ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကင္က်ံဳအြန္ရဲ႕ဖုန္း ဘာအမ်ိဳးအစားလဲ?

Tuesday, 5 February 2013

ကင္က်ံဳအြန္ရဲ႕ဖုန္း ဘာအမ်ိဳးအစားလဲ?


Photo: ကင္က်ံဳအြန္ရဲ႕ဖုန္း ဘာအမ်ိဳးအစားလဲ? 
Tuesday, February 05, 2013 

ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ေျမာက္ကိုရီးယားသတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဓာတ္ပံုတပံုမွာ အစည္းအေ၀းတခု တက္ေရာက္ေနတဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္က်ံဳအြန္ (Kim Jong-Un) ကိုေတြ႔ရၿပီး သူ႔ရဲ႕ေဘးမွာခ်ထားတဲ့ ဖုန္းက ဘာအမ်ိဳးအစားလည္းဆိုတဲ့ေမးခြန္းက ေတာင္ကိုရီးယားမွာ ေပၚျပဴလာျဖစ္
ေနပါတယ္။ 

ဓာတ္ပံုထဲမွာအနက္ေရာက္ဖုန္းတစ္လံုးကိုကင္က်ံဳအြန္ရဲ႕ေရွ႕ကစာရြက္
အပံုေဘးမွာ ခ်ထားတာေတြ႔ရၿပီး လက္ထဲမွာလည္း ေဆးလိပ္တလိပ္
ကို ညွပ္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယားမွာ ကင္က်ံဳအြန္ရဲ႕ဖုန္းဟာ စမတ္ဖုန္းျဖစ္ၿပီး Samsung, HTC, iPhone ထဲကတခုခုျဖစ္မယ္လို႔ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္။ Samsung 
ကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ဖုန္း မဟုတ္ဘူးလို႔ AFPကိုေျပာေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယားအစုိးရက အဲဒီဓာတ္ပံုကို ေသခ်ာေလ့လာ
ဆန္းစစ္ခဲ့ၿပီး HTC ျဖစ္ဖို႔မ်ားေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ပါတယ္။

အီဂ်စ္က ဆက္သြယ္ေရးကုမၢဏီျဖစ္တဲ့ Orascom နဲ႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈျဖင့္
ေျမာက္ကိုရီးယားမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာမွ စတင္သံုးခဲ့ၾကၿပီး
ျပည္တြင္းအင္တာနက္ကိုေတာ့ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ လူဦးေရ ၁ သန္းေလာက္က မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးၾကၿပီး ျပည္
တြင္းမွာပဲ တဦးနဲ႔တဦး ေခၚဆိုႏိုင္ၿပီးတိုင္းျပည္ျပင္ပကို ေခၚဆိုမရႏိုင္ေၾကာင္း
သိရပါတယ္။

(Ref; Channel News Asia, Feb 4 , 2013, Kim Jong-Un and the mystery smartphone)
Myanmar1ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ေျမာက္ကိုရီးယားသတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဓာတ္ပံုတပံုမွာ အစည္းအေ၀းတခု တက္ေရာက္ေနတဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္က်ံဳအြန္ (Kim Jong-Un) ကိုေတြ႔ရၿပီး သူ႔ရဲ႕ေဘးမွာခ်ထားတဲ့ ဖုန္းက ဘာအမ်ိဳးအစားလည္းဆိုတဲ့ေမးခြန္းက ေတာင္ကိုရီးယားမွာ ေပၚျပဴလာျဖစ္
ေနပါတယ္။

ဓာတ္ပံုထဲမွာအနက္ေရာက္ဖုန္းတစ္လံုးကိုကင္က်ံဳအြန္ရဲ႕ေရွ႕ကစာရြက္
အပံုေဘးမွာ ခ်ထားတာေတြ႔ရၿပီး လက္ထဲမွာလည္း ေဆးလိပ္တလိပ္
ကို ညွပ္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယားမွာ ကင္က်ံဳအြန္ရဲ႕ဖုန္းဟာ စမတ္ဖုန္းျဖစ္ၿပီး Samsung, HTC, iPhone ထဲကတခုခုျဖစ္မယ္လို႔ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္။ Samsung
ကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ဖုန္း မဟုတ္ဘူးလို႔ AFPကိုေျပာေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယားအစုိးရက အဲဒီဓာတ္ပံုကို ေသခ်ာေလ့လာ
ဆန္းစစ္ခဲ့ၿပီး HTC ျဖစ္ဖို႔မ်ားေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ပါတယ္။

အီဂ်စ္က ဆက္သြယ္ေရးကုမၢဏီျဖစ္တဲ့ Orascom နဲ႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈျဖင့္
ေျမာက္ကိုရီးယားမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာမွ စတင္သံုးခဲ့ၾကၿပီး
ျပည္တြင္းအင္တာနက္ကိုေတာ့ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ လူဦးေရ ၁ သန္းေလာက္က မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးၾကၿပီး ျပည္
တြင္းမွာပဲ တဦးနဲ႔တဦး ေခၚဆိုႏိုင္ၿပီးတိုင္းျပည္ျပင္ပကို ေခၚဆိုမရႏိုင္ေၾကာင္း
သိရပါတယ္။

(Ref; Channel News Asia, Feb 4 , 2013, Kim Jong-Un and the mystery smartphone)
Myanmar1

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...