ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကမၻာတစ္ဝန္း မ်က္မျမင္မ်ား အတြက္ စက္႐ုပ္ အဂၤါတု မ်က္ဝန္း ျဖန္႕ခ်ိ ေတာ့မည္

Friday, 8 February 2013

ကမၻာတစ္ဝန္း မ်က္မျမင္မ်ား အတြက္ စက္႐ုပ္ အဂၤါတု မ်က္ဝန္း ျဖန္႕ခ်ိ ေတာ့မည္


Photo: ကမၻာတစ္ဝန္း မ်က္မျမင္မ်ား အတြက္ စက္႐ုပ္ အဂၤါတု မ်က္ဝန္း ျဖန္႕ခ်ိ
************************************************
ေတာ့မည္
*******

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတြင္ သုေတသီ မ်ားက ကာလရွည္ၾကာ စမ္းသပ္ သုေတသန ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေန႔ အလင္းေရာင္ကုိ ျမင္ႏုိင္ေသာ ပထမဆုံး စက္႐ုပ္ အဂၤါတု မ်က္ဝန္းကို တီထြင္ ထုတ္လုပ္ ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မ်က္စိ လုံးဝ မျမင္ရသည့္ အသက္ ၂၇ ႏွစ္မွ ၇၇ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ လူ ၃ဝ ဦးအား မ်က္စိအတု တပ္ဆင္ စမ္းသပ္ ခဲ့ရာ အခ်ဳိ႕မွာ သတင္းစာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး တခ်ဳိ႕မွာ အေရာင္မ်ားပင္ ခြဲျခား ျမင္ႏုိင္စြမ္း ရွိသည္ ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အဆုိပါ စနစ္က အုိမင္း၍ အျမင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းသူ မ်ားကုိလည္း ျပန္လည္ ျမင္ႏိုင္စြမ္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Second Sight ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ထုတ္လုပ္မႈ ဌာနက တီထြင္ ဖန္တီးခဲ့သည့္ Argus II မ်က္ၾကည္လႊာ အဂၤါတု စနစ္ အတြင္းရွိ မ်က္ၾကည္လႊာ အတြင္း၌ အီလက္ထ႐ုတ္ ၆ဝ ထည့္သြင္းထားၿပီး စပါယ္ရွယ္ မီနီ ကင္မရာ တပ္ဆင္ ထားေသာ မွန္မ်ား ပါရွိသည္။ Argus II စနစ္ကုိ ဥေရာပ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားက ေထာက္ခံ ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ Argus II စနစ္၏ Photoreceptor Cell မ်ားသည္ အလင္းေရာင္ကုိ ၾကြက္သား၏ အာ႐ုံေၾကာအား လႈံ႔ေဆာ္ ေပးသည့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတုဆုိင္ရာ ႏႈိးဆြမႈ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ၍ ၎တုိ႔အား စကၡဳ အာ႐ုံေၾကာမွ တစ္ဆင့္ ဦးေႏွာက္သုိ႔ ေပးပုိ႔ သည္။ ယင္းေပးပုိ႔ခ်က္ မ်ားကုိ ဦးေႏွာက္ အတြင္း၌ ပုံရိပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေဖာ္ျပ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ စက္႐ုပ္ အဂၤါတု မ်က္ဝန္းအား အခ်ဳိ႕ ဥေရာပ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ခုလွ်င္ ယူ႐ုိ ၇၃ဝဝဝ (ေဒၚလာ ၉၉၁၂ဝ) ျဖင့္ ဝယ္ယူ ရရွိႏုိင္ၿပီး ၎မ်က္ဝန္း တုသည္ ကမၻာ့ ေစ်းကြက္တြင္ ပထမဆုံး စက္႐ုပ္ အလင္းေပး ကိရိယာ အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ လာ႐ုံ သာမက အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ၏ ပထမ ဆုံးေသာ တီထြင္ ဖန္တီးမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကယ္လီဖုိးနီးယား အေျခစုိက္ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ ဆုိင္ရာ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဘရိန္းမက္ခ်္က ေျပာၾကားထား သည္။ ။အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတြင္ သုေတသီ မ်ားက ကာလရွည္ၾကာ စမ္းသပ္ သုေတသန ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေန႔ အလင္းေရာင္ကုိ ျမင္ႏုိင္ေသာ ပထမဆုံး စက္႐ုပ္ အဂၤါတု မ်က္ဝန္းကို တီထြင္ ထုတ္လုပ္ ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မ်က္စိ လုံးဝ မျမင္ရသည့္ အသက္ ၂၇ ႏွစ္မွ ၇၇ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ လူ ၃ဝ ဦးအား မ်က္စိအတု တပ္ဆင္ စမ္းသပ္ ခဲ့ရာ အခ်ဳိ႕မွာ သတင္းစာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး တခ်ဳိ႕မွာ အေရာင္မ်ားပင္ ခြဲျခား ျမင္ႏုိင္စြမ္း ရွိသည္ ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အဆုိပါ စနစ္က အုိမင္း၍ အျမင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းသူ မ်ားကုိလည္း ျပန္လည္ ျမင္ႏိုင္စြမ္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Second Sight ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ထုတ္လုပ္မႈ ဌာနက တီထြင္ ဖန္တီးခဲ့သည့္ Argus II မ်က္ၾကည္လႊာ အဂၤါတု စနစ္ အတြင္းရွိ မ်က္ၾကည္လႊာ အတြင္း၌ အီလက္ထ႐ုတ္ ၆ဝ ထည့္သြင္းထားၿပီး စပါယ္ရွယ္ မီနီ ကင္မရာ တပ္ဆင္ ထားေသာ မွန္မ်ား ပါရွိသည္။ Argus II စနစ္ကုိ ဥေရာပ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားက ေထာက္ခံ ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ Argus II စနစ္၏ Photoreceptor Cell မ်ားသည္ အလင္းေရာင္ကုိ ၾကြက္သား၏ အာ႐ုံေၾကာအား လႈံ႔ေဆာ္ ေပးသည့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတုဆုိင္ရာ ႏႈိးဆြမႈ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ၍ ၎တုိ႔အား စကၡဳ အာ႐ုံေၾကာမွ တစ္ဆင့္ ဦးေႏွာက္သုိ႔ ေပးပုိ႔ သည္။ ယင္းေပးပုိ႔ခ်က္ မ်ားကုိ ဦးေႏွာက္ အတြင္း၌ ပုံရိပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေဖာ္ျပ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ စက္႐ုပ္ အဂၤါတု မ်က္ဝန္းအား အခ်ဳိ႕ ဥေရာပ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ခုလွ်င္ ယူ႐ုိ ၇၃ဝဝဝ (ေဒၚလာ ၉၉၁၂ဝ) ျဖင့္ ဝယ္ယူ ရရွိႏုိင္ၿပီး ၎မ်က္ဝန္း တုသည္ ကမၻာ့ ေစ်းကြက္တြင္ ပထမဆုံး စက္႐ုပ္ အလင္းေပး ကိရိယာ အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ လာ႐ုံ သာမက အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ၏ ပထမ ဆုံးေသာ တီထြင္ ဖန္တီးမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကယ္လီဖုိးနီးယား အေျခစုိက္ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ ဆုိင္ရာ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဘရိန္းမက္ခ်္က ေျပာၾကားထား သည္။ ။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...