ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: စာရြက္စာတမ္း အတု ျပဳလုပ္၍ အိမ္မ်ား ဝယ္ယူခဲ့သည့္ တရားခံ မ်ားအား တ႐ုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဖမ္းဆီး

Friday, 8 February 2013

စာရြက္စာတမ္း အတု ျပဳလုပ္၍ အိမ္မ်ား ဝယ္ယူခဲ့သည့္ တရားခံ မ်ားအား တ႐ုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဖမ္းဆီး


Photo: စာရြက္စာတမ္း အတု ျပဳလုပ္၍ အိမ္မ်ား ဝယ္ယူခဲ့သည့္ တရားခံ မ်ားအား တ႐ုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဖမ္းဆီး
Friday, February 08, 2013

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္း လူဖန္းၿမိဳ႕တြင္ သက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္ အထားမ်ား အတု ျပဳလုပ္၍ အိမ္ေျခေပါင္း ၁၉၂ လုံးကုိ ဝယ္ယူခဲ့သည့္ ရဲအရာရွိေဟာင္း တစ္ဦးကုိ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း အင္တာနက္ သတင္း အရ သိရသည္။

ရဲအရာရွိေဟာင္း တစ္ဦး ျဖစ္သည့္အျပင္ ေဒသဆုိင္ရာ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သူ ေဇာင္ေဟဘင္သည္ ကုမၸဏီ နာမည္ အတုႏွင့္ သက္ေသခံ အေထာက္ အထား အတုမ်ား ျပဳလုပ္၍ သာမက ၎၏ အစ္ကုိ နာမည္ႏွင့္ အဆုိပါ အိမ္မ်ားကုိ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လူဖန္းၿမိဳ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဒုတိယ အႀကီး အကဲေဟာင္း ေဇာင္ေဟဘင္သည္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားခဲ့သူ တစ္ဦး အျဖစ္ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ ေဖာ္ျပျခင္း ခံခဲ့ရသည္ဟု ဘီဘီစီ သတင္း ဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဇာင္ေဟဘင္၏ မသမာ မႈသည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က ရဲအရာရွိ တစ္ဦးႏွင့္ အျငင္းပြား ခဲ့သည့္ စီးပြားေရး သမား တစ္ဦးက သတင္းေပးၿပီးေနာက္
ေပၚေပါက္ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကြမ္းစု ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့ၿပီး ၎၏ အမႈအား စုံစမ္း စစ္ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္း လူဖန္းၿမိဳ႕ရွိ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကား
သည္။ 

ထုိ႔ျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္တြင္ ယြမ္ တစ္ဘီလီယံ တန္ဖုိးရွိ အိမ္ေျခေပါင္း အလုံး ၄ဝ ကုိ သက္ေသ အေထာက္အထား အတုမ်ား ျပဳလုပ္၍ ဝယ္ယူခဲ့သည့္ ယူလင္းၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သြယ္မႈ ဘဏ္မွ ဒုတိယ ဥကၠ႒ Gong Aiai အမည္ ရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက ဖမ္းဆီး ခဲ့ၾကသည္။

ဖမ္းဆီး ခံခဲ့ရေသာ အမ်ဳိးသမီးသည္ ႐ုံး အေထာက္ အထားမ်ားႏွင့္ အစုိးရ တံဆိပ္ေခါင္း မ်ားကုိ အတု ျပဳလုပ္၍ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ လိမ္လည္မႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ရဲအရာရွိမ်ား အပါအဝင္ အျခား ခုနစ္ဦး ကုိလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီး ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္း လူဖန္းၿမိဳ႕တြင္ သက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္ အထားမ်ား အတု ျပဳလုပ္၍ အိမ္ေျခေပါင္း ၁၉၂ လုံးကုိ ဝယ္ယူခဲ့သည့္ ရဲအရာရွိေဟာင္း တစ္ဦးကုိ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း အင္တာနက္ သတင္း အရ သိရသည္။

ရဲအရာရွိေဟာင္း တစ္ဦး ျဖစ္သည့္အျပင္ ေဒသဆုိင္ရာ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သူ ေဇာင္ေဟဘင္သည္ ကုမၸဏီ နာမည္ အတုႏွင့္ သက္ေသခံ အေထာက္ အထား အတုမ်ား ျပဳလုပ္၍ သာမက ၎၏ အစ္ကုိ နာမည္ႏွင့္ အဆုိပါ အိမ္မ်ားကုိ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လူဖန္းၿမိဳ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဒုတိယ အႀကီး အကဲေဟာင္း ေဇာင္ေဟဘင္သည္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားခဲ့သူ တစ္ဦး အျဖစ္ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ ေဖာ္ျပျခင္း ခံခဲ့ရသည္ဟု ဘီဘီစီ သတင္း ဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဇာင္ေဟဘင္၏ မသမာ မႈသည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က ရဲအရာရွိ တစ္ဦးႏွင့္ အျငင္းပြား ခဲ့သည့္ စီးပြားေရး သမား တစ္ဦးက သတင္းေပးၿပီးေနာက္
ေပၚေပါက္ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကြမ္းစု ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့ၿပီး ၎၏ အမႈအား စုံစမ္း စစ္ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္း လူဖန္းၿမိဳ႕ရွိ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကား
သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္တြင္ ယြမ္ တစ္ဘီလီယံ တန္ဖုိးရွိ အိမ္ေျခေပါင္း အလုံး ၄ဝ ကုိ သက္ေသ အေထာက္အထား အတုမ်ား ျပဳလုပ္၍ ဝယ္ယူခဲ့သည့္ ယူလင္းၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သြယ္မႈ ဘဏ္မွ ဒုတိယ ဥကၠ႒ Gong Aiai အမည္ ရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက ဖမ္းဆီး ခဲ့ၾကသည္။

ဖမ္းဆီး ခံခဲ့ရေသာ အမ်ဳိးသမီးသည္ ႐ုံး အေထာက္ အထားမ်ားႏွင့္ အစုိးရ တံဆိပ္ေခါင္း မ်ားကုိ အတု ျပဳလုပ္၍ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ လိမ္လည္မႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ရဲအရာရွိမ်ား အပါအဝင္ အျခား ခုနစ္ဦး ကုိလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီး ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...