ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Mr. Bean မင္းသား၏ McLaren F1 ကား ျပင္ဆင္စရိတ္ မူလကား ေစ်းႏႈန္း နီးပါး ကုန္က်

Sunday, 10 February 2013

Mr. Bean မင္းသား၏ McLaren F1 ကား ျပင္ဆင္စရိတ္ မူလကား ေစ်းႏႈန္း နီးပါး ကုန္က်


Photo: Mr. Bean မင္းသား၏ McLaren F1 ကား ျပင္ဆင္စရိတ္ မူလကား ေစ်းႏႈန္း နီးပါး ကုန္က် 

Mr.Bean ဇာတ္လမ္းတြဲ၌ မင္းသားႀကီး ႐ုိဝမ္အက္ကင္ဆန္ အသုံး ျပဳေလ့ ရွိေသာ McLaren F1 ကားသည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အတြင္းက ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီး သြားခဲ့ရာ ကားကုိ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ခဲ့သည့္ ကုန္က် စရိတ္မွာ ၎ကား၏ မူလ တန္ဖုိး နီးပါး ကုန္က်ခဲ့ေၾကာင္း အင္တာနက္ သတင္း တစ္ပုဒ္ အရ သိရသည္။

၎ McLaren F1 ကား အတြက္ ျပင္ဆင္မႈ ကုန္က် စရိတ္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ သန္းေက်ာ္ ကုန္က် ခဲ့ၿပီး အခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ ခဲ့ရသည္။ Mr.Bean မင္းသားႀကီး အက္ကင္ဆန္ သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က ယာဥ္ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့ရာတြင္ ကား ပ်က္စီး သြားခဲ့သည့္ အျပင္ ၎၏ ပခုံး၌လည္း ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာ ရရွိ ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ကား ျပင္ဆင္စရိတ္ အကုန္အက် မ်ားခဲ့ရျခင္းမွာ McLaren F1 ကားကုိ ထုတ္လုပ္ ခဲ့စဥ္က အရည္ အေသြး ေကာင္းေသာ ကာဗြန္ဖုိင္ဘာ ပစၥည္းမ်ား ကုိသာ အသုံး ျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု RK Harrison ကား အာမခံ ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဘန္းစတတ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ McLaren F1 ကား အင္ဂ်င္ အထုိင္ ေနရာကုိ ေရႊျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္လည္း ပုံမွန္ ကားမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ပုိ၍ အကုန္အက် မ်ားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္းစတတ္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ေစ်းႀကီးသည့္ ကားမ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ ထားသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ကားမ်ားကုိ ရာသီဥတု ေကာင္းမြန္သည့္ အခ်ိန္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အႀကိမ္ အနည္းငယ္ သာလွ်င္ အသုံး ျပဳၾကေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ မင္းသားႀကီးသည္ ၎၏ ကားကုိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံး ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဘန္းစတတ္က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ မင္းသားႀကီး ကမူ စူပါ ကားမ်ားကုိ အသုံးျပဳ သင့္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ တန္ဖိုးႀကီး ကားမ်ားကုိ ကားဂိုေဒါင္ အတြင္း မသိမ္းထား သင့္ဟု ၎အေနျဖင့္ ယူဆေၾကာင္း လန္ဒန္ အိုလံပစ္ ပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲ အခမ္း အနားတြင္ မဂၢဇင္း တစ္ခုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆုိပါ ၿပိဳင္ကားကို မင္းသားႀကီးက အလြန္ ႏွစ္သက္ၿပီး ၁၅ ႏွစ္ ၾကာ ပိုင္ဆုိင္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပ်က္စီး သြားသည့္ကားကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။Mr.Bean ဇာတ္လမ္းတြဲ၌ မင္းသားႀကီး ႐ုိဝမ္အက္ကင္ဆန္ အသုံး ျပဳေလ့ ရွိေသာ McLaren F1 ကားသည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အတြင္းက ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီး သြားခဲ့ရာ ကားကုိ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ခဲ့သည့္ ကုန္က် စရိတ္မွာ ၎ကား၏ မူလ တန္ဖုိး နီးပါး ကုန္က်ခဲ့ေၾကာင္း အင္တာနက္ သတင္း တစ္ပုဒ္ အရ သိရသည္။

၎ McLaren F1 ကား အတြက္ ျပင္ဆင္မႈ ကုန္က် စရိတ္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ သန္းေက်ာ္ ကုန္က် ခဲ့ၿပီး အခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ ခဲ့ရသည္။ Mr.Bean မင္းသားႀကီး အက္ကင္ဆန္ သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က ယာဥ္ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့ရာတြင္ ကား ပ်က္စီး သြားခဲ့သည့္ အျပင္ ၎၏ ပခုံး၌လည္း ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာ ရရွိ ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ကား ျပင္ဆင္စရိတ္ အကုန္အက် မ်ားခဲ့ရျခင္းမွာ McLaren F1 ကားကုိ ထုတ္လုပ္ ခဲ့စဥ္က အရည္ အေသြး ေကာင္းေသာ ကာဗြန္ဖုိင္ဘာ ပစၥည္းမ်ား ကုိသာ အသုံး ျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု RK Harrison ကား အာမခံ ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဘန္းစတတ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ McLaren F1 ကား အင္ဂ်င္ အထုိင္ ေနရာကုိ ေရႊျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္လည္း ပုံမွန္ ကားမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ပုိ၍ အကုန္အက် မ်ားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္းစတတ္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ေစ်းႀကီးသည့္ ကားမ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ ထားသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ကားမ်ားကုိ ရာသီဥတု ေကာင္းမြန္သည့္ အခ်ိန္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အႀကိမ္ အနည္းငယ္ သာလွ်င္ အသုံး ျပဳၾကေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ မင္းသားႀကီးသည္ ၎၏ ကားကုိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံး ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဘန္းစတတ္က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ မင္းသားႀကီး ကမူ စူပါ ကားမ်ားကုိ အသုံးျပဳ သင့္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ တန္ဖိုးႀကီး ကားမ်ားကုိ ကားဂိုေဒါင္ အတြင္း မသိမ္းထား သင့္ဟု ၎အေနျဖင့္ ယူဆေၾကာင္း လန္ဒန္ အိုလံပစ္ ပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲ အခမ္း အနားတြင္ မဂၢဇင္း တစ္ခုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆုိပါ ၿပိဳင္ကားကို မင္းသားႀကီးက အလြန္ ႏွစ္သက္ၿပီး ၁၅ ႏွစ္ ၾကာ ပိုင္ဆုိင္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပ်က္စီး သြားသည့္ကားကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...