ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မႏၲေလးက်ဳံးေရျပင္အမ်ိဳးသား အေလာင္း တစ္ေလာင္း က်ဳံးေရျပင္ ေပၚတြင္ ေပၚေန

Sunday, 10 February 2013

မႏၲေလးက်ဳံးေရျပင္အမ်ိဳးသား အေလာင္း တစ္ေလာင္း က်ဳံးေရျပင္ ေပၚတြင္ ေပၚေန


Photo: မႏၲေလးက်ဳံးေရျပင္တြင္ အေလာင္းတစ္ေလာင္း ေတြ႕ရွိ

မႏၲေလး ၊ ၁၁-၂-၂၀၁၃

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၊ ေအာင္ေျမ သာစံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ၆၆ လမ္း ၊ ၁၆x၁၇ လမ္းၾကား က်ဳံးေရျပင္ လမ္းဘက္ အျခမ္း ေရစပ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီက အမ်ိဳးသား အေလာင္း တစ္ေလာင္း က်ဳံးေရျပင္ ေပၚတြင္ ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အခင္း ျဖစ္ပြားရာ ေနရာသုိ႔ အမွတ္(၂) ရဲစခန္းမွဴး ရဲအုပ္ သူရထြန္းဦး ဦးစီးအဖဲြ႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေသဆံုးသူ၏ ေနရပ္ လိပ္စာ စံုစမ္းရာ ေသဆံုးသူမွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၊ မဟာ ေအာင္ေျမ ၿမိဳ႕နယ္ ၊ မဟာၿမိဳင္ ၂ ရပ္ကြက္ ၊ ၆၄ လမ္း ၊ ၃၅x၃၆ လမ္းၾကား ေရတန္းျပန္ လမ္းသြယ္ေန ထြန္းေနာင္ေလး ၂၉ ႏွစ္ (ဘ) ဦးစန္းေနာင္ ဆုိသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အမွတ္(၂) ရဲစခန္း မွ ေသမႈေသခင္း ၄/၂၀၁၃ အရ ဆက္လက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၊ ေအာင္ေျမ သာစံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ၆၆ လမ္း ၊ ၁၆x၁၇ လမ္းၾကား က်ဳံးေရျပင္ လမ္းဘက္ အျခမ္း ေရစပ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီက အမ်ိဳးသား အေလာင္း တစ္ေလာင္း က်ဳံးေရျပင္ ေပၚတြင္ ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ အခင္း ျဖစ္ပြားရာ ေနရာသုိ႔ အမွတ္(၂) ရဲစခန္းမွဴး ရဲအုပ္ သူရထြန္းဦး ဦးစီးအဖဲြ႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေသဆံုးသူ၏ ေနရပ္ လိပ္စာ စံုစမ္းရာ ေသဆံုးသူမွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၊ မဟာ ေအာင္ေျမ ၿမိဳ႕နယ္ ၊ မဟာၿမိဳင္ ၂ ရပ္ကြက္ ၊ ၆၄ လမ္း ၊ ၃၅x၃၆ လမ္းၾကား ေရတန္းျပန္ လမ္းသြယ္ေန ထြန္းေနာင္ေလး ၂၉ ႏွစ္ (ဘ) ဦးစန္းေနာင္ ဆုိသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အမွတ္(၂) ရဲစခန္း မွ ေသမႈေသခင္း ၄/၂၀၁၃ အရ ဆက္လက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...