ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံတြင္ ကာဗြန္ မုိေနာက္ဆုိက္ ဓာတ္ေငြ႕ အဆိပ္သင့္မႈေၾကာင့္ လူ ၁ဝ ဦး ေသဆုံး

Wednesday, 6 February 2013

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံတြင္ ကာဗြန္ မုိေနာက္ဆုိက္ ဓာတ္ေငြ႕ အဆိပ္သင့္မႈေၾကာင့္ လူ ၁ဝ ဦး ေသဆုံး


 • တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံတြင္ ကာဗြန္ မုိေနာက္ဆုိက္ ဓာတ္ေငြ႕ အဆိပ္သင့္မႈေၾကာင့္ လူ ၁ဝ ဦး ေသဆုံး

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ရက္အတြင္း ကာဗြန္ မုိေနာက္ဆုိက္ ဓာတ္ေငြ႕ (Carbon monoxide) အဆိပ္သင့္မႈ ေၾကာင့္ လူ ၁ဝ ဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေဆးပညာ ဆုိင္ရာ ေကာလိပ္တစ္ခု အနီး အိမ္တစ္အိမ္၌ ေက်ာင္းသား ၅ ဦး ေသဆုံးမႈကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ဝ၈၃ဝ နာရီတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ ပါသည္။

အျခားျဖစ္စဥ္ တစ္ခုမွာ Chaoyang စီရင္စု Shilihe ေက်းရြာရွိ ေစ်းအနီးတြင္ ေနထုိင္ေသာ ေနအိမ္ တစ္ခုမွ ၇ ႏွစ္သား ကေလးငယ္ တစ္ဦး အပါအဝင္ ေဒသခံ လူ ၅ ဦး ေသဆုံး ေနမႈအား ေတြ႕ရွိခဲ့ ရပါသည္။ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ရွိ ေက်းလက္ေဒသ အမ်ားစုသည္ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာသုံး မီးဖုိမ်ားကုိ ေဆာင္းရာသီ၌ အသုံးျပဳေလ့ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါ မီးဖုိမ်ားသည္ ကာဗြန္ မုိေနာက္ဆုိက္ အဆိပ္ ဓာတ္ေငြ႕ကုိ ျဖစ္ေပၚ ေစႏုိင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ လူ ၁ဝ ဦး ေသဆုံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ မ်ားမွ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။

http://www.myawady.net.mm/allnews/global/item/6315-2013-02-06-15-06-11#.URJCo_Jafrp
  တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံတြင္ ကာဗြန္ မုိေနာက္ဆုိက္ ဓာတ္ေငြ႕ အဆိပ္သင့္မႈေၾကာင့္ လူ ၁ဝ ဦး ေသဆုံး

  တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ရက္အတြင္း ကာဗြန္ မုိေနာက္ဆုိက္ ဓာတ္ေငြ႕ (Carbon monoxide) အဆိပ္သင့္မႈ ေၾကာင့္ လူ ၁ဝ ဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေဆးပညာ ဆုိင္ရာ ေကာလိပ္တစ္ခု အနီး အိမ္တစ္အိမ္၌ ေက်ာင္းသား ၅ ဦး ေသဆုံးမႈကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ဝ၈၃ဝ နာရီတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ ပါသည္။

  အျခားျဖစ္စဥ္ တစ္ခုမွာ Chaoyang စီရင္စု Shilihe ေက်းရြာရွိ ေစ်းအနီးတြင္ ေနထုိင္ေသာ ေနအိမ္ တစ္ခုမွ ၇ ႏွစ္သား ကေလးငယ္ တစ္ဦး အပါအဝင္ ေဒသခံ လူ ၅ ဦး ေသဆုံး ေနမႈအား ေတြ႕ရွိခဲ့ ရပါသည္။ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ရွိ ေက်းလက္ေဒသ အမ်ားစုသည္ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာသုံး မီးဖုိမ်ားကုိ ေဆာင္းရာသီ၌ အသုံးျပဳေလ့ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါ မီးဖုိမ်ားသည္ ကာဗြန္ မုိေနာက္ဆုိက္ အဆိပ္ ဓာတ္ေငြ႕ကုိ ျဖစ္ေပၚ ေစႏုိင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ လူ ၁ဝ ဦး ေသဆုံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ မ်ားမွ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။
   
  by- myawady

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...