ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အေမရိကန္ MGM မီဒီယာ ရဲ ႔ ေနာက္ကြယ္က ဇာတ္လမ္း

Friday, 22 February 2013

အေမရိကန္ MGM မီဒီယာ ရဲ ႔ ေနာက္ကြယ္က ဇာတ္လမ္း

Photo: အေမရိကန္ MGM မီဒီယာ ရဲ ႔ ေနာက္ကြယ္က ဇာတ္လမ္း
Friday, 22 February 2013

Metro-Goldwyn-Mayer လို႔ေခၚတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ အေမရိကန္ မီဒီယာ တစ္ခုအေနနဲ႔ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုရဖို႔အတြက္ တကယ့္ ျခေသၤ႔ အစစ္ကို အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ၾကိဳးစားမွုနဲ႔အတူ ယေန႔တိုင္ ထုိက္တန္တဲ့ ေအာင္ျမင္မွုကိုလည္း ရရွိခဲ့ေစပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ေအာင္ျမင္မွု ေနာက္ကြယ္မွာ ဝမ္းနည္းစရာ ဇာတ္လမ္း တစ္ပုဒ္ ရွိေနပါတယ္။ ပထမဆံုး ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ လိုဂို လုပ္တုန္းက ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၁၆ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၂၄ ခုႏွစ္၊ ၁၉၂၄ ကေန ၁၉၂၈ ခုႏွစ္အထိ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ေျခေသၤ့ Slats ဟာ သူ႔ ေျခေသၤ့ထိန္း တစ္ဦးနဲ႔ လက္ေထာက္ ႏွစ္ဦးကို ကိုက္သတ္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမဆံုး အၾကိမ္ လိုဂိုလုပ္ဖို႔ ေရာက္ကူးျပီး ေနာက္တစ္ရက္မွာပဲ 
သံုးဦးလံုး အကိုက္သတ္ခံခဲ့ရတယ္လို႔ဆုိပါတယ္။ MGM အေနနဲ႔ ယင္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြနဲ႔ ေျဖရွင္းျပီး လူေသတဲ့ သတင္းက
ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါတယ္။ ပထမ တစ္ၾကိမ္က ျဖစ္ရပ္ကို သင္ခန္းစာယူလို႔ ေနာက္ထပ္ ျခေသၤ့ေလးေကာင္နဲ႔ ရိုက္တဲ့ လိုဂိုမ်ားမွာ ေဘးကင္းေပမယ့္ ပထမ လိုဂိုမွာ ေသြးစြန္းသြားတဲ့ MGM ဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳရတယ္လို႔ ယံုၾကည္သူ မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: rare-facts
International news for myanmar

--
http://www.innewsmyanmar.com/2013/02/mgm.html

--Metro-Goldwyn-Mayer လို႔ေခၚတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ အေမရိကန္ မီဒီယာ တစ္ခုအေနနဲ႔ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုရဖို႔အတြက္ တကယ့္ ျခေသၤ႔ အစစ္ကို အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ယင္းကဲ့သုိ႔ ၾကိဳးစားမွုနဲ႔အတူ ယေန႔တိုင္ ထုိက္တန္တဲ့ ေအာင္ျမင္မွုကိုလည္း ရရွိခဲ့ေစပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ေအာင္ျမင္မွု ေနာက္ကြယ္မွာ ဝမ္းနည္းစရာ ဇာတ္လမ္း တစ္ပုဒ္ ရွိေနပါတယ္။ ပထမဆံုး ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ လိုဂို လုပ္တုန္းက ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၁၆ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၂၄ ခုႏွစ္၊ ၁၉၂၄ ကေန ၁၉၂၈ ခုႏွစ္အထိ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ေျခေသၤ့ Slats ဟာ သူ႔ ေျခေသၤ့ထိန္း တစ္ဦးနဲ႔ လက္ေထာက္ ႏွစ္ဦးကို ကိုက္သတ္ခဲ့ပါတယ္။


ပထမဆံုး အၾကိမ္ လိုဂိုလုပ္ဖို႔ ေရာက္ကူးျပီး ေနာက္တစ္ရက္မွာပဲ
သံုးဦးလံုး အကိုက္သတ္ခံခဲ့ရတယ္လို႔ဆုိပါတယ္။ MGM အေနနဲ႔ ယင္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြနဲ႔ ေျဖရွင္းျပီး လူေသတဲ့ သတင္းက
ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါတယ္။ ပထမ တစ္ၾကိမ္က ျဖစ္ရပ္ကို သင္ခန္းစာယူလို႔ ေနာက္ထပ္ ျခေသၤ့ေလးေကာင္နဲ႔ ရိုက္တဲ့ လိုဂိုမ်ားမွာ ေဘးကင္းေပမယ့္ ပထမ လိုဂိုမွာ ေသြးစြန္းသြားတဲ့ MGM ဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳရတယ္လို႔ ယံုၾကည္သူ မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: rare-facts
International news for myan

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...