ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ရွပ္ေျပးေရယာဥ္ေပၚမွ ရန္ပြဲမ်ား

Sunday, 10 February 2013

ရွပ္ေျပးေရယာဥ္ေပၚမွ ရန္ပြဲမ်ား


Photo: ရွပ္ေျပးေရယာဥ္ေပၚမွ ရန္ပြဲမ်ား
-------------------------------

(၉.၂.၂၀၁၃) စေနေန႔ ညေန (၅း၃၀) အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း မွ ေမာ္ကၽြန္း သို႔ ထြက္ခြာလာေသာ ပုသိမ္သူရွပ္ေျပးေရယာဥ္ အမွတ္(၂) ေပၚတြင္ ရန္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း လိုက္ပါလာသူ ခရီးသည္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ျဖစ္ပြားပံုမွာ က်ိဳက္လတ္ျမိဳ႕သို႔ မေရာက္မီ ေရယာဥ္ထမင္းဆိုင္၌ အရက္ေသာက္ျပီးအလြန္အကၽြံ မူးရစ္ေနသူ ခရီးသည္လူငယ္တစ္ဦး၏ ရမ္းကားမႈေၾကာင့္ ခရီးသည္ ရဲ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက တားျမစ္ရာ အျပန္အလွန္ ထိုးၾကိတ္သတ္ပုတ္ၾကသည္အထိ ရန္ပြဲၾကီးမားလာသည္။အေနာက္တိုင္းဆန္ဆန္ ပုလင္းမ်ားကို ရိုက္ခြဲျပီး ပုလင္းခါးျပတ္ျဖင့္ အရက္မူးရစ္ေနသူက တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ၂ ဦးစလံုး ေသြးသံရဲရဲျဖင့္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိသြားၾကသည္။ခရီးသည္မ်ားက သေဘၤာတာ၀န္ခံကို ၀ိုင္း၀န္းေအာ္ဟစ္ေခၚၾကေသာ္လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် လာေရာက္ေျဖရွင္းျခင္း မရွိဟု ခရီးသည္မ်ားကေျပာၾကားသည္။ျမင္းကကုန္း ေရာက္ခါနီးမွ ရန္ပြဲျပီးသြားေၾကာင္းသိရသည္။
ထမင္းဆိုင္၌ အရက္ေသစာေရာင္ခ်ျခင္း၊ သေဘၤာေပၚတြင္တာ၀န္ခံအျဖစ္ထိန္းမည့္သူမရွိျခင္း၊ ၆ ေပခန္႔ ေနရာတြင္ လူ (၄)ဦး ေရာင္းခ်ျပီး ပစၥည္းတင္ရန္ စင္မရွိျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္မႈမရွိျခင္း၊ ၁၄.၁.၂၀၁၃ ေန႔ကပုသိမ္သူဆိပ္ခံေဘာမွ လူငယ္တစ္ဦးေသဆံုးျပဳတ္က်ေသဆံုးျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားက ရွပ္ေျပးေရယာဥ္အေပၚ စိတ္ပ်က္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း ခရီးသြားလာမႈမ်ားျပားသူတို႔က ေျပာၾကားပါသည္။
 Maw Gyun City(၉.၂.၂၀၁၃) စေနေန႔ ညေန (၅း၃၀) အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း မွ ေမာ္ကၽြန္း သို႔ ထြက္ခြာလာေသာ ပုသိမ္သူရွပ္ေျပးေရယာဥ္ အမွတ္(၂) ေပၚတြင္ ရန္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း လိုက္ပါလာသူ ခရီးသည္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ျဖစ္ပြားပံုမွာ က်ိဳက္လတ္ျမိဳ႕သို႔ မေရာက္မီ ေရယာဥ္ထမင္းဆိုင္၌ အရက္ေသာက္ျပီးအလြန္အကၽြံ မူးရစ္ေနသူ ခရီးသည္လူငယ္တစ္ဦး၏ ရမ္းကားမႈေၾကာင့္ ခရီးသည္ ရဲ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက တားျမစ္ရာ အျပန္အလွန္ ထိုးၾကိတ္သတ္ပုတ္ၾကသည္အထိ ရန္ပြဲၾကီးမားလာသည္။အေနာက္တိုင္းဆန္ဆန္ ပုလင္းမ်ားကို ရိုက္ခြဲျပီး ပုလင္းခါးျပတ္ျဖင့္ အရက္မူးရစ္ေနသူက တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ၂ ဦးစလံုး ေသြးသံရဲရဲျဖင့္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိသြားၾကသည္။ခရီးသည္မ်ားက သေဘၤာတာ၀န္ခံကို ၀ိုင္း၀န္းေအာ္ဟစ္ေခၚၾကေသာ္လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် လာေရာက္ေျဖရွင္းျခင္း မရွိဟု ခရီးသည္မ်ားကေျပာၾကားသည္။ျမင္းကကုန္း ေရာက္ခါနီးမွ ရန္ပြဲျပီးသြားေၾကာင္းသိရသည္။
ထမင္းဆိုင္၌ အရက္ေသစာေရာင္ခ်ျခင္း၊ သေဘၤာေပၚတြင္တာ၀န္ခံအျဖစ္ထိန္းမည့္သူမရွိျခင္း၊ ၆ ေပခန္႔ ေနရာတြင္ လူ (၄)ဦး ေရာင္းခ်ျပီး ပစၥည္းတင္ရန္ စင္မရွိျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္မႈမရွိျခင္း၊ ၁၄.၁.၂၀၁၃ ေန႔ကပုသိမ္သူဆိပ္ခံေဘာမွ လူငယ္တစ္ဦးေသဆံုးျပဳတ္က်ေသဆံုးျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားက ရွပ္ေျပးေရယာဥ္အေပၚ စိတ္ပ်က္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း ခရီးသြားလာမႈမ်ားျပားသူတို႔က ေျပာၾကားပါသည္။
Maw Gyun City

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...