ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဆရာေတာ္(၃)ပါး မပုပ္မသိုးပါေသာ္လည္း ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား

Friday, 8 February 2013

ဆရာေတာ္(၃)ပါး မပုပ္မသိုးပါေသာ္လည္း ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား


Photo: ဆရာေတာ္(၃)ပါး မပုပ္မသိုးပါေသာ္လည္း ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား
Friday, February 8, 2013

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ဟသၤာတခ႐ုိင္ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ ပိႏၷဲကြင္းေက်းရြာရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသံုးေန ေသာ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ ကို အလွဴေငြမ်ား ပုဂၢလိကအသံုး ျပဳမႈေၾကာင့္ တုိင္ၾကားထား ေၾကာင္း သတင္းေလးကို ျပည္ တြင္းအပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္မွာ ဖတ္လုိက္ရပါ တယ္။ (ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္၊ အမွတ္(၄၆)စာမ်က္ႏွာ ၃၂ အဂၤပူ၊ ပိႏၷဲကြင္းစေက်ာင္းအလွဴ ေငြအတြက္ တရားစြဲေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထုိသတင္းဖတ္ၿပီးေတာ့ အမွား ေလးမ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္ အျဖစ္ မွန္ေလးမ်ားကို စာဖတ္သူမ်ား ဆက္လက္သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ေစတနာသန္႔ရွင္းစြာ ဆက္လက္ ျဖန္႔ေဝတာပါ။
ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီး မပုပ္မသုိး ေက်ာင္းတုိင္ ဆရာေတာ္(၃)ပါး႐ုပ္ကလာပ္ ေတာ္မ်ားရွိရာ ဟသၤာတခ႐ိုင္ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ ပိႏၷဲကြင္းေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကုိ စာေရးသူတုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ထုိဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ႐ုပ္ကလာပ္မ်ား ကို မွန္ေခါင္းမ်ားျဖင့္ထည့္ၿပီး သီး ျခားစီထားရွိပါတယ္။ ပထမ ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးကလ်ာဏကို ၁၁၈၈ ဒုတိယဝါဆုိလဆန္း ၁၃ ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ ေရႊေတာင္ ၿမိဳ႕မွာ ဖြားျမင္ၿပီး ဆရာေတာ္၏ ငယ္နာမည္မွာ ေမာင္ခ်ိန္ျဖစ္ပါ တယ္။
ဆရာေတာ္ဦးကလ်ာဏ သည္ ၁၂၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ တပုိ႔တြဲ လဆန္း(၉)ရက္ေန႔တြင္ ပ်ံလြန္ ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
ဆရာေတာ္၏ ႐ုပ္ကလာပ္ သည္ ပုပ္သိုးျခင္းမရွိသျဖင့္ ၁၂၇၂ တြင္ ကပ်ဳိေတာင္သို႔ ပင့္ ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။
ထုိအေလာင္းေတာ္ကုိ ၁၃၅၁ ခု ဝါဆုိလဆန္း ၅ ရက္ ေန႔ ညတြင္ မသမာသူမ်ားက ခုိး ယူသြားကာ ေရႊမ်ားခြာယူျခင္း ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ အေလာင္းေတာ္မွာ အ႐ိုးမ်ားသာ က်န္ရွိေတာ့သျဖင့္ ၁၃၅၁ ခု သီ တင္းကြၽတ္လဆုတ္ (၃)ရက္ေန႔ တြင္ ပံုတူထုလုပ္ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး၏ အ႐ိုးဓာတ္မ်ား ကုိ ပံုတူ႐ုပ္တုေအာက္တြင္ အထုိင္႐ုပ္တု သီးျခားထုလုပ္ၿပီး ထုိအထုိင္႐ုပ္တုထဲတြင္ ဌာပနာ ထည့္သြင္းပူေဇာ္ထားၾကသည္။
ဒုတိယဆရာေတာ္ ဦးဝါယ မ၏ ႐ုပ္အေလာင္းမွာလည္း ဦး ေခါင္းျဖဳတ္ အခုိးခံရ၏ ဦးေခါင္း ကို ပံုတူျပဳလုပ္ကာ ျပန္လည္ ပူေဇာ္ထားသည္ဟုသိရွိခဲ့ရပါ တယ္။ ဒုတိယဆရာေတာ္ ဦးဝါ ယမမွာ ၁၃ဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ ပ်ံလြန္ ေတာ္မူခဲ့ၿပီး တတိယဆရာေတာ္ ဦးစႏၵမွာ ၁၃၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပ်ံလြန္ ေတာ္မူပါတယ္။ ထုိဆရာေတာ္ မွာလည္း ေရွ႕ဆရာေတာ္(၂)ပါးကဲ့ သုိ႔ မပုပ္မသုိးျခင္းေၾကာင့္ ေရႊခ် ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကျပန္ရာ လက္တစ္ ဖက္မွာ အခုိးခံရသျဖင့္ လက္ တစ္ဖက္ကုိ ပလာစတာျဖင့္ ပံုတူ ျပဳလုပ္ျပန္လည္တပ္ဆင္ထားခဲ့ ရျပန္သည္။ ဆရာေတာ္(၃)ပါး လံုး၏႐ုပ္ကလာပ္မွာ မသမာသူ မ်ားေၾကာင့္ ကုိယ္အဂၤါမ်ားခ်ဳိ႕ယြင္းပ်က္စီးခဲ့ ရသည္။
တတိယဆရာေတာ္ပ်ံလြန္ ေတာ္မူေသာအခါ ယခုလက္ရွိ ဆရာေတာ္ ဦးေတဇမဥၥဴက ဆက္လက္၍ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာ ေတာ္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ခန္႔ တာဝန္ ယူခဲ့ရာ လြန္ခဲ့ေသာ ၆ ႏွစ္ဝန္း က်င္ခန္႔က ေဝါၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းကုိင္း ေက်ာင္းဇာတိ ဆရာေတာ္ ဦး ပညာသီရိ ကပ်ဳိေတာင္ေက်ာင္း ကိုေရာက္ရွိလာေသာေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ ဦးေတဇမဥၥဴမွာ သက္ေတာ္ကလည္းရလာသည့္ အတြက္ ဆရာေတာ္ဦးပညာသီရိ ကုိ အဖက္ဖက္မ်က္ႏွာလႊဲၿပီး ေက်ာင္းသာယာေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ထုိသို႔က်ာင္းသာယာေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေစေသာ္ လည္း ဦးေတဇမဥၥဴ(စတုတၴဆရာ ေတာ္)မွာ ဦးပညာသီရိအား ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္အျဖစ္ တရားဝင္လႊဲအပ္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ဦးေတဇမဥၥဴက်န္းမာ ေရးမေကာင္းစဥ္ဆရာေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိေသာ ဦး ပညာစာရအား ပိႏၷဲကြင္းေက်းရြာ မွ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားက ေက်ာင္း ထုိင္အျဖစ္တင္ေျမႇာက္လုိက္သည္။ ထုိသုိ႔ ဦးပညာစာရကုိ ေက်ာင္း ထုိင္အျဖစ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းကို ေတာင္ဆင္းရြာ၊ သံုးပုရာကုန္း၊ ၾကက္ေပါင္ကုန္း အစရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားက မေက်နပ္ၾကဘဲ ဆရာေတာ္ ဦးပညာသီရိအား ေက်ာင္းထုိင္ျဖစ္ေစလုိသည္။ ပိႏၷဲကြင္းရြာသားမ်ားက တစ္ျခား နယ္မွ ေရာက္ရွိလာေသာ ဦး ပညာသီရိအား ေက်ာင္းထိုင္ အျဖစ္ မေပးလုိၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရြာခံကုိယ္ေတာ္ျဖစ္ေသာဦးပညာ စာရကို ေက်ာင္းထုိင္ျဖစ္ေစလုိ တယ္။
သံဃာ့နာယကကလည္းကပ်ဳိ ေတာင္ေက်ာင္းတုိက္ ေက်ာင္း ထုိင္ဆရာေတာ္အျဖစ္ ၂၉-၁၁-၂ဝ၁၂ တြင္ ဆရာေတာ္ဦးပညာ စာရကုိ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ေရးထုိးေပးလုိက္တယ္။
ဤတြင္ ျပႆနာတခ်ဳိ႕ရွိ လာတယ္။ ေက်ာင္းတုိက္တြင္းရွိ ေသာ စတုိခန္း၊ အလွဴခံပံုးအစရွိ ေသာ ေသာ့မ်ားက ဆရာေတာ္ ဦးေတဇမဥၥဴထံတြင္ ရွိေနသည္။ ဦးပညာစာရကလည္း သူသာ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ျဖစ္သည္ ဆုိၿပီး ေသာ့မ်ားကို ႐ိုက္ဖ်က္ကာ အလွဴခံပံုးထဲမွ ေငြမ်ားကို ေက်ာင္းေဝယ်ာဝစၥအတြက္ အသံုးျပဳသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ့ မ်ားကုိဖ်က္သည္ကို ယခင္ေဂါပ က အဖြဲ႕က မေက်နပ္ဘဲ အလွဴခံ ပံုးကိုေဖာက္ထြင္းသည္ဟု ရဲကုိ အမႈဖြင့္ေပးရန္ တုိင္ၾကားရာ ရဲက တရား႐ုံးကုိ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ရန္ အၾကံျပဳလုိက္သည္။
၇-၁-၂ဝ၁၃ တြင္ ယခင္ ေဂါပကအဖြဲ႕ဥကၠ႒က တရားလုိ ျပဳတုိင္ၾကားရာ ၂၅-၁-၂ဝ၁၃ တြင္ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး တရားသူႀကီးေဒၚတင့္တင့္ဆန္းက သံဃာေတာ္မ်ားအေရးကိစၥျ့ဖစ္ သျဖင့္ တရား႐ုံးမွ တရားစြဲဆုိရန္ မသင့္ေၾကာင္း အဆံုးအျဖတ္ေပး ကာ သံဃာ့နာယကအဖြဲ႕ထံ တင္ျပရန္၊ အဆံုးအျဖတ္ခံယူရန္ အၾကံေပးခဲ့ပါသည္။
အထက္ပါအေၾကာင္းအရာ မ်ားမွာ စာေရးသူကိုယ္တုိင္ ေမးျမန္းသိရွိခဲ့ရေသာ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ပါ သည္။ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ လူပုဂိၢဳလ္တုိ႔၏ ကုိးကြယ္ရာ စည္း ကပ္ပူေဇာ္ရာ၊ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ သာျဖစ္ပါသည္။ သံဃာေတာ္ ခ်င္း အၾကည္ညိဳပ်က္ဖြယ္ရာ လူႏွင့္သံဃာေတာ္မ်ားအၾကား သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာကိစၥမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ၿပီး အစြဲႀကီးျခင္းမွ ကင္းေဝးၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳရင္း…။

ေဒါင္းအဝါ

( The Hot News )ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ဟသၤာတခ႐ုိင္ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ ပိႏၷဲကြင္းေက်းရြာရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသံုးေန ေသာ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ ကို အလွဴေငြမ်ား ပုဂၢလိကအသံုး ျပဳမႈေၾကာင့္ တုိင္ၾကားထား ေၾကာင္း သတင္းေလးကို ျပည္ တြင္းအပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္မွာ ဖတ္လုိက္ရပါ တယ္။ (ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္၊ အမွတ္(၄၆)စာမ်က္ႏွာ ၃၂ အဂၤပူ၊ ပိႏၷဲကြင္းစေက်ာင္းအလွဴ ေငြအတြက္ တရားစြဲေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထုိသတင္းဖတ္ၿပီးေတာ့ အမွား ေလးမ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္ အျဖစ္ မွန္ေလးမ်ားကို စာဖတ္သူမ်ား ဆက္လက္သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ေစတနာသန္႔ရွင္းစြာ ဆက္လက္ ျဖန္႔ေဝတာပါ။
ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီး မပုပ္မသုိး ေက်ာင္းတုိင္ ဆရာေတာ္(၃)ပါး႐ုပ္ကလာပ္ ေတာ္မ်ားရွိရာ ဟသၤာတခ႐ိုင္ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ ပိႏၷဲကြင္းေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကုိ စာေရးသူတုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ထုိဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ႐ုပ္ကလာပ္မ်ား ကို မွန္ေခါင္းမ်ားျဖင့္ထည့္ၿပီး သီး ျခားစီထားရွိပါတယ္။ ပထမ ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးကလ်ာဏကို ၁၁၈၈ ဒုတိယဝါဆုိလဆန္း ၁၃ ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ ေရႊေတာင္ ၿမိဳ႕မွာ ဖြားျမင္ၿပီး ဆရာေတာ္၏ ငယ္နာမည္မွာ ေမာင္ခ်ိန္ျဖစ္ပါ တယ္။
ဆရာေတာ္ဦးကလ်ာဏ သည္ ၁၂၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ တပုိ႔တြဲ လဆန္း(၉)ရက္ေန႔တြင္ ပ်ံလြန္ ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
ဆရာေတာ္၏ ႐ုပ္ကလာပ္ သည္ ပုပ္သိုးျခင္းမရွိသျဖင့္ ၁၂၇၂ တြင္ ကပ်ဳိေတာင္သို႔ ပင့္ ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။
ထုိအေလာင္းေတာ္ကုိ ၁၃၅၁ ခု ဝါဆုိလဆန္း ၅ ရက္ ေန႔ ညတြင္ မသမာသူမ်ားက ခုိး ယူသြားကာ ေရႊမ်ားခြာယူျခင္း ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ အေလာင္းေတာ္မွာ အ႐ိုးမ်ားသာ က်န္ရွိေတာ့သျဖင့္ ၁၃၅၁ ခု သီ တင္းကြၽတ္လဆုတ္ (၃)ရက္ေန႔ တြင္ ပံုတူထုလုပ္ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး၏ အ႐ိုးဓာတ္မ်ား ကုိ ပံုတူ႐ုပ္တုေအာက္တြင္ အထုိင္႐ုပ္တု သီးျခားထုလုပ္ၿပီး ထုိအထုိင္႐ုပ္တုထဲတြင္ ဌာပနာ ထည့္သြင္းပူေဇာ္ထားၾကသည္။
ဒုတိယဆရာေတာ္ ဦးဝါယ မ၏ ႐ုပ္အေလာင္းမွာလည္း ဦး ေခါင္းျဖဳတ္ အခုိးခံရ၏ ဦးေခါင္း ကို ပံုတူျပဳလုပ္ကာ ျပန္လည္ ပူေဇာ္ထားသည္ဟုသိရွိခဲ့ရပါ တယ္။ ဒုတိယဆရာေတာ္ ဦးဝါ ယမမွာ ၁၃ဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ ပ်ံလြန္ ေတာ္မူခဲ့ၿပီး တတိယဆရာေတာ္ ဦးစႏၵမွာ ၁၃၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပ်ံလြန္ ေတာ္မူပါတယ္။ ထုိဆရာေတာ္ မွာလည္း ေရွ႕ဆရာေတာ္(၂)ပါးကဲ့ သုိ႔ မပုပ္မသုိးျခင္းေၾကာင့္ ေရႊခ် ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကျပန္ရာ လက္တစ္ ဖက္မွာ အခုိးခံရသျဖင့္ လက္ တစ္ဖက္ကုိ ပလာစတာျဖင့္ ပံုတူ ျပဳလုပ္ျပန္လည္တပ္ဆင္ထားခဲ့ ရျပန္သည္။ ဆရာေတာ္(၃)ပါး လံုး၏႐ုပ္ကလာပ္မွာ မသမာသူ မ်ားေၾကာင့္ ကုိယ္အဂၤါမ်ားခ်ဳိ႕ယြင္းပ်က္စီးခဲ့ ရသည္။
တတိယဆရာေတာ္ပ်ံလြန္ ေတာ္မူေသာအခါ ယခုလက္ရွိ ဆရာေတာ္ ဦးေတဇမဥၥဴက ဆက္လက္၍ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာ ေတာ္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ခန္႔ တာဝန္ ယူခဲ့ရာ လြန္ခဲ့ေသာ ၆ ႏွစ္ဝန္း က်င္ခန္႔က ေဝါၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းကုိင္း ေက်ာင္းဇာတိ ဆရာေတာ္ ဦး ပညာသီရိ ကပ်ဳိေတာင္ေက်ာင္း ကိုေရာက္ရွိလာေသာေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ ဦးေတဇမဥၥဴမွာ သက္ေတာ္ကလည္းရလာသည့္ အတြက္ ဆရာေတာ္ဦးပညာသီရိ ကုိ အဖက္ဖက္မ်က္ႏွာလႊဲၿပီး ေက်ာင္းသာယာေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ထုိသို႔က်ာင္းသာယာေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေစေသာ္ လည္း ဦးေတဇမဥၥဴ(စတုတၴဆရာ ေတာ္)မွာ ဦးပညာသီရိအား ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္အျဖစ္ တရားဝင္လႊဲအပ္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ဦးေတဇမဥၥဴက်န္းမာ ေရးမေကာင္းစဥ္ဆရာေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိေသာ ဦး ပညာစာရအား ပိႏၷဲကြင္းေက်းရြာ မွ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားက ေက်ာင္း ထုိင္အျဖစ္တင္ေျမႇာက္လုိက္သည္။ ထုိသုိ႔ ဦးပညာစာရကုိ ေက်ာင္း ထုိင္အျဖစ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းကို ေတာင္ဆင္းရြာ၊ သံုးပုရာကုန္း၊ ၾကက္ေပါင္ကုန္း အစရွိေသာ ေက်းရြာမ်ားက မေက်နပ္ၾကဘဲ ဆရာေတာ္ ဦးပညာသီရိအား ေက်ာင္းထုိင္ျဖစ္ေစလုိသည္။ ပိႏၷဲကြင္းရြာသားမ်ားက တစ္ျခား နယ္မွ ေရာက္ရွိလာေသာ ဦး ပညာသီရိအား ေက်ာင္းထိုင္ အျဖစ္ မေပးလုိၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရြာခံကုိယ္ေတာ္ျဖစ္ေသာဦးပညာ စာရကို ေက်ာင္းထုိင္ျဖစ္ေစလုိ တယ္။
သံဃာ့နာယကကလည္းကပ်ဳိ ေတာင္ေက်ာင္းတုိက္ ေက်ာင္း ထုိင္ဆရာေတာ္အျဖစ္ ၂၉-၁၁-၂ဝ၁၂ တြင္ ဆရာေတာ္ဦးပညာ စာရကုိ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ေရးထုိးေပးလုိက္တယ္။
ဤတြင္ ျပႆနာတခ်ဳိ႕ရွိ လာတယ္။ ေက်ာင္းတုိက္တြင္းရွိ ေသာ စတုိခန္း၊ အလွဴခံပံုးအစရွိ ေသာ ေသာ့မ်ားက ဆရာေတာ္ ဦးေတဇမဥၥဴထံတြင္ ရွိေနသည္။ ဦးပညာစာရကလည္း သူသာ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ျဖစ္သည္ ဆုိၿပီး ေသာ့မ်ားကို ႐ိုက္ဖ်က္ကာ အလွဴခံပံုးထဲမွ ေငြမ်ားကို ေက်ာင္းေဝယ်ာဝစၥအတြက္ အသံုးျပဳသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ့ မ်ားကုိဖ်က္သည္ကို ယခင္ေဂါပ က အဖြဲ႕က မေက်နပ္ဘဲ အလွဴခံ ပံုးကိုေဖာက္ထြင္းသည္ဟု ရဲကုိ အမႈဖြင့္ေပးရန္ တုိင္ၾကားရာ ရဲက တရား႐ုံးကုိ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ရန္ အၾကံျပဳလုိက္သည္။
၇-၁-၂ဝ၁၃ တြင္ ယခင္ ေဂါပကအဖြဲ႕ဥကၠ႒က တရားလုိ ျပဳတုိင္ၾကားရာ ၂၅-၁-၂ဝ၁၃ တြင္ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး တရားသူႀကီးေဒၚတင့္တင့္ဆန္းက သံဃာေတာ္မ်ားအေရးကိစၥျ့ဖစ္ သျဖင့္ တရား႐ုံးမွ တရားစြဲဆုိရန္ မသင့္ေၾကာင္း အဆံုးအျဖတ္ေပး ကာ သံဃာ့နာယကအဖြဲ႕ထံ တင္ျပရန္၊ အဆံုးအျဖတ္ခံယူရန္ အၾကံေပးခဲ့ပါသည္။
အထက္ပါအေၾကာင္းအရာ မ်ားမွာ စာေရးသူကိုယ္တုိင္ ေမးျမန္းသိရွိခဲ့ရေသာ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ပါ သည္။ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ လူပုဂိၢဳလ္တုိ႔၏ ကုိးကြယ္ရာ စည္း ကပ္ပူေဇာ္ရာ၊ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ သာျဖစ္ပါသည္။ သံဃာေတာ္ ခ်င္း အၾကည္ညိဳပ်က္ဖြယ္ရာ လူႏွင့္သံဃာေတာ္မ်ားအၾကား သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာကိစၥမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ၿပီး အစြဲႀကီးျခင္းမွ ကင္းေဝးၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳရင္း…။

ေဒါင္းအဝါ

( The Hot News )

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...