခံ စာေရးဆရာဆူးငွက္ကမူ မႏၱေလးတြင္ ျမန္မာစကား မတတ္ေသာ လူမ်ဳိးျခားမ်ား တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ ေနထုိင္မႈမ်ား အမ်ားအျပားရွိေနၿပီး အထူးသျဖင့္ တရုတ္အႏြယ္၀င္ အမ်ားစုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတရုတ္ အႏြယ္၀င္မ်ားမွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပုိင္း မႏၱေလးသုိ႔ အလုံးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာအမ်ဳိးသားပုိင္ ေနအိမ္ၿခံေျမ တုိက္တာအေဆာက္အအုံႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ တရုတ္အႏြယ္၀င္မ်ားလက္ထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္း ဧရာ၀တီသုိ႔ေျပာသည္။

“မႏၱေလးမွာ တရားမ၀င္ေနထုိင္မႈ ေသခ်ာေပါက္ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ၁၉၉၀ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ အလုံးအရင္းနဲ႔ ၀င္လာတယ္။ အလုံးအရင္း၀င္လာတာက အခ်ဳိ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းစဥ္နဲ႔ ၀င္လာတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ခ်ိတ္ၿပီး၀င္လာတာ။ တရုတ္ေတြပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ယူနန္ဘက္က ဟာေတြမ်ားတာပဲ။ မႏၱေလးရဲ႕ လက္ရင္း ျမန္မာ အမ်ဳိးသားပုိင္ စီးပြားေရး၊ အိမ္ယာေတြ ကုန္ၿပီဗ်။ ေျမေတြလည္းကုန္ၿပီ။ ဒီအခ်ိန္က်မွ အေရးယူမယ္ဆုိေတာ့ တအား ေနာက္က်ေနၿပီ။ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေတြ ပိုင္တဲ့ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေရေျမကုိ အကာကြယ္ေပးတာ၊ အေထာက္ကူေပးတာ ေတြရွိသင့္တယ္။ တရားမ၀င္ ေနထုိင္မႈေတြနဲ႔ အလုံးအရင္း ျဖစ္လာတာက အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ ျခစားမႈေတြေၾကာင့္ အမ်ားဆုံးပဲေပါ့။ လက္နက္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေနာက္ကြယ္ကေန ၀င္တာေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲ။ ကုိးကန္႔တံဆိပ္ တပ္ထားတဲ့ တရုတ္၊ ၀တံဆိပ္ထားတဲ့ တရုတ္ေတြခ်ည္းပဲ” ဟု ဆရာဆူးငွက္က ဆုိသည္။

ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္မွ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚတင္တင္မာကမူ တရားမ၀င္ ေနထုိင္မႈမ်ားကို အေရးယူရန္မွာ တိက်ေသခ်ာမႈႏွင့္ ေစ့စပ္မႈ အေရးႀကီးသည္ဟု ေျပာသည္။

“မႏၱေလးမွာက တရုတ္ကုိးကန္႔စပ္ေတြ၊ ကိုးကန္႔ေတြ၊ ၀ေတြေပါ့၊ တခ်ဳိ႕သူေတြက ျမန္မာစကားကုိ ေရေရလည္လည္ကို မတတ္ဘူး။ အဲဒါမ်ဳိးေတြ ေတာ္ေတာ္ေလး ရွိတယ္။ တရုတ္အႏြယ္၀င္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ခ်မ္းသာၾကတယ္၊ ျမန္မာေတြက မခ်မ္းသာၾကဘူး။ မႏၱေလးၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာက သူတို႔ေတြခ်ည္းပဲ။ အိမ္ေကာင္းေနရာေကာင္း ဆုိရင္ သူတို႔ဟာေတြခ်ည္းပဲ။ တရားမ၀င္ ေနထုိင္မႈေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္မယ္ဆုိရင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ အေသးစိတ္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေဖာ္ထုတ္ မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေဖာ္ထုတ္လုိ႔ျမန္မွာပါ။ ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ဖုိ႔လိုပါတယ္” ဟု ေဒၚတင္တင္မာက ဆုိသည္။

မႏၱေလးတြင္သာမက တႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္လည္း တရားမ၀င္ ႏုိင္ငံသားကတ္ ရရွိထားမႈမ်ား၊ တရားမ၀င္ ေနထုိင္မႈမ်ား ကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို တရား၀င္ အၿမဲတမ္း ေနထုိင္ခြင့္ေပးမည့္ PR စနစ္ကုိလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္း၏ အဆုိအရ သိရွိရသည္။


ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...