ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ယာဥ္ေၾကာရႈပ္ေထြးေနေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရွင္းလင္းျခင္း မျပဳဘဲ အေ၀းမွ ညႊန္ၾကားေနသည့္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ အေရးယူမည္

Friday, 22 February 2013

ယာဥ္ေၾကာရႈပ္ေထြးေနေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရွင္းလင္းျခင္း မျပဳဘဲ အေ၀းမွ ညႊန္ၾကားေနသည့္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ အေရးယူမည္


Photo: ယာဥ္ေၾကာရႈပ္ေထြးေနေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရွင္းလင္းျခင္း မျပဳဘဲ အေ၀းမွ ညႊန္ၾကားေနသည့္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ အေရးယူမည္

Created on Saturday, 23 February 2013 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယာဥ္ေၾကာရႈပ္ေထြးေနသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရွင္းလင္းျခင္း မျပဳဘဲ အေ၀းမွညႊန္ၾကားေနသည့္ ယာဥ္ထိန္းရဲ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ စစ္ေဆးအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴးရုံးမွ သိရွိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း လမ္းဆုံမ်ား၊ မီးပြိဳင့္မ်ားႏွင့္ လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ ယာဥ္ထိန္းရုံးငယ္မ်ား ထားရွိၿပီး လမ္းပိတ္ဆုိ႔မႈကို ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ျမန္ဆန္စြာ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲဲ႕၀င္မ်ားကုိ တာ၀န္ေပးထားေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ တာ၀န္ပ်က္ကြက္မႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴးရုံးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းသုိ႔ တာ၀န္ပ်က္ကြက္သည့္ ယာဥ္ထိန္းရဲ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္အလုိက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕စုမွဴးမ်ားက စစ္ေဆးအေရးယူသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴးရုံးမွ ဒုတိယတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး ရဲမွဴးသာေဌးက "ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ လင့္လမ္းနဲ႔ ဓမၼေစတီလမ္းဆုံမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးလုိ အရည္ခ်င္းရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ အမ်ားႀကီး ေမြးထုတ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ ဒါ့အျပင္ တာ၀န္ပ်က္ကြက္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကုိလည္း စစ္ေဆးၿပီး အေရးယူသြားပါ့မယ္။ တခ်ဳိ႕ယာဥ္ထိန္း တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြက ယာဥ္ေၾကာေတြရႈပ္ေထြးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ယာဥ္ထိန္းရုံးထဲကေနၿပီးေတာ့ ၀ီစီကုိပဲ ထုိင္ၿပီးမႈတ္ေနတယ္။ ယာဥ္ရႈပ္ေနတဲ့ေနရာကုိ မသြားဘဲ ထုိင္ၿပီးစကားေျပာေနတာေတြ၊ စာထုိင္ဖတ္ေနတာေတြကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္ေတြရဲ႕ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕စုမွဴးေတြက ေရွာင္တခင္ လွည့္ပတ္စစ္ေဆးမယ္။ ပထမအႀကိမ္အေနနဲ႔ သတိေပး ဆုံးမမယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္တာ ၀န္ပ်က္ကြက္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕မႈေတြ ရာထူးေလွ်ာ့ခ်တာေတြကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္" ဟု ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အားကုိ ၁၄၀၀ ဦးအထိ တုိးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ယာဥ္မ်ားကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္အထိ အမႈေပါင္း ၁၀၀၀၀ နီးပါး စစ္ေဆးအေရးယူခဲ့ရေၾကာင္း အဆုိပါဌာနမွ သိရသည္။


eleven.ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယာဥ္ေၾကာရႈပ္ေထြးေနသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရွင္းလင္းျခင္း မျပဳဘဲ အေ၀းမွညႊန္ၾကားေနသည့္ ယာဥ္ထိန္းရဲ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ စစ္ေဆးအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴးရုံးမွ သိရွိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း လမ္းဆုံမ်ား၊ မီးပြိဳင့္မ်ားႏွင့္ လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ ယာဥ္ထိန္းရုံးငယ္မ်ား ထားရွိၿပီး လမ္းပိတ္ဆုိ႔မႈကို ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ျမန္ဆန္စြာ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲဲ႕၀င္မ်ားကုိ တာ၀န္ေပးထားေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ တာ၀န္ပ်က္ကြက္မႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴးရုံးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းသုိ႔ တာ၀န္ပ်က္ကြက္သည့္ ယာဥ္ထိန္းရဲ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္အလုိက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕စုမွဴးမ်ားက စစ္ေဆးအေရးယူသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴးရုံးမွ ဒုတိယတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး ရဲမွဴးသာေဌးက "ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ လင့္လမ္းနဲ႔ ဓမၼေစတီလမ္းဆုံမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးလုိ အရည္ခ်င္းရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ အမ်ားႀကီး ေမြးထုတ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ ဒါ့အျပင္ တာ၀န္ပ်က္ကြက္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကုိလည္း စစ္ေဆးၿပီး အေရးယူသြားပါ့မယ္။ တခ်ဳိ႕ယာဥ္ထိန္း တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြက ယာဥ္ေၾကာေတြရႈပ္ေထြးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ယာဥ္ထိန္းရုံးထဲကေနၿပီးေတာ့ ၀ီစီကုိပဲ ထုိင္ၿပီးမႈတ္ေနတယ္။ ယာဥ္ရႈပ္ေနတဲ့ေနရာကုိ မသြားဘဲ ထုိင္ၿပီးစကားေျပာေနတာေတြ၊ စာထုိင္ဖတ္ေနတာေတြကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္ေတြရဲ႕ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕စုမွဴးေတြက ေရွာင္တခင္ လွည့္ပတ္စစ္ေဆးမယ္။ ပထမအႀကိမ္အေနနဲ႔ သတိေပး ဆုံးမမယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္တာ ၀န္ပ်က္ကြက္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕မႈေတြ ရာထူးေလွ်ာ့ခ်တာေတြကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္" ဟု ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အားကုိ ၁၄၀၀ ဦးအထိ တုိးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ယာဥ္မ်ားကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္အထိ အမႈေပါင္း ၁၀၀၀၀ နီးပါး စစ္ေဆးအေရးယူခဲ့ရေၾကာင္း အဆုိပါဌာနမွ သိရသည္။


eleven.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...