ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကုလားအုတ္ပင့္ကူ

Tuesday, 5 February 2013

ကုလားအုတ္ပင့္ကူ


Photo: ကုလားအုတ္ပင့္ကူ

ကုလားအုပ္ ပင့္ကူ (Camel Spider) လို႔လူသိမ်ားတဲ့ Solifugae အမည္ရ ပင့္ကူဟာ အျမင္မွာ အင္မတန္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ 

အဆိပ္ကေတာ့ လူကိုမေသေစပါဘူ။ သုိ႔ေပမယ့္ အႏၱရာယ္ေတာ့ ေပးႏိုင္ ပါတယ္။ တစ္ကိုယ္လံုး ျဖန္႔လိုက္ရင္ ၁၂ လက္မ ေလာက္ထိ ၾကီးသြားႏိုင္တဲ့ အတြက္ အရြယ္ၾကီး ပင့္ကူ အမ်ိဳးအစားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပင့္ကူလုိ႔ေျပာေပမယ့္ ပံုစံက ပင့္ကူနဲ႔ေတာင္ သိပ္မတူခ်င္ပါဘူး။ ခႏၶာကိုယ္က ပရြတ္ဆိတ္လိုပဲ အပိုင္းပိုင္းနဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမ့္ ေျခေထာင္မ်ားေတာ့ ပင့္ကူးမွန္းေတာ့ သိသာပါတယ္။ ပံုစံက ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့အတိုင္း အျပင္ အေမႊးမပါတဲ့ Camel spider လည္း ရွိပါတယ္။ သဲကႏၱာရမွာ စေကာ္ပီရံနဲ႔ အျပိဳင္ တိုက္ႏိုင္တဲ့ အေကာင္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ 

သူ႔ထက္ အရြယ္ငယ္တဲ့ ေျမြေတြ၊ ကင္းျမီးေကာက္ေတြကို စားသံုးႏိုင္ျပီး အျခားေသာ တြင္းေအာင္း သတၱဝါမ်ားကို စားသံုးပါတယ္။ သဲကႏၱာရရွိတဲ့ အပူပိုင္း ေဒသေတြမွာ ေနထိုင္က်က္စားတဲ့ ပင့္ကူၾကီး တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
--
Ref: wiki
ရိုးရာေလး
ကုလားအုပ္ ပင့္ကူ (Camel Spider) လို႔လူသိမ်ားတဲ့ Solifugae အမည္ရ ပင့္ကူဟာ အျမင္မွာ အင္မတန္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါတယ္။

အဆိပ္ကေတာ့ လူကိုမေသေစပါဘူ။ သုိ႔ေပမယ့္ အႏၱရာယ္ေတာ့ ေပးႏိုင္ ပါတယ္။ တစ္ကိုယ္လံုး ျဖန္႔လိုက္ရင္ ၁၂ လက္မ ေလာက္ထိ ၾကီးသြားႏိုင္တဲ့ အတြက္ အရြယ္ၾကီး ပင့္ကူ အမ်ိဳးအစားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပင့္ကူလုိ႔ေျပာေပမယ့္ ပံုစံက ပင့္ကူနဲ႔ေတာင္ သိပ္မတူခ်င္ပါဘူး။ ခႏၶာကိုယ္က ပရြတ္ဆိတ္လိုပဲ အပိုင္းပိုင္းနဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမ့္ ေျခေထာင္မ်ားေတာ့ ပင့္ကူးမွန္းေတာ့ သိသာပါတယ္။ ပံုစံက ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့အတိုင္း အျပင္ အေမႊးမပါတဲ့ Camel spider လည္း ရွိပါတယ္။ သဲကႏၱာရမွာ စေကာ္ပီရံနဲ႔ အျပိဳင္ တိုက္ႏိုင္တဲ့ အေကာင္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔ထက္ အရြယ္ငယ္တဲ့ ေျမြေတြ၊ ကင္းျမီးေကာက္ေတြကို စားသံုးႏိုင္ျပီး အျခားေသာ တြင္းေအာင္း သတၱဝါမ်ားကို စားသံုးပါတယ္။ သဲကႏၱာရရွိတဲ့ အပူပိုင္း ေဒသေတြမွာ ေနထိုင္က်က္စားတဲ့ ပင့္ကူၾကီး တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: wiki
ရိုးရာေလး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...